Sürdürülebilir Gıda Sistemi Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?

0 123

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Son on yıld, gıda güvenliğinde yer alan faktörlere sürdürülebilirlik kavramı eklenmiştir. Bu kavram çevre, jeopolitik, demografi, politika düzenlemeleri, sosyo-kültürel-ekonomik faktörler, bilim ve teknoloji gibi sürdürülebilir gıda sistemlerine daha kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım getirmiştir.

Sürdürülebilir Gıda Sistemi; gelecek nesiller için FSN (Gıda Güvenliği ve Beslenmesi) üretecek ekonomik, sosyal ve çevresel temelleri tehlikeye sokmayacak şekilde sağlayan bir gıda sistemidir.

Gıda sisteminin nihai hedefi, sağlık ihtiyaçlarını karşılayan yiyecek ve beslenmeyi sağlayarak bireylerin ve ailelerin yüksek bir yaşam kalitesinden yararlanmasına yardımcı olmak olmalıdır.

Sürdürülebilir gıda kalıpları, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin yanı sıra beslenme açısından yeterli, ekonomik olarak uygun ve sosyal olarak kabul edilebilir olmalıdır.

Sürdürülebilirlik, nüfus gıda ve besin ihtiyaçlarının her zaman tam olarak karşılandığı ve gelecek nesiller için karşılanmaya devam edileceği bir durum olarak tanımlanmıştır.

Sürdürülebilir Diyetler Nedir?

“Sürdürülebilir bir diyet” ile neyin kastedildiğini tanımlamak hem geniş hem de karmaşıktır. Tüm gıda tedarik zincirini kapsar ve sağlık, çevre, uygun fiyat ve kültürü dikkate alır.

Gıda Tarım Örgütü (FAO)’ya göre sürdürülebilir diyetler,  gıda ve beslenme güvenliğine, şimdiki ve gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan düşük çevresel etkileri olan diyetler olarak tanımlanmaktadır.

Nüfus artışı ve kentleşme, gıda sistemini ve gıdaya dayalı beslenme kurallarını değiştirmek için kilit faktörlerdir. Sağlıklı diyetlerin de sadece çevresel ve sağlık üzerindeki etkileri değil, aynı zamanda fiyat, lezzet, kültür ve rahatlık için de sürdürülebilir diyetler olmasını sağlamak için bir dizi husus önemlidir.

Sürdürülebilir diyetler yaygın olarak 4 ana alanda organize edilir. Bunlar: Beslenme, ekonomi, toplum ve çevredir. Sürdürülebilir olmak için gıdaların ve gıda modellerinin besin açısından zengin, uygun fiyatlı, kültürel olarak kabul edilebilir, doğal kaynaklardan oluşması ve çevrenin zararlı etkilerinden korunması gerekir.

Sürdürülebilir Gıda Sisteminden Uzaklaşıldığı Takdir Toplumların İleride Karşılaşabileceği Sorunlar

Küresel gıda sistemleri önümüzdeki yıllarda benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaşacak. Büyüyen bir nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları ve proteinlere yönelik artan bir talebi karşılamaları gerekecek.

Artan ekonomik gelişme ve kentleşme ile beslenme kalitesinin düşük olması ve kalorisi yüksek olan geniş ölçüde sürdürülebilir olmayan diyet değişiklikleri veya ‘beslenme geçişleri’ vardır . Bu beslenme geçişleri ile insanlar geleneksel diyetlerden batı diyetlerine geçtikçe yeni obezite noktaları dahil olmak üzere beslenme ile ilgili birtakım problemler yaratıyor.

Toplumlar refah kazandıkça gıdaya ayrılan gelir yüzdesi azalmaya devam ederken diğer hane halkı giderleri de artmaktadır. Bununla birlikte satın alınabilirlik de dahil olmak üzere gıdaya erişim hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde ekonomik piramidin dibindeki kişiler için hala ciddi ve acil bir endişe kaynağıdır.

Açlık, çoğu zaman önemli hammadde yetiştiren topluluklardaki sosyal huzursuzlukla da bağlantılıdır. Ayrıca dünyadaki aç insan sayısı 2017’de 812 milyondan 2018’de 820 milyondan fazlaya ulaşmıştır.

Dünyada her yıl insanların tüketmesi için üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri (yaklaşık 1,3 milyar ton) kaybolmakta veya israf edilmektedir.

Dünya çapında kaybedilen veya boşa harcanan yiyeceklerin sadece dörtte bir oranında azaltılması durumunda, bunun dünyada kronik açlıktan mustarip insanları beslemek için yeterli olacağı tahmin edilmektedir.

Berry, E. M. (2019). Sustainable food systems and the mediterranean diet. Nutrients, 11(9), 2229.

Monteiro, C. A., Cannon, G., Moubarac, J. C., Levy, R. B., Louzada, M. L. C., & Jaime, P. C. (2018). The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public health nutrition, 21(1), 5-17.

Green, H., Broun, P., Cook, D., Cooper, K., Drewnowski, A., Pollard, D., … & Roulin, A. (2018). Healthy and sustainable diets for future generations. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(9), 3219-3224.

Boliko, M. C. (2019). FAO and the Situation of Food Security and Nutrition in the World. Journal of nutritional science and vitaminology, 65(Supplement), S4-S8.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.