Ülkemizde Aşılama İstatistikleri ve Başarıları

0 9.844

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Geçmişte ve yakın zamanda kontrol altına alınmış olup yeterli ve gerekli tedbirler alınmadığında yeniden ortaya çıkacak hastalıklar, gerekli aşıların zamanında ve dozunda yapılmaması, özellikle de aşı karşıtı olma gibi sebeplerden dolayı toplumun sağlığını etkileyecek vaka sayılarının artması da kaçınılmaz olacaktır.

Bu vesileyle aşağıda verilen tablolarda enfeksiyon hastalıkları vakalarının yıllara göre sayıları incelendiğinde aşılanmanın ne kadar gerekli ve önemli olduğu anlaşılacaktır.

Türkiye’de aşılama oranları ve tespit edilen Kızamık vaka sayıları aşağıda belirtildiği gibidir:
 • 2016’ da aşılama oranı %98
 • 2017’ de %96
 • 2017’ de çocuklarda görülen Kızamık vaka sayısı: 85
 • 2018 sadece Ocak- Şubat- Mart’ ta Kızamık vaka sayısı: 44
 • Böylelikle kızamık insidansı 2016 yılında yüz binde 0,01
 • Günümüzde yüz binde 0,10 düzeyine yükselerek 10 kat artış göstermiştir.
 • Aşı reddi vakalarının 50 bine ulaşması durumunda salgın meydana gelmesi olasılığı oldukça yüksektir.

Aşılama Programları ile Elde Edilen Başarılar

 • Ülkemizde maternal ve neonatal tetanoz elimine dilmiş olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2009 yılında ilan edilmiştir.
 • 2004- 2011 yılları arasında Difteri’ ye bağlı sadece bir ölüm vakamız olmuş ve başka herhangi bir vaka görülmemiştir.
 • 2017’de Tetanoz’ a bağlı 25 adet vaka bulunmuş olup, maalesef bu vakalardan 2’si ölümle sonuçlanmıştır. Tetanoz hastalığına yakalandığı tespit edilen bu kişilerin tamamının aşısız olduğu belirtilmiştir.
 • Aşı ile önlenebilen Hepatit A, Hepatit B, Boğmaca, Menenjit, Sepsis, Bakteriyemi, Suçiçeği, Kabakulak ve Kızamıkçık gibi hastalıklarda vaka görülme sıklıkları, aşılama çalışmaları sayesinde oldukça azalmıştır.
 • Çocuk Felci (Poliomiyelit) hastalığı için küresel çapta yaygın aşılama programları yapılmış hastalık neticede yok edilme noktasına getirilmiştir.
 • Dünya’ da 1988’ de Çocuk Felci (Poliomiyelit) hastalığında toplam vaka sayısı 1000 iken, 2017 yılında sadece 22 vaka olmuştur.
 • Türkiye’de de en son 1998 Kasım ayında bir vaka tespit edilmiş olup 19 yıldır başka vaka olmamıştır.
 • DSÖ tarafından Avrupa Bölgesi Poliodan Arındırılmış Bölge Sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Günümüzde de tehdit oluşturan enfeksiyon ve salgın hastalıklar için başlatılan çalışmalar ve aşılama programları son derece önem arz etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı Eylem Planı (GVAP) kapsamında, günümüze kadar aşılara daha kolay erişim sağlanarak milyonlarca ölümü önlemek için bir yol haritası çizdiğini ifade etmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlıklı bir bebeğin yaşamının ilk yılı boyunca 9 kez, altı yaşına kadar da 7 kez izlenmesi gerektiğini belirtmiş ve bu şekilde izlenen çocuklar ‘’Tam İzlenmiş Çocuk’’ olarak tanımlanmıştır.

Böylece T.C. Sağlık Bakanlığı’nın verileri incelendiğinde yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde yapılan aşılar ile toplum sağlığını tehdit eden olgular birer birer eradike edilmiş olup ‘Daha Sağlıklı Bir Toplum’ için verdiğimiz uğraşlar önemli ölçüde sonuç vermiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Haber Bülteni, 2018

WHO. Immunization coverage. 2019.https://www.who.int/news-room/fact sheets/detail/immunization-coverage

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.