Sedef Hastalarının Yaşam Kalitesi Hastalığın Seyri İle Nasıl Değişir?

0 165

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini bireylerin kültürlerini, değerlerini, hedeflerini, beklentilerini ve hayattaki konumlarını algılamaları olarak tanımlamaktadır.

Dermatolojik Yaşam Kalitesi Ölçeğinin kullanıldığı İngiltere, İtalya, Almanya ve Amerika’daki sedef hastalarının yaşam kalitesi düşük bulunmuştur.

Sedefte vücuttaki lezyonlar ve hastalığının şiddetinin artması yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.

Cilt hastalıklarının görünür olması özgüvenini tahrip etmekte hastaların psikolojik durumu, sosyal ve fizyolojik yaşamının olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır.

Psikolojik Durumu Bozuk Sedef Hastalarında Sedef Hastalığının Seyri

Psikolojik durumu etkilenen hastalarda; sosyal izolasyon, damgalanma, anksiyete, intihar düşüncesi, depresyon ve bağımlılık riskinin (sigara, alkol, uyuşturucu) yüksek olduğu ve yaşam kalitesinin düştüğü belirtilmektedir.

Sedef hastalarının iyileşmeye olan inançlarını kaybetmesi, semptomları ile baş etmede güçlük yaşaması, tedaviye uyumsuzluk yaşadığı görülmektedir. Sedef hastalığının doğası gereği kronik ve tekrarlayan bir hastalık olması bireylerin umutsuzluk yaşanmasına, yaşam kalitesinin düşmesine ve gelecek ile ilgili planlar yapmasına engel olacağı belirtilmektedir.

Sedef Hastalığına Eşlik Eden Hastalıklar

Sedef hastalarında psikolojik bozukluklar, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik, Chron ve bağırsak hastalığı gibi birçok eşlik eden hastalıklar görülmektedir. Bu hastalıklar sedef hastalığına ek hastalık yüküyle, hastanın yaşam kalitesinde düşmelere neden olmaktadır.

Hastalardaki kaşıntı, pullanma, kanama, lezyonlar, eklemlerde ağrı ve eşlik eden diğer hastalıklar fizyolojik durumu olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu durumlar uyku düzeninde bozulmalara, yorgunluğa ve kötü iş performansına neden olmakta ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sedef hastalarında cinsel yaşam ile ilgili problemler yaşanmaktadır.

Cinsel işlev bozukluğu ile ilgili; kadın cinsiyet, yaş, cinsel organ tutulumu, sedef artriti ve duygu durum değişiklikleri temel faktörler arasında gösterilmektedir. Tedavide cinsel işlev bozukluğun yanı sıra sedef hastalığı tedavi edilirse iyileşme sağlanmaktadır.

Siz de sedef hastalığı ile ilgili yaşam kalitenizi ölçmek ister misiniz?

Dermatolojik Yaşam Kalitesi Ölçeği, hastaların son bir haftadaki yaşam kalitesi ile ilgili en çok yakınılan sorunlar ele alınarak hazırlanmıştır. Sorular belirti ve duygular, günlük aktiviteler, hobiler, iş ve okul, kişisel ilişkiler ve tedavi olmak üzere 6 ana başlıkla ilgilidir. Ölçek puanının artması yaşam kalitesinin düştüğünü göstermektedir.

Demirkıran, B. C., (2019), Sedef Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalama ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.