Şizofreni Hastalığının Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Tedavi Edilir?

0 136

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Şizofreni toplumsal, ekonomik ve duygusal açıdan baş edilmesi zor bir psikiyatrik hastalıktır. Yaşam boyu sürmekte, yaşam kalitesi ve bireysel işlevsellikte kısıtlılıklara sebep olabilmektedir.

Şizofreni Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Şizofreni klinik olarak; karakteristik düşünce ve algı bozuklukları, motor anomaliler, bilişsel bozulmalar, avolüsyon (içinden hiçbir şey yapma isteğinin gelmemesi) ve apati (çevreye karşı ilgisizlik, duyarsızlık), kısıtlanmış duygusal dışa vurum ve iletişimde güçlükleri kapsayan bulgu ve belirtiler kümesi ile kendisini göstermektedir.

Psikiyatri camiası şizofreni belirtilerini pozitif ve negatif belirtiler olmak üzere iki grupta incelemektedir.

Olağan işlevlerde aşırılık ya da çarpıklık olarak bilinen pozitif belirtiler;

  • Sanrı,
  • Halüsinasyon,
  • Konuşmada bozukluk ve
  • Davranış problemlerini içermektedir.

Olağan işlevlerin azalması ya da yitimi şeklinde tanımlanan negatif belirtiler ise;

  • Duygusal tepkilerde azalma,
  • Aloji (konuşamama),
  • Avolüsyon (içinden hiçbir şey yapma isteğinin gelmemesi),
  • Toplumsal geri çekilme şeklinde kendini göstermektedir.

Şizofreni Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Şizofreni tedavisinde psikoterapi, ilaç tedavisi ve sosyal beceri eğitimleri gibi çok boyutlu yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Şizofrenide İlaç Tedavisi olarak antipsikotikler kullanılmaktadır.

Antipsikotik ilaçlarda tedaviye yanıt sınırlı kalabilmekte, bilişsel yıkım ve devam eden pozitif ve negatif belirtiler gibi hastalar arasında yüksek yaygınlık gösteren artık hastalık belirtileri gözlenebilmektedir.

Antipsikotiklerin şizofreni hastalarındaki pozitif belirtiler üzerinde yararlı etkileri olmasına rağmen, negatif belirtiler ve bilişsel bozukluk üzerine etkinlikleri daha azdır.

Şizofrenide Psikoterapi Tedavisi bireysel veya grup psikoterapisi olarak yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalarda bireysel bilişsel davranışçı terapinin (BBDT) genel ruhsal durum ve genel işlevsellikte etkili olduğunu, ancak nüks (hastalığın tekrarlaması) ve hastaneye yatma oranlarını azaltmadığını belirtilmiştir.

Kocal, Y., Karakuş, G. & Sert, D. (2017). Şizofreni: Etyoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi; 26(2): 251-267.  (Doi:10.17827/aktd.303574).

Sarandöl, A., Akkaya, C., Eracar, N. & Kırlı, S. (2013). Şizofreni Hastaları ve Yakınlarıyla Yapılan Sanatla Terapinin Hastalık Belirtileri, Bireysel ve Toplumsal Beceriler Üzerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 14(1): 333-339.

Şükrü, F., Öztürk, M., Kılıç, Ö., İster Güneytepe, S. & Üçok, A. (2018). Altı Aylık Kişilerarası Grup Psikoterapisinin Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki Şizofreni Hastalarının İşlevselliği Üzerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 19(6): 559-566.

Vayıslıoğlu, S., Karahan, S. & Anıl Yağcıoğlu, E. (2019). Şizofreni Hastalarında Antipsikotik Tedavinin Memantin ile Güçlendirilmesi: Bir Sistematik Gözden Geçirme ve Metaanaliz. Türk Psikiyatri Dergisi; 30(4): 1-7.

 

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.