Tıbbi Patoloji Neye Bakar?

0 143

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Tıbbi Patoloji Yunanca!dan gelen pathos (hastalık çalışması) ve logos (bilimi) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Hastalıkların bilimi anlamına gelir. Ayrıca belirli bir bozukluğun kendine has özellikleriyle beraber tümüne patoloji denilebilir.

Tıbbi patoloji hastalıklara yol açan nedenlerin ne olduğunu bulmak için hastalıklı hücre, doku, organlarda meydana gelen değişimleri mikroskop altında inceler. Ancak çalışma alanı hastalıklı doku ve organların incelenmesi ile sınırlı değildir. Deneysel, teorik ve teknik birçok konuda patolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Hastanelerde alınan örnekler incelenmesi için patologlara gönderilir. Patologlar örnekleri inceleyip hastalığın olup olmamasına yönelik elde ettikleri bulgular ile bir rapor hazırlarlar. Bazı durumlarda özellikle de kendisine kanser teşhisi konan hastalar için patoloji raporuna inanmak zor olabiliyor. Hastalar kendilerinden alınan örneğin başkasınınki ile karışmış olabileceğini söyleyebilir, başka yerde örnek vermenin daha iyi olacağını düşünebilirler ancak böyle bir iddia çoğunlukla temelsizdir. Eğer tanıyı başka bir kurumda doğrulatmak istiyorsanız bunun için doktorunuzla konuşmalısınız.

Tıbbi Patolojinin Ana İnceleme Alanları Nedir?

  • Hastalığın nedeni (etyoloji)
  • Hastalığın mekanizması (patogenez)
  • Hücre ve organlarda meydana gelen yapısal (morfolojik) değişiklikler
  • Yapısal değişiklerin neden olduğu işlevsel bozukluklar (klinik belirtiler)

Tıbbi Patolojinin Alt Dalları Nedir?

İlişkili Diğer İçerikler
  • Anatomik Patoloji

Dokuların mikroskobik ve makroskobik görünüşlerine bakarak tanı koymayı amaçlar.

  • Klinik Patoloji

Kan gibi bazı vücut sıvılarının incelenmesi ile tanıyı koymaya çalışır.

  • Adli Patoloji

Film sahnelerinde yer alan otopsileri yapar. İnsan vücudundaki tüm olağan dışı bulguları araştırır, ölüm ve yaralanma durumlarını inceler.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.