Toplumun COVID-19 Aşısına Yönelik Olumlu Tutumunu Sağlayabilmek İçin Neler Yapılabilir?

0 79

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir (1). Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde dünya genelinde bir pandemi olarak bildirilmiştir (2).

Bu pandemi sürecinde virüsün yayılmasını azaltmak ve sağlık sistemleri üzerindeki etkisini hafifletmek üzere önlemler alınması gerektiği görülmektedir. Alınması gereken bu önlemlerden biri de aşılamadır (3). Yakın geçmişe baktığımızda, 2009 pandemisinde H1N1 aşısına karşı oluşan etki ve yan etki konusundaki belirsizlik nedeniyle aşılama oranlarında yetersizlik olduğu bildirilmektedir (4).

DSÖ, aşılarla ilgili tereddütlerin bireysel ve kültürel gerekçeler yanı sıra aşıya özgü herhangi bir sorundan da kaynaklanabileceğini belirtmekte, her ülkenin bu endişeleri ve tereddütleri gidermek, aşıların kabulünü ve aşılanma talebini artırmak için stratejiler geliştirmesini önermektedir (5).

Medyada pandemik süreçte yaşanan tüm olayların bazı ülkelerin, ilaç ve aşı firmalarının komplo teorisi olduğu düşünceleri yer almaktadır (6). Ayrıca bireylerin aile ve arkadaşlardan sürekli olarak gelen aşılarla ilgili görüşler, ebeveynler için aşırı olabilmekte ve bu bilgi kirliliği altında karar vermeleri çok daha zorlaşabilmektedir (7). İnsan sağlığını dikkate alarak aşıya yönelik bu yanlış görüş ve düşüncelerin ortadan kaldırılması için bazı tedbirler alınması gerekmektedir.

Alınabilecek tedbirlere baktığımızda;

  • Aşı kararsızlığını önlemek için gereksinim duyulan stratejiler, ülkeler temelinde geliştirilmeli ve takiben küresel bir stratejik yaklaşım benimsenmeli,
  • Toplum, aşının etkililiği ve güvenliliği konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeli,
  • Toplumun aşıya yönelik tutumları değerlendirilmeli,
  • Aşı karşıtlığının nedenleri sorgulanmalı, bu nedenler dikkatle değerlendirilmeli ve bunlara yönelik çözümler aranmalı,
  • Koruyucu aşının önemine ilişkin toplumsal eğitim sağlanmalı,
  • Medya, internet platformlarında tereddütleri giderici, ikna edici çalışmalar yürütülmelidir.

** Araştırmaya Davet

Toplumda Covid-19 Hastalık Algısı ve Covid 19 Aşısına Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi adlı bir araştırma yürütüyoruz. Araştırma verilerine göre toplumda Covid-19 aşılarına karşı yaklaşımlara yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 3 dakikanızı ayırarak anketimizi doldurabilirseniz, topluma ve bilime katkı sağlamış olursunuz.

1. Honigsbaum M. (2009). Historical keyword Pandemic. The Lancet. 373:1939.

2. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, et al. (2020). Thespecies severe acute respiratory syndromerelated coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol. 5(4):536-44.

3. Erkekoğlu, P., Erdemli-Köse, S. B., Balci, A., & Yirun, A. (2020). Aşı Kararsızlığı ve COVID-19’un Etkileri. J Lit Pharm Sci. 9(2):208-20.

4. Topçu, İ., & Nasuhbeyoğlu, N. (2020). Gen Düzenleme Teknolojileri Bağlamında COVID-19 Aşı Çalışmaları ve Etik Sorunlar. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(3), 274-284.

5. Dünya Sağlık Örgütü (2020). Improving vaccination demand and addressing hesitancy. Erişim: www.who.int/immu- nization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en

6. Global Research: Center for Research on Globalization. The real coronavirus victims: relations between people. Erişim: www.globalresearch.ca/the-real-coronavirus- victims-relations-between-people/5712970

7. McKee C, Bohannon K. (2016). Exploring the reasons behind parental refusal of vaccines. J Pediatr Pharmacol Ther. 21(2):104-9.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.