Tip 1 Diyabet Yönetimi Nasıl Olmalı?

0 5.795

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Tip 1 diyabetle yaşamda, diyabet yönetimi yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Tip 1 diyabet yönetiminde başarı; diyabetlinin öz yönetim becerilerini geliştirmesi, kararlılığı, motivasyonu ve öz bakım sorumluluğuyla sağlanır.

Tip 1 diyabet yönetimi nedir? Tip 1 diyabet yönetiminde atlanmaması gerekenler nelerdir? Tip 1 diyabet yönetimi nasıl olmalıdır? Yazımızın ilerleyen satırlarında, bu sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Tip 1 Diyabet Yönetimi Nedir?

Tip 1 diyabet, vücudun savunma sisteminin pankreas bezinin insülin hormonu üreten hücrelerine saldırması sonucu gelişen otoimmün bir hastalık olarak tanımlanır. Tip 1 diyabet hastalığı gelişen kişinin pankreası, hücre harabiyetine bağlı olarak çok az insülin hormonu üretir ya da hiç insülin üretmez. Tip 1 diyabet yönetimi ise, diyabet tedavisinin en önemli basamağıdır.

Tip 1 diyabet yönetimi; diyabetli çocuk, ergen ya da yetişkin bireyin diyabet tedavi uyumunu destekleyen öz bakım davranışlarını kapsar. Tip 1 diyabet yönetiminde, diyabetlinin sorumluluk üstlenmesi gereken öz bakım davranışlarını sizlere şu şekilde sıralayabilirim.

 • Tıbbi beslenme planının yürütülmesi
 • Düzenli fiziksel aktivite planı sürdürülmesi
 • Kilo kontrolünün sağlanması
 • Medikal ilaç tedavisinin etkin yürütülmesi
 • Bireysel kan şekeri izlemi ve kaydı
 • Diyabet öz yönetimi eğitimi ve desteğinin alınması
 • Tıbbi kontrollerin aksatılmaması
 • Diyabet sağlık bakım ekibiyle sürekli iş birliği içinde olunması

Tip 1 Diyabet Yönetiminde Atlanmaması Gerekenler Nelerdir?

Tip 1 diyabetle yaşamda, tedavi uyumunda başarı etkili bir diyabet yönetimi ile sağlanır. Tip 1 diyabet yönetiminde, diyabetli bireyin öz bakım becerisi kazanması ve öz bakım davranışlarını geliştirmesi en önemli sorumluluğudur.

Tip 1 diyabet yönetimi; kesinlikle sorumluluk üstlenmeyi, kararlı olmayı ve motivasyonu her daim güçlü tutmayı gerektirir. Tip 1 diyabet yönetiminde atlanmaması gereken konular şunlardır:

 • Diyabet yönetiminde gerekli bilgi ve öz bakım becerileri kazanılmış olmalı.
 • Diyabetle sağlıklı bir yaşam için, gerekli yeni yaşam alışkanlıkları kazanılmalı ve bu alışkanlıkların sürdürülebilirliği sağlanmalı.
 • Diyabetle yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanılmalı.
 • Diyabet eğitim hemşiresiyle ve diğer sağlık bakım ekibi üyeleriyle sürekli iş birliği içinde olunmalı.
 • Diyabetle aktif bir yaşam sürdürülmeli ve keyif alınan spor aktiviteleri yaşamın geneline katılmış olmalı.
 • Diyabetle yaşamda sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanılmalı ve tüketilen besinlerin kan şekerine olan etkisi öğrenilmiş olunmalı.
 • Günlük yaşamda beslenme, egzersiz, kan şekeri ve insülin dozu ilişkisi etkin yönetilmeli.
 • Tedavide yer alan insülin dozları tüketilen besinlere ve kan şekerine göre ayarlanmalı.
 • Karbonhidrat sayımına göre insülin uygulama yöntemi mümkünse öğrenilmeli.
 • Bireysel kan şekeri takibi ve kaydı düzenli yürütülmeli. İmkânlar ölçüsünde diyabet teknoliji desteğinden yararlanılmalı.
 • Diyabetle yaşamda araya başka hastalık girdiğinde insülin doz ayarları, diyabet sağlığı bakım ekibiyle birlikte gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalı.
 • Günlük kan şekerleri hedefin üstünde (hiperglisemi) ya da hedefin altında (hipoglisemi) olduğunda gerekli önlemler alınmalı ve durum iyi yönetilmeli.
 • Diyabetle yaşamın psikolojik sağlığı ve yaşama uyumu olumsuz etkilediği düşünülüyorsa gerekirse uzman desteği alınmalı.
 • Diyabette ayak sağlığına önem verilmeli ve düzenli diyabet sağlığı bakım ekibine ayak muayenesi yaptırılmalı.
 • Diyabet aşı programı hakkında, ilgili hekim ya da diyabet eğitim hemşiresinden bilgi alınmalı.

Tip 1 Diyabet Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Tip 1 diyabetle sağlıklı bir yaşam için, tedavi uyumu ve etkili bir diyabet yönetimi önemlidir. Tip 1 diyabetli birey ve yakınları mutlaka, hastalık hakkında bilgi düzeyini ve farkındalığını en iyi şekilde geliştirmeli. Diyabet yönetiminde sorumluluk almaktan kaçınılmamalı. Gerektiğinde diyabet sağlık bakım ekibiyle sürekli iş birliği içinde olunmalı ve destek alınmalı.

Tip 1 diyabetle yaşamda, diyabet sağlık bakımı ekibinin sürekli desteğiyle öz disiplin, kararlılık, uyum ve motivasyon başarının en önemli anahtarlarıdır. Diyabetli bireyin güçlendirilmesi, diyabet yönetimi başarısının bir diğer unsurudur.

Tip 1 diyabetle yaşamda; günlük yaşam alışkanlıklarının diyabetle yaşama uygun sağlıklı yaşam alışkanlıklar şeklinde dönüştürülmesi ve sürdürülebilir kılınması çok önemlidir.

Diyabet yönetiminde elbette kimi zaman sorunlar da olabilir. Sorunlar karşısında; öncelikle sorunu iyi tanımlama, uygun çözüm yolu bulma ve zamanında harekete geçme gibi problem çözme teknikleriyle olası sorunların üstesinden gelinmesi gerekir.

Tip 1 diyabetli çocuk ya da yetişkin, diyabet hastalığını asla bir engel olarak değil, bir ömür boyu sürecek yol arkadaşlığı olarak görmelidir. Diyabetle yaşamda sağlığa dair yanlış inançlar mevcutsa, bunların farkında olunmalı ve olumlu yönde dönüştürülmelidir.

Tip 1 diyabet yönetiminde ustalık kazanmak mümkündür. Önemli olan başarılı olmayı istemek, kararlı olmak ve motivasyonu her daim güçlü tutabilmektir. Tip 1 diyabet yönetiminde başarı, diyabetle uyum içinde sağlıklı ve huzurlu bir yaşam demektir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.