Yaşlılar Boş Zamanlarını Nasıl Değerlendiriyor?

0 897

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yaş almakla birlikte uzun süreli yapılan işlerden ayrılmalar başlar. Bu işlerden ayrılmalar ciddi bir zaman boşluğu olarak ortaya çıkar. Çoğu yaşlı bu zamanı nasıl değerlendireceğini bilemez ve kendini kötü hisseder.

Bu yazımda yaşlıların boş zamanlarında neler yapabileceğini ele alacağım.

Boş zaman; bireyin tamamıyla özgür olduğu ve herhangi bir şey yapma zorunluluğunun bulunmadığı zaman dilimini ifade eder.

Boş zamanların süresi ve kullanım şekilleri bireylerin yaşam kaliteleri ile doğrudan ilişkilidir. Ancak çoğu insan boş zamanın öneminin farkında değildir. Doğru şekilde değerlendirilirse boş zaman kişilerde fiziksel ve mental fayda sağlar. Yoğun ve rutin iş yaşamında kaybedilen enerjinin geri kazanılması, artan stresin azaltılması boş zamanın doğru bir şekilde değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan rekreasyon ile mümkün olur. Ancak insanların boş zamanlarını sapkın davranışlar, alkol kullanımı gibi toplumun değer yargılarıyla örtüşmeyen faaliyetler ile de geçirebilmektedir.

Yaşlılıkta Emeklilik Dönemi

Yaşlılık ve emeklilik, bireyin faaliyet düzeyiyle ve çeşitliliğiyle ilgili düzenlemeler yapması gereken bir dönemdir. Uzun yıllar iş yaşantısına ve çalışma düzenine alışmış olan birey, planlanmamış bir boş zamana sahip olur ve bu bir stres kaynağı olabilir. Emekliliğe ve yaşlılığa uyum sağlama sürecinde, bireyin daha önceki faaliyetlerinin yerini alabilecek yeni ve zevkli faaliyetler bulması gerekliliği doğar. Çoğu yaşlı emekli, boş zamanlarını kullanmaktan zevk almaya başladığı zaman yaşlılığa daha kolay uyum sağlar. Bireyin sağlıklı yaşlanması ancak üretken olması, ilişkiler kurması ve uğraşlar edinmesiyle mümkündür. Spor, güzel sanatlar, el sanatları, gezi, sohbet gibi etkinlikler kişiyi bedensel ve ruhsal olarak uyarır ve geliştirir. Gerek sinema, tiyatro ve sergilere gitmek gibi kültürel faaliyetler, gerek bahçecilik ve başka hobi uğraşları gibi tek başına yapılan faaliyetler yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı bulunmuştur.

Yaşlılara boş zamanlarınızda neler yapmak istedikleri sorulduğunda aşağıdaki cevapları verdiklerini görüyoruz.

  • İyi bir usta olmak isterdim.
  • İş güç sahibi olmak isterdim.
  • Hiçbir şey istemiyorum.
  • İş bulsam çalışırım
  • İmkânım olsa çamaşırımı da asarım, tam asamıyorum.

Sosyodemografik durum yaşlıların boş zamanlarını nasıl geçirmek istediklerini belirlemektedir.

Aşağıdaki örnekler Türkiye’de yapılan bir çalışmada geçmektedir.

Evliler boş zamanlarında; ev işleri, markete gitmek, yemek yapmak istiyor.

Dullar: alışveriş yapıyorum, gezmeye çıkıyorum, TV izliyorum.

Eğitim durumuna göre bakıldığında birtakım farklılıklar söz konusu oluyor.

Üniversite: Gençlerin sorunlarıyla ilgilenmek

Lise: Tarihi yerleri gezmek isterdim.

İlkokul: Hiçbir şey yapmak istemiyorum.

Okur Yazar: İyi usta olmak isterdim.

Okumamış: Tahsil yapmak, torunlarımı görmek

Çocuklarıyla görüşme sıklığına göre boş zaman değerlendirmelerine bakıldığında;

Her gün sevgi evlerine gitmek isterdim. Daha sosyal olmak isterim.

Haftada bir torunlarımla gezmek isterim. Tarihi yerleri gezmek isterim

Hiç gelmiyor diyenler ise boş zaman değerlendirmesine, hiçbir şeyi istemediğini belirterek yanıtlamıştır.

Yaşlı insanların boş vakit etkinliklerinin cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, çocuklarla görüşme sıklığına göre yoğun değişiklikler göstermediği söylenebilir. Eğitim durumu değişkeni bağlamında bakıldığında, araştırmaya katılan tek üniversite mezunu katılımcının verdiği cevaplarla okur yazar ve ilkokul mezunu katılımcılara göre benlik bütünlüğüne daha yatkın bir tablo çizdiği görülmektedir.

Yüksel, M. Y., Dinçer, P. D. F., Ortaokulu, N. T., Büyükköse, P. H. T., Merkezi, D. A. P. D., Lale, P. D. Z. H., & Lisesi, K. K. A. İ. H. Yaşlıların Boş Zaman Değerlendirmesi Üzerine Bir İnceleme.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.