Türkiye’de Sağlık Sektöründe Çalışan Sağlık Personeli Sayısı 1.016.401

0 6.590

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Vatandaş koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde yayılması sebebiyle Sağlık Bakanlığı’nın salgınla baş edebilecek personel altyapısını sorgulamaktadır. Sağlık sistemine yük bindiren durumlarda nitelikli sağlık personeli büyük önem arz etmektedir. Çünkü nitelikli yetişmiş sağlık personeli tanı, tedavi, koruma ve rehabilitasyonu çok hızlı ve kaliteli bir şekilde sunabilmektedir.

Türkiye sağlık alanında gelişim hamlelerini yaparken sağlık personeli sayısını artırmaya çalışmaktadır. ÖSYM’nin son 5 yıl içerisindeki öğrenci kontenjanlarında ciddi bir artış söz konusudur.

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre şu an itibari ile sağlık sektöründe 1.016.401 sağlık personeli görev yapmaktadır.

2018 itibari ile;

  • Toplam hekim sayısı: 153.128
  • Toplam hemşire sayısı: 190.499
  • Toplam diş Hekimi Sayısı: 30.615
  • Toplam Eczacı Sayısı: 32.032
  • Toplam Ebe Sayısı: 56.351

Sağlık personellerinin büyük bir çoğunluğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olduğu göze çarpmaktadır. Özel sektörün hızla büyümesi ile özel sektörde çalışan sağlık personelinde hızlı bir artış söz konusudur. Üniversite hastaneleri ise kapasiteleri nedeniyle stabil bir gelişim göstermektedirler.

Türkiye sağlık personeli sayısının artmasına rağmen kişi başına düşen hekim sayısında uluslararası alanda son sıralarda yer almaktayız. Ülkemizde 535 kişiye bir hekim düşmektedir.

Aynı şekilde kişi başına düşen hemşire ve ebe sayısında da durum aynı şekilde görünmektedir. Ülkemizde 332 kişiye bir hemşire ve ebe düşmektedir.

Ülkemizde sağlık personellerinin üzerinde ciddi bir yük bulunmaktadır. Bu durum çoğu zaman sağlık personellerini tükenmişliğe itmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışma ortamlarını iyileştirici önemler alması sağlık personellerinde tükenmişliğin önüne geçebilir. Sağlık sektörünün karmaşık yapısından dolayı nitelikli sağlık personellerinin iyilik hallerinin korunması büyük önem arz etmektedir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.