Zerdeçalın Sağlık Üzerine Kanıtlanmış 5 Faydası

0 2.699

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Zerdeçal, zencefilden köken alan bir bitkidir. Özellikle Asya kıtasında yetişmektedir. Halk arasında ‘Hint safranı, zerdeçöp, zerdeçav’ gibi isimlerle de bilinir.

Zerdeçalın içeriğinde bulunan ‘kurkumin’ bileşeninin sağlık üzerine pek çok olumlu etkisi vardır.

Günden güne popülerleşen bir bitki olan zerdeçalı tüketiyor musunuz?

Zerdeçalın sağlık üzerine kanıtlanmış 5 faydası;

1. Zerdeçal, siroza karşı korunmada yardımcı olabilir.

Bir ön çalışma, zerdeçala sarı rengini veren bileşen olan kurkuminin sirozla sonuçlanabilen karaciğer hasarını yavaşlattığını gösteriyor. Kurkumin içeren zerdeçal, çeşitli gastrointestinal (sindirim sistemi ile ilgili) bozuklukların tedavisi için Hint tıbbında onlarca yıldır kullanılmakta.

Yapılan çalışmalar, zerdeçalın içeriğinde hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilecek antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklere sahip bileşenler olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, kurkuminin primer biliyer siroz (kısaca karaciğerdeki safra kanallarının yıkımıyla ilerleyen otoimmün bir hastalık) ve primer sklerozan kolanjit (kısaca safra yollarında darlık gibi yapısal bozukluklara yol açan iltihap) gibi ilerleyici inflamatuar karaciğer bozukluklarının neden olduğu hasarı yavaşlatıp yavaşlatamayacağını belirlemek istediler. Çalışmada kronik karaciğer iltihabı olan farelerden alınan kan ve doku örnekleri, fareleri 8 hafta kurkuminle beslemeden önce ve sonra analiz edildi. Aynı koşulda kurkumin ile beslenmeyen farelerden alınan aynı numunelerle karşılaştırıldı. Sonuçlar, kurkumin ile beslenen farelerde safra kanalı tıkanıklığının önemli ölçüde azaldığını ve karaciğer hücre hasarının, yaranın azaldığını, iltihaplanma sürecinde yer alan çeşitli kimyasal yollarının durdurulduğunu ortaya koydu. Bu etkiler hem 4 hem de 8 haftada belirgindi. Bu etkiler, normal diyet verilen (kurkumin içermeyen) farelerde gözlenmedi.

2. Zerdeçal, osteoartrite bağlı diz ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Randomize çift kör plasebo kontrollü bir çalışma, osteoartritli hastaların diz ağrısının azaltılmasında zerdeçal takviyesinin plasebodan daha etkili olduğunu ortaya koydu. Bunun yanı sıra zerdeçal takviyesi alan kişilerin MR görüntülerinde osteartritte yapısal bir değişiklik söz konusu değildi. Çalışma, diz osteoartri olan ve diz ekleminde ultrasonda şişkinlik görünen 70 katılımcı ile yapıldı. Zerdeçal takviyelerinin eklem şişmesini ve diz semptomlarını azaltmadaki etkinliğini belirlemek için 12 hafta boyunca günde 2 zerdeçal kapsülü veya eşleştirilmiş plasebo almak için katılımcılar rastgele ayrıldı. Diz eklemindeki şişme ve diz ağrısındaki değişiklikler 12 hafta boyunca sırasıyla MR ve anketler ile değerlendirildi. Araştırmacılar ayrıca ağrı kesici ilaç kullanımı, yaşam kalitesi gibi değişkenleri de ele aldı. 12 hafta sonra, zerdeçal takviyesi alan bireylerde plasebo grubundaki bireylere kıyasla herhangi bir yan etki olmaksızın daha az ağrı rapor edildi. Zerdeçal grubu bireyleri ayrıca plasebo grubundaki bireylere kıyasla daha az ağrı kesici ilaç aldı. Ancak iki grup arasında diz osteoartriti açısından yapısal bir farklılık yoktu.

3. Zerdeçal, kalp ve damar hastalıklarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Damarların iç tabakasının fonksiyonu artan yaşla birlikte azalır ve bu durum kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Diyet, egzersiz gibi yaşam değişiklikleri damarları olumlu etkiler.

Menopoz sonrası kadınları içeren bir çalışmada 32 kadın 3 gruba ayrıldı; kurkumin grubu, egzersiz grubu ve kontrol grubu. Kurkumin grubuna atanan bireyler 8 hafta boyunca kurkumin tüketti. Egzersiz grubu, 8 hafta boyunca orta düzeyde aerobik egzersiz eğitimi aldı. Araştırma sonuçları, kurkumin alımının ve aerobik egzersiz eğitiminin damar iç yapısındaki yaşlılığa bağlı bozulmayı iyileştirebileceğini gösterdi.

4. Zerdeçal, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Bir araştırma, zerdeçalda bulunan bileşen olan kurkuminin günlük tüketiminin yaşlanmaya bağlı hafif hafıza kaybı olan kişilerde hafızayı iyileştirdiğini göstermiştir. Çalışma kolayca emilen bir kurkumin takviyesinin demanssız bireylerde hafıza performansını nasıl etkilediğine ve ayrıca kurkuminin alzheimer hastalarının beyindeki potansiyel etkisine baktı.

Diğer çalışmalar, kurkuminin antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Zerdeçal, Hindistan’da temel bir besin maddesidir ve bunun Hindistan’daki yaşlı insanlardaki Alzheimer oranlarının az olmasının bir nedeni olabileceği öne sürülüyor. Yapılan çift kör plasebo kontrollü çalışmaya 50 ile 90 yaşları arasında hafif hafıza kaybı yaşayan 40 kişi dahil edildi. Bireylere 18 ay boyunca günde iki kez 90 miligram kurkumin veya plasebo verilmek için rastgele ayrılmış. Çalışmanın başlangıcında ve 6 aylık aralıklarla 40 bireyin tümüne standartlaştırılmış bilişsel değerlendirmeler uygulandı. Çalışmanın başlangıcında ve 18 ay sonra kurkumin kan seviyeleri izlendi. Katılımcıların 30’unun beyinlerindeki amiloid ve tau (alzheimer hastalığında beyinde biriken iki protein) düzeylerini belirlemek için çalışmanın başlangıcında ve 18 ay sonra PET taramaları kullanıldı. Kurkumin alan bireylerde hafıza ve dikkat yeteneklerinde önemli gelişmeler yaşanırken plasebo alan bireylerde herhangi bir gelişme görülmedi. 18 ay boyunca kurkumin alan kişilerde hafıza testleri %28 oranında iyileşti. Kurkumin alan bireylerin PET taramaları, plasebo alanlara kıyasla beynin hipotalamus ve amigdala bölgelerinde önemli ölçüde daha az tau ve amiloid birikimi gösterdi.

5. Zerdeçal, kansere karşı korumada yardımcı olabilir.

Bir çalışma, zerdeçalda bulunan kurkuminin kanserin metastaz olarak bilinen vücudun başladığı yerden farklı bir bölümüne yayılmasını engellemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, kurkuminin prostat kanseri metastazlarını önlemedeki etkinliğini incelemek ve ayrıca kurkuminin etki mekanizmasını belirlemekti. Çalışma için prostat kanser hücrelerinde anormal şekilde düzenlenen moleküler süreçler incelenmiştir. Prostat ve meme kanserleri, kronik veya gizli inflamatuar reaksiyonlarla bağlantılı olma eğilimindedir. Kurkuminin etkisi nedeniyle tümör hücreleri tarafından metastazı destekleyen daha az miktarlarda sitokin sentezlenir. Sonuç olarak meme kanserli hayvanlarda daha önce yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi prostat kanserinin metastaz oluşum sıklığı veya akciğerlere yayılımı önemli ölçüde azaldı.

Araştırmacılar kurkuminin prostat ve meme kanserleriyle ilişkili iltihaplanmayı önlemede ve metastaz yapma potansiyellerini azaltmada yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Günlük 8 grama kadar kurkumin tüketiminin güvenli olduğu kabul ediliyor ve özellikle tümör riski yüksek olan kişilere tavsiye ediliyor.

Ahealthblog.com (Ocak, 2022) 5 Proven Health Benefits of Turmeric (04.01.2022) Erişim Adresi: https://www.ahealthblog.com/proven-health-benefits-of-turmeric-2.html#ftoc-1-turmeric-may-help-to-protect-against-cirrhosis-of-the-liver

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.