Türkiye’de Bir Kişi Yılda Ortalama 9.5 Kez Hekime Başvuruyor

0 4.751

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Türkiye 2000’li yılardan başlayarak sağlık alanında gerçekleştirdiği sağlıkta dönüşüm programı ile birçok yeni uygulamayı yürürlüğe koydu. Bu uygulamalardan birisi ve ilk uygulamaya başlanılan aile hekimliği sistemiydi. Şimdi ise bu dönüşüm süreci şehir hastaneleri ile devam ediyor.

Bu süreç içerisinde dikkate değer bir şekilde vatandaşların sağlık sistemi ile daha fazla etkileşim içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu etkileşimin artmasında sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması yönünde atılan adımlar olmakla birlikte toplumun kronik hastalıklarının da artması söz konusudur.

Türkiye’de 2018 yılında 782.515.204 kişi hekime müracaat etmiştir.

2002 yılında 208.966.049 kişi hekime müracaat ederken 2018 yılında bu sayının 782.515.201 kişi olması, 2002 yılı ile kıyaslandığında 16 yıllık bir süreçte muazzam bir şekilde hastaneye başvuruların arttığını ifade etmektedir.

Başvuruların büyük bir çoğunluğu 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına olmaktadır. Sadece 2018 yılında 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına 517.018.981 kişi başvururken, bu sayı birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise 265.496.223 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Hekime müracaat sayısı bugünkü ülke nüfusu ile ilişkilendirildiğinde ülkemizde bir kişi yılda ortalama hastaneye 9.5 kez gitmektedir. 2002 yılında bir kişi hekime 3.1 kez başvururken 16 yıllık süreçte hekime başvurular neredeyse 3 kat artmıştır.

Hekime en fazla başvuran bölge: Ege Bölgesi

Hekime en fazla başvuran bölge Ege Bölgesi’yken onu Batı Marmara ve Akdeniz bölgesi takip etmektedir.

Hekime en az başvuran bölge: Ortadoğu Anadolu Bölgesi

Hekime en az başvuran bölge Ortadoğu Anadolu Bölgesi iken yine onu takip eden Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir.

Ege bölgesinde yaşayan bir kişi yılda 10.4 kez hekime müracaat ederken, Ortadoğu Anadolu bölgesinde ise bu hekime müracaat sayısı 7,9 olarak gerçekleşmektedir.

Türkiye kişi başı hekime müracaat sayısında dünya genelinde 6. sıradadır.

Güney Kore, dünyada kişi başı hekime müracaat sayısında 16.6 ile birinci sırada yer alırken, onu 12.6 ile Japonya, 10.9 ile Macaristan, 10.9 ile Slovakya ve 9.9 ile Almanya takip etmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılında yayınladığı aynı yılın Ocak – Ekim ayları arasını kapsayan verilerde muayene oranlarına göre branş sıralamasında Acil Servisler 1. sırayı almaktadır. Bu süre zarfında sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 76.834.439 kişi muayene olmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık sisteminin işlemesi için yaptığı tüm çalışmalara rağmen toplumun ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yöneldiğini görüyoruz. Bu yönelimin sosyo-ekonomik birçok neden olabilir.

Sağlık sistemine başvuruların bu kadar hızlı bir şekilde artması sağlık sisteminin bu talebi karşılayamama durumunda ülke genelince sağlık sorunlarının derinleşmesine neden olabilir. Burada yapılması gereken karmaşıklık zemini üzerinde ülke bağlamına uygun koruyucu ve önleyici sağlık sistemlerinin geliştirilmesi ve tekrar başvuruya neden olan nedenlerin belirlenip çözümler getirilmesidir.

Yukarıdaki tablolar Sağlık Bakanlığı’nın 2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığından alıntılanmıştır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.