Yehova Şahitlerinin Kan ve Organ Nakline Bakışları Nasıldır?

0 85

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yahve/Yehova, Yahudilikte tanrıya hitap şeklidir. Kendilerine Tanrının şahitleri anlamına gelen Yehova(nın) Şahitleri adını kullanmaktadırlar.

Peki bu topluluk ne yapar diye bakacak olursak kan ve organ naklini reddeder.  Kutsal Kitabın (Eski ve Yeni Ahit) “Tekvin 9:3; Levililer 17:10-11 ve Elçilerin İşleri 15:22-29” ayetlerinden çıkardıkları yorumları sebep olarak göstermektedir. Yehova Şahitlerine göre bu ayetler kanın kutsal olduğunu ve hayatın özünü oluşturduğunu savunmaktadır. Yanlarında “Kan istemiyorum.” İbaresi bulunan bir belge taşırlar. Kan nakline hayatı tehdit edecek durumlarda bile karşı çıkarlar. Bu uygulamayı yaptıran üyelerine de cemaatten çıkarma anlamına gelen “müşareketten çıkarma” yaptırımı uygulanmaktadır.

Kan naklinin yerine alternatif tıbbi tedavi yöntemlerinin bulunduğunu ve bu yöntemlerin uygulanmasını önerirler. Bu uygulamalar inançları doğrultusunda yaşamalarına ve tıbbi kaygılarının giderilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Önerdikleri alternatif tıbbi tedavi yöntemleri şunlardır:

Sıvılar

Ringer Laktat solüsyonu, dekstran, hidroksietil starch ve diğerleri, hipovolemik şoku önleyerek kan hacmini korumak için kullanılır.

İlaçlar

Genetik mühendisliğiyle temin edilen proteinler, alyuvarların, trombositlerin ve çeşitli akyuvarların üretimini uyarabilir. Diğer ilaçlar, ameliyat esnasında oluşabilecek kan kaybını büyük ölçüde azaltırlar veya akut kanamanın azalmasına yardım ederler.

Biyolojik Kanama Durdurucular

Direkt uygulanan kollajen ve selülozla işlenmiş pedler kanamayı durdurmak üzere kullanılır. Fibrin yapıştırıcılar ve tıkaçlar, delik şeklindeki yaraları örtebilir veya kanamalı dokuların bulunduğu büyük alanları kapatabilir.

Kan Kurtarma Yöntemleri

Kurtarma makineleri, ameliyat veya travma sırasında kaybedilen kanı geri kazanır. Kanı temizler ve kesintisiz bir şekilde tekrar hastaya dönmesi sağlanır. Akut gelişen durumlarda, böyle bir sistem kullanılarak litrelerce kan geri döndürülebilir.

Ameliyat Aletleri

Bazı aygıtlar eş zamanlı hem damarları keser hem de kapatır. Bazıları ise büyük dokulardaki kanamalı alanı kapatabilir. Laparoskopik ve küçük kesitlerden geçen aletler yardımıyla, ameliyatlarda, büyük kesitler sebebiyle görülen kan kaybı olmaz.

Ameliyat teknikleri

Deneyimli doktorlarla yapılan konsültasyonları da içeren kusursuz bir ameliyat planı, ameliyat ekibinin komplikasyonlardan kaçınmasına yardımcı olur. Kanamayı durdurmak için derhal harekete geçilmelidir. 24 saati geçen gecikmeler hastanın ölüm riskini fazlasıyla artırır. Büyük ameliyatları birden fazla ameliyata bölmek toplam kan kaybının azalmasını sağlar.

Bu yöntemler ne kadar etkili? 

Bununla ilgili yapılmış bir çalışmada,

Kardiyovasküler cerrahi gibi önemli bir alanda kan naklinin mutlak gerekli olup olmadığı sorgulanmıştır. Bunun için her yaştan 842 Yehova Şahidinde kan nakli olmadan yapılmış ameliyatlar incelenmiş. Çalışmanın sonucuna göre “kardiyovasküler cerrahinin kan nakli olmadan da güvenli bir şekilde yapılabileceği” ne ulaşılmıştır.

Ülkemizde bunun örneğine bakacak olursak, ilk defa (?) Antalya’da kan nakli olmadan başarılı bir şekilde böbrek nakli yapılmıştır.

Yehova Şahitleri zamanla organ naklinin kişisel tercihlere bırakılmasını kabul etmiştir. Gelecekte kan naklinin de kabul edilmesi yüksek olasılıkla beklenmektedir.

Heper, Y. (2018). Hasta Kanı Yönetimi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi, Bursa. İKSST Dergisi 2018;10(3):87-94 https://jag.journalagent.com/iksst/pdfs/IKSST_10_3_87_94.pdf

Tanrıverdi, A. T., Tanrıverdi, G., Yalçın, S. Ö., & Torun, S. (2014). Yehova Şahitleri’nin Kan ve Organ Nakline Bakış Açısı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 4(2), 1-7. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643657

Hatice, A. C. A. R. Yehova Şahitleri ve Türkiye’deki Misyonerlik Faaliyetleri Antalya Örneği. Kesit Akademi Dergisi, (20), 281-296. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1518149

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yehova%27n%C4%B1n_%C5%9Eahitleri Erişim Tarihi: 08.04.20201

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.