Yeni Nesil Faydalı Mikrop: Akkermansia Muciniphila 

0 477

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Obezite ve metabolik hastalıklar günümüzde yaygın görülmekte. Bu sorunlarla baş eden insanlar git gide artmakta ve çareyi ameliyatlarda, ilaçlarda, cerrahi birtakım girişimde bulmaktadır. İşte tam da bu nokta da yakın zamanda keşfedilen bir mikrop belki de bu soruna çare olabilir.

Mide-bağırsak sistemi, vücudumuzda solunum sisteminden sonra en büyük yüzey alanına sahip sistemdir. Bu sistemde meydana gelen değişiklikler genetik, çevresel, beslenme, UV ışınları gibi pek çok faktöre bağlıdır.

Mide-bağırsak sisteminin mukozasında yer alan mikroorganizmalar bizim daha sağlıklı bir sisteme sahip olmamız için önemlidir. Biz bunlara dost bakteriler diyoruz.

Şimdi sizlere yeni keşfedilen bir mikroptan bahsedeceğim.

Akkermansia Muciniphila, insanın fekal örneğinde yeni fark edilen iyi huylu bir mikrobiyatadır. İlk keşfi ise sağlıklı bir Kafkas kadının dışkısında olmuştur. Amerika’da yapılan biyoloji kökenli çalışmalarda aslında insan dışkısının %1’ini oluşturan bir bakteridir.

Bağırsak mukozasında bol miktarda bulunduğu 2004 yılında Muriel Derrien tarafından saptanmıştır. İlginç bir yanı ise anne sütünde de bulunuyor olmasıdır. Ancak çalışmalar kısıtlı olduğu için ve bu mikrop yeni olduğu için birçok yönden incelemek için belirli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni keşfedilen bu mikrop ile obezite ve diyabet arasında ters ilişki saptanmıştır. Bu ters ilişkiden kaynaklı obezite ve diyabete bu mikrobun fayda sağlayacağı üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır.

2017 yılında bu bakteri üzerinde yapılan 2 farklı çalışmada hem insanlar üzerinde hem de hayvanlar üzerinde olumlu etki yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu mikrobiyatanın en önemli etkisinin mukozalar üzerinde olduğu da bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu mikrobiyota çok yeni keşfedildiği için en iyi gözlemlenen etkisi obezite ve diyabet üzerinde olmuştur. Daha çok bu yönde deneyler yapılmıştır.

  • Fareler üzerinde yapılan araştırmalara değinecek olursak obez fareler ,diyabet olan fareler ve sağlıklı fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bu mikrobiyatanın sağlıklı farede daha çok olduğu saptanmıştır.İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.
  • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalardan obezite üzerine baktığımızda sağlıklı beslenerek spor yapan insanlarda bu bakterinin fazla olduğu belirlenmiştir.

Diğer bir çalışma ise beslenme üzerine yapılmıştır. Yağlı beslenen, düzensiz beslenen, fast food tüketimi çok olan bireylerde bu mikrobiyota az bulunmuştur.

Son yapılan araştırmalar bu mikrobiyatanın metabolik olaylar üzerine yaptığı olumlu etkiler üzerine yoğunlaşmıştır.

Günümüzde insülin direnci, diyabet, obezite, ateroskleroz ve metabolik hastalıklar tedavi edilirken hedef mukoza bağırsaklardır. Akkermansia Muciniphilanın bağırsaklara yönelik kullanılan ilaçlar için devrim niteliğinde bir keşif olduğu da ortadadır.

Sonuç olarak yeni keşfedilen bu mikrobiyota sağlık üzerinde birçok tedavide önemli yer edinecek potansiyel bir bakteri rolünü üstlenmiştir.

Derrien, M Colado, M Ben-Amor, K Salminen, S Vos,W (2008). The Mucin Degrader Akkermansia muciniphila Is an Abundant Resident of the Human Intestinal Tract.American Society For Microbiology,74,5.

Polat,H Ekici,L (2019). Akkermansia muciniphila: Obezite ve Diyabetten Korunmada Yeni Bir Alternatif Olabilir mi ?. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi,16,s 533-543.

Derrien, M Belzer,C Vos, W (2016). Akkermansia muciniphila and its role in regulating host functions. Microbial Pathogenesis,106,s171-181.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.