Sedef Hastalığında Toplumsal Damgalama Yaşanıyor Mu?

0 151

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Damgalanma, normal ilişkilerin oluşumunu önleyen, sosyal ayrımcılığa, yabancılaşmaya ve itibarsızlığa neden olan bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Damgalanma; görünür bir fiziksel kusur ve işaret olabileceği gibi sosyal ayrımcılığa yol açan, olumsuz bir özellik, durum ya da olay olabilmektedir.

Deri, kişilerarası ilişkiler kurulmasında önemli bir rol oynar bu nedenle fiziksel görünüm üzerinde etkisi olan deri hastalıkları kişilerin toplumsal ilişkilerini etkilemektedir. Deri hastalıkları, estetik yönleri göz önüne alındığında hastalık belirtilerinin görünür olması nedeniyle hastalarda sosyal reddedilmeye yol açmaktadır.

Damgalanma dermatolojik hastalar arasında yaygın ve önemli bir sorun olarak görülmekte ve sedef damgalanmanın en sık yaşandığı deri hastalıklarından biridir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014 yılında damgalanmaya karşı farkındalığı artırmak amacıyla sedefi bulaşıcı olmayan bir hastalık olarak açıklamıştır.

Damgalanmanın bir diğer boyutu olan içselleştirilmiş damgalanma; bireyin toplum tarafından oluşturulan hastalıkla ilgili olumsuz kalıp yargıları kabullenmesi ve değersizlik, utanç gibi duygulanımlarla kendisini toplumdan geri çekmesidir.

İnsanlarda sedefteki cilt lezyonlarının görünür olması korku, iğrenme, hoşnutsuzluk gibi olumsuz duygular uyandırmakta ve bulaşıcı olduğunu düşünmeleri nedeniyle bu hastalığa ve hastalara karşı korkuya neden olmaktadır.

Sedef hastalığının damgalamaya neden olan bir hastalık olduğu ve diğer cilt hastalıklarından daha fazla damgalanmaya yol açtığı belirtilmektedir.

Sedefteki yaygın lezyonlar hastaların sosyal yaşamı sınırlandırmakta, toplu yaşam alanlarından uzaklaşmalarına neden olmakta, sigara ve alkol tüketimini artırmaktadır.

Görünür bir hastalık olan sedef, hastalarda çekingenlik, utanma, kusurlu olduğunu düşünme, olumsuz beden imajı, korku, yalnızlık, stres ve özgüven kaybına yol açmaktadır.

Sedefin sosyal, psikolojik, cinsel ve ekonomik durumu olumsuz etkilemesi hastaların daha fazla damgalanma yaşamasına neden olmaktadır. Sedef hastalığına yapılan olumsuz yorumların hastalarda dışlanmaya, örselenmeye, öz yetkinlik ve öz saygıda azalmaya yol açtığı ve damgalanma ile baş etmeyi zorlaştırdığı belirtilmektedir.

İnsanların sedefle ilgili yetersiz bilgi ve yanlış mitlere sahip olmasının hastaların toplumdan dışlanmasına, yalnızlığa itilmesine ve sosyal sorunlar yaşamasına neden olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizdeki sedef hastalarında yapılan çalışmada içselleştirilmiş damgalanmanın yüksek olduğu bulunmuştur.

Polonya, Kanada, İngiltere ve Almanya’daki sedef hastalarında yapılan çalışmalarda damgalanmanın yüksek olduğu bulunmuştur. Sedef hastalarının sosyal ortamlardan dışlamasını önlemek amacıyla destek grupları oluşturulmalıdır.

Ayrıca sedef hastalığı için damgalama yaşayıp yaşamadığınızı anlamak için burada yer alan formumuzdan anlık geri bildirim alabilirsiniz.

Demirkıran, B. C., (2019), Sedef Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalama ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.