Türkiye’de Astım Hastalığının Görülme Sıklığı Nedir?

0 128

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Ülkemizde şehirler ve bölgeler arasında astım görülme sıklığı önemli farklılıklar göstermektedir. Genellikle kıyı kesimleri, şehirler, büyük metropoller ve düşük sosyoekonomik yaşam koşullarında astım daha sık izlenmektedir.

Türkiye’de 6-12 yaş arası astım görülme sıklığı 1992-1996 yılları arasında %9,8 iken, 1997-2004 yılları arasında bu oran %12,3’e yükselmiştir.

ISAAC anketi kullanılarak yapılan çalışmalarda astım görülme sıklığı Adana’da 6-18 yaş arası okul çocuklarında %12,6 oranında, Şanlıurfa’da %1,9 saptanmıştır.

Van, Ankara, Antalya, Manisa ve Trabzon illerini içeren çok merkezli bir çalışmada astım prevalansı %13,2 saptanmıştır.

Denizli’de 13-14 yaş grubu çocuklarda 2002 yılında doktor tanılı astım sıklığı %2,1 iken bu oranın 2008 yılında %12,9’a yükseldiği saptanmıştır.

2002 yılında yayınlanan bir çalışmada Sivas ilinde çocuklarda astım sıklığı %9,7, wheezing sıklığı ise %16,3 saptanmış(56), aynı bölgede 11 yıl sonra 1947 çocuğun katılımı ile yapılan başka bir çalışmada ise doktor tanılı astım sıklığı %10,1, yaşam boyu wheezing görülme sıklığı ile %26,8 saptanmıştır.

Denizli’de yetişkinlerde ECRHS anketi kullanılarak yapılan bir çalışmada astım görülme sıklığı %5,9 saptanmıştır.

Ekici ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada kırsal bölgede ve kentsel bölgede yaşayan kişilerde astım görülme sıklığı incelenmiş ve kırsal kesimde astım görülme sıklığı daha yüksek saptanmış, bu yüksekliğin nedeninin biomass maruziyeti ve çocukluk çağı solunum sistemi enfeksiyonu sıklığının yüksek olması olabileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte “hijyen hipotezi” olarak tanımlanan hipoteze göre kırsal çevre ve mikropların allerjik hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini belirten çalışmalar mevcuttur.

Astım hala ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Farklı coğrafi bölgelerde, farklı toplumlarda ve farklı yaşlarda sıklığı değişebilmektedir. Ülkemizde astım görülme sıklığı ve insidansı ile ilgili çok merkezli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalardan alınacak sonuçlarla riskli bölgeler tayin edilerek astımın önlenmesi ve astımı olan bireylerde astımın kontrolü konusunda gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Daha rahat nefes almanız dileğiyle..

1. Erboy, F., & Altınsoy, B. Astım Epidemiyolojisi, İnsidans Artıyor Mu?.Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2015; 3 (2): 158-163

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.