Sigara, Tüm Dünyada Savaşla Alınamayan Yerlerde Uygulanan Bir Kitle İmha Silahıdır

0 2.928

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dünyada sigara kullanımı gittikçe artan bir grafik izlediğini biliyor muydunuz?

Özellikle gelişmiş ülkelerde sigara bırakma oranları artarken, gelişmekte olan ülkelerde ise çok hızlı bir şekilde çoğunluğu gençlerde olmak üzere artıyor. Yine sigara şirketleri tütün mamüllerinin üretimini sigara içimi artan ve gelişmekte olan ülkelerde yapıyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar kendi elleriyle kendilerine öldürtülüyor. Sigara konusunda izlenen politikalar devletlerin elinde olmaktan çıkmış sermayesi büyük sigara şirketlerinin tekeline geçmiştir.

Sigara; tüm dünya savaşla alınamayan yerlerde uygulanan bir kitle imha silahıdır. Bir yıl boyunca sadece sigaradan hayatını kaybeden insan sayısına ve kaybolan iş gücüne bakılırsa her yıl bir atom bombası etkisi yapıyor.

Sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu neredeyse herkes biliyor.

Peki, bilinen zararlarına rağmen sigara tüketimi artmaktadır?

Bu sorunun cevabını vermek çok güç olsa da bu yazıda bu soruya birkaç cevap vermeye çalışacağım.

1. İnsanlar Rasyonel Canlılar Değildir

İnsanların rasyonel yani mantıklı diğer bir yapıyla bilinçli bir yapıda karar vermiyorlar. Bunu hayatınızın birçok noktasında görebilirsiniz. Aldığınız kararların neredeyse büyük bir çoğunluğu kültürel ve sosyal kimliklerimiz ile otomatik olarak veriliyor. Bu nedenle kararlarımızı ve davranışlarımızı değiştirmemiz de çoğu zaman çok zor oluyor.

Bu sigara için de aynı şekilde gerçekleşiyor. Sigara pazarlama dünyasının görsel dünyada sunuluş şekli zamanla bir kültür oluşturuyor. Bu kültür ise bir biyolojik bağımlılık olduğu kadar psikolojik bağımlılık da yaratıyor. Bu nedenle sigarayı bırakma kararlarının başarısızlığı çoğu zaman başarısız oluyor. Bunun defalarca yaşanması ile de kişinin kendine karşı bakışını olumsuzlaştırarak bir yerden sonra sigara bırakma kararlarının bile alınmasını engelliyor.

2. İnsanın Anlam Yerine Deneyim Arayışı İçinde Olması

Hayatın içinde savrulurken ve kontrolümüzün çoğu zaman olmadığı veya azaldığı durumlarda kendimizi akışa bırakırız. Bu akış bizi çoğu zaman olmasını istediğimiz bir çerçevede değil, bizler için olması istenilen yapılara doğru bizi iter.

Bu nedenle çoğu insan hayat akışı içerisinde sürekli bir şeyleri denemek ve deneyimlemek ister. Bu ihtiyaç da doyurulamadığında sonu olmayan bir akış döngüsü başlamış olur. Bu tüketim anlayışının zirve noktalarından biridir.

Bizim adımıza bizler için tasarlanmış deneyimlerden biri de sigara tüketimi için oluşturulmuş döngülerdir. Bu döngüleri çoğu zaman gözle göremezsiniz. Çünkü deneyim bazen toplum tarafından bir ortalama davranış türü olarak da anonim bir şekilde oluşturabilir. Bu deneyim içinde de yaşadığımızı bile anlayamayız. Bu durum da bize bir kısır döngü sunar. İçinden çıkmak için çoğu zaman bir kişinin yardımına ihtiyaç duyarız.

Bu anlayışla sigara bırakma destek süreçleri devreye girmektedir. Bu tabi kişinin bağlamının çok iyi analizi ile mümkündür. Kişinin bağlamı dahilinde yeni bir deneyim tasarımı ve ona da bir anlam yüklenmesi sağlanması gerekir.

3. Sigara Yerine Alternatifler Alternatif Değildir

Sigara tüketiminin çok zararlı olduğunu idrar edenler tarafından çoğu zaman daha zararsız bir şeyler yer değiştirme yaklaşımı devreye sokulur. Bu yaklaşım Kötünün İyisidir.

Amaç sağlıklı olmaksa neden daha az zararlı şeyler kullanılır?

Bu sorunun cevabını vermek çok zor olmaktadır.

Sigara tüketimini azaltan kişilerin elektronik sigaralar vb. gibi yapıları son yıllarda artan bir şekilde kullandığını görüyoruz. Bu nedenle daha az zararlı yaklaşımı ile daha sağlıklı olma durumunun içselleştirilme çalışmalarının yapılması gerekiyor.

Sigara hem fizyolojik hem psikolojik bir bağımlılık türüdür. Bu durum ülkemizde her yıl sigaradan dolayı hayatını kaybeden 100 bin kişinin baş edememesi ile hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle sigara tüketimi konusunda atılacak adımların çok iyi organize edilmiş ve tutarlı olması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Japonya’ya attığı atom bombası ile yine bu kadar kişi ölmüştü. Aynı zamanda atom bombasının etkisini hala görüyorlar. Bizler de kaybedilen yaşam yılları ile bu kayıpları hem ekonomik hem de insan kaynağı olarak yaşıyoruz.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.