Tıbbi Mikoloji Neye Bakar?

0 322

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Mikoloji bölümü mantarları inceleyen bir bilim alanıdır.

Kaynağı 19.yüzyıla dayanan mikoloji bölümü 1800’lü yıllarda mantarların bitki grubundan olduğu düşünüldüğü için botaniğin (bitki bilimi) bir dalı olarak kurulmuş ancak mikroskobun keşfinden sonra yapılan çalışmalarda mantarların bitki ve hayvanlardan farklı bir form olduğu anlaşılınca botanikten ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir.

Mikoloji ile ilgilenenlere Mikolog adı verilmektedir.

Mikoloji bölümü çok genel bir kavram olup mantarlara dair olan her şeyle ilgilenirken Tıbbi Mikoloji daha çok mantar ve insan ilişkisi üzerinde durur.

Ülkemizde sağlık bakanlığınca sunulan ve TUKMOS tarafından hazırlanan 2015 tarihli, tıbbi mikolojist yetiştirmede kullanılan çekirdek müfredatta tanım olarak “tıbbi mikoloji  insanda mantarların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı, korunma ve kontrol prensipleri, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesinde; mikolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, testlerin yapılması, sonuçların yapılması, sonuçların yorumlanması ve tıbbi konsültasyonu da içeren bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır. ” ifadeleri kullanılıyor.

İlişkili Diğer İçerikler

Tıpkı virüsler, bakteriler, parazitler gibi insanlarda enfeksiyon ve hastalıklara neden olabilen mantarların sebep olduğu hastalıkların altında yatan mekanizmayı açıklamak, hastalığa neden olan durumları tanımlamak için yol ve yöntem geliştirmek ve bu konularda gerektiğinde diğer uzmanlık alanlarına danışmanlık vermek tıbbi mikoloji uzmanlarının görev ve yetkilerindendir.

Tıbbi Mikoloji Uzmanın Ne Yapar?

 • İnsanda mantarların neden olduğu hastalıkların tanısında, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesinde klinik ve laboratuvar açısından bilimsel bir yaklaşım oluşturmak
 • Tıbbi mikoloji alanında gereksinim duyulan tanı tekniklerinin bilinmesini sağlamak ve uygulama becerisi kazandırmak
 • İnsanlarda hastalık oluşturan mantarlara ait antifungal direnç mekanizmalarını bilmek ve iş birliği içinde oldukları bölümlere uygun tedavi önerisinde bulunmak ve böylece uygun tedavinin verilmesinde ve takibinde etkin rol oynamak
 • Toplumda, hastanelerde mantar hastalıklarının önlenmesinde rol oynamak
 • Mantarlarla ilgili salgınları yürütmek ve verileri değerlendirmek
 • Tıbbi mikoloji laboratuvarlarını yönetmek, bu konuda beceri sahibi olmak
 • Mantarlarla ilgili bilimsel çalışmalara katılmak, araştırma ve geliştirmede yer almak

İnsanlarda Mantarların Neden Olduğu Hastalık Çeşitleri Nelerdir?

 • Vücut mantarı
 • Saç mantarı
 • Ayak mantarı
 • Vajinal mantar
 • Kasık mantarı
 • El mantarı
 • Tırnak mantarı

 

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.