Tüberküloz Hastalığı İle İlgili 17 Hap Bilgi

0 895

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Tüberküloz hastalığı milattan önce 3000 yıllarında Çin’de bilindiği ve Çinlilerin bir kişinin tüberküloz hastası olup olmadığını hastanın nabzına bakarak hastalığın prognozu hakkında karar verdikleri bilinmektedir. Ancak 16. yüzyılda tüberkülozun bulaşıcı olduğu düşünülmüştür ve sonrasında ise bulaşıcı olduğu bulunmuştur.

 1. Tüberküloz oldukça uzun geçmişi olan ve tüm dünyada yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon hastalığıdır ve en sık akciğerde görülür. (%85)
 2. Hastalığa tüberküloz adı, seröz zarlarda ve organlarda “tüberküller” oluşturduğu için verilmiştir. (şiş, yumru)
 3. Hastalığın etiyolojik ajanı Mycobacterium tubercilosis’tir. 1882 yılında Robert Koch hastalığa neden olan mikroorganizmayı saptamış ve üretmeyi başarmıştır. Bu nedenle tüberküloz etkenine Koch basili adı verilir.
 4. Dünyada hiçbir hastalık tüberküloz hastalığı kadar insan ölümüne neden olmamıştır. Hastalığın etkisi az gelişmiş ülkelerde çok daha fazladır.
 5. Enfeksiyon kişiden kişiye damlacık enfeksiyonu yolu ile bulaşır. Tüberküloz yalnız solunum yolu ile bulaşmaz, inek sütü ile bulaşan tüberküloz basili insan vücuduna sindirim sisteminden girer.
 6. Hasta kişinin öksürme, hapşırma ve konuşması sırasında solunum yollarından dışarı atılan tüberküloz basilini inhale eden kişi enfekte olur. Çok az sayıda basil alveollere ulaşması enfeksiyonun başlaması için yeterlidir.
 7. Enfeksiyon başlangıçta sıklıkla daha fazla havalanan akciğerin alt loblarının visseral plevraya yakın kısımlarında yerleşir. Basiller alveoller ve makrofajlar içinde çoğalır.
 8. Akciğerlerdeki enfeksiyonla birlikte hematojen ve lenfojen yayılım gerçekleşebilir. Lenfojen yayılım “bölgesel lenf adenit” ortaya çıkar.
 9. Kan akımı ve oksijenasyonu fazla olan bölgeler (akciğer apeksi, renal korteks, vertebra, uzun kemiklerin metafizleri vs.) basilin yayılımı ve üremesi için uygun koşullar sağlar.
 10. İlk enfeksiyondan 6-8 hafta sonra spesifik bağışıklık gelişir. Böylece basiller makrofajlar içinde öldürülür, granülomlar oluşturarak enfeksiyon sınırlandırır. Eğer bütün basiller fagosite edilirse enfeksiyon yayılmaz aksi halde diğer alveollere yayılım gösterir.
 11. 2-4 hafta içinde primer odakta toplanan bu basiller karakter değiştirerek epiteloid hücre niteliğini alır. Ve bunlar birleşerek tüberkül lezyonları ortaya çıkar.
 12. Belirtileri; ateş, gece terlemeleri, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, sedimantasyon hızında artma gibi sistemik belirtilerin yanında öksürük, pürülan balgam çıkarma gibi pulmoner semptomlarda vardır.
 13. Bronş damarlarının tutulumu ile hemoptizi olabilir.
 14. Plevranın etkilendiği durumlarda yan ağrısı olabilir.
 15. Kadınlarda mens bozuklukları olabilir.
 16. Tanıda akciğer grafisi, tüberkülin deri testi, balgam kültürü alınması kullanılır.
 17. Tedavisinde çeşitli antibiyotikler, korunmak için yaşamın ilk 2. ayında BCG aşısı ve semptomatik tedaviler uygulanmaktadır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.