Yas Çeşitleri Nelerdir?

0 9.750

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yas ile ilgili yazı serime yas çeşitlerini konu alan yazımla devam ediyorum. Eğer birinci yazımı okumadıysanız aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

  1. Yas Nedir ve Yas Kelimesinin Kökeni Nereden Gelir?

Yas, yaşanması gereken normal bir duygudur. Fakat yaşadığımız yasın da çeşitleri vardır. Hangi yası yaşadığımızın çoğu zaman farkında olmasak da başka birinin hangi yas içinde olduğunu bilmek o kişiye yaklaşımımızda belirleyici olabilir.

Normal Yas

Sevilen bir kişinin kaybı sonrasında bireylerde görülen ve kaybın doğası gereği ortaya çıkan birtakım fiziksel, duygusal, davranışsal ve bilişsel tepkilerdir

Patolojik Yas

Yaşanan kaybın üzerinden en az altı ay geçmesine karşın bireyin sosyal ve duygusal dünyasının git gide bozulması olarak tanımlanır. Kayıp yaşayan bireyin normal yas evrelerinden birinde takılı kalması ve onu aşamaması üzerine gelişen sorunlu bir süreçtir. Aynı zamanda anormal yas, çözümlenmemiş yas, maskelenmiş yas, kronik yas ve gecikmiş yas şeklinde de ifade edilir.

Travmatik Yas

Beklenmeyen bir zamanda meydana gelen ve oldukça korkutucu bir durum sonucu gerçekleşen ölüm sonrasında bireyde görülen tepkiler ve buna bağlı olarak bireyin yaşam kalitesinin düşmesidir.

Komplike Yas

Yaşadığı kayıp sonrasında bazı bireyler bir süre sonra yaşamlarına yeniden uyum sağlarken, bazı bireyler ise yas sürecini tamamlayamamakta ve uzun bir süre hayatlarını bir düzene koyamamaktadır. Komplike yas sürecindeki bireyler ölen kişinin yokluğunu kabullenmeyi reddetmekte, sosyal ilişkilerinde başarısız olmakta, yaşamlarını anlamlandırmada güçlük çekmektedir.

Üçüncü yazımda Yas Sürecinde Olan Bireylerde Ortak Görülen Tepkileri ele alacağım.

Akyol, A.,(2010). Yetişkinde Ölüm Süreci Ve Hemşirelik Bakımı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 26 (3) : 59-72

Bildik, T.,(2013). Ölüm, Kayıp, Yas Ve Patolojik Yas. Ege Journal Of Medicine, 52:223-229

Çam O., Bilge A., Keskin G.(2010).Gidenler Ve Geride Kalanlar: İnsan Yavrusu Ve Ölüm Yarasını Sarmak. Dilan Matbaası, Birinci Basım, İzmir

Çelik, S., Sayıl, I., (2003). Patolojik Yas, Travmatik Yas 20(52):131-140.
Kriz Dergisi 11 (2) 29-34

Çolak, V.G., Hocaoğlu, Ç. (2021). Bereavement And Grief: A Review., Cyprus Turkish Journal Of Psychiatry & Psychology, 3(1): 56-62

Genlik, Ö., (2012). Yas Süreci Ve Yas Sürecindeki Kişilerin Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı.

Gizir, Ca., (2006). Bir Kayıp Sonrasında Zorluklar Yaşayan Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Yas Danışmanlığı Modeli. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:195-213.

Gorman Lm, Sultan Df (2008) The Grieving Patient. İn Psychosocial Nursing For General Patient Care, 3rd Edition (Eds Lm Gorman, Df Sultan):129-140. Philadelphia, Fa Davis

Zara, A. (2011). Kayıplar, Yas Tepkileri Ve Yas Süreci. Yaşadıkça, 73-90.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.