Sahip Olduğunuz Yönetim Kişiliği Lider Mi Yoksa Yönetici Mi?

0 10.454

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Toplum içinde bazı kişiler vardır. Onun söylediği yapılır ya da fikirler onun istediği yönde evrilir. Bilinçli yapılmasa da bu kişiler yönetmeyi çok seven grup liderleridir. Yönetici değillerdir. Yöneticiler var olan kaynakları kullanarak, elde olanı değerlendiren, vizyon sahibi olmayan sadece düzeni devam ettirmeye yönelik çalışan kişilerdir.

Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamını ifade eder. Belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi olarak tanımlanır.

Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

Lider                                                                  

 • Yenilikçidir.
 • Geliştiricidir.
 • Birey merkezlidir.
 • Güveni özendiricidir.
 • Vizyon sahibidir.
 • Mevcut durumu sorgulama eğilimindedir.
 • Doğru işi yapandır.

Yönetici

 • Yöneticidir.
 • Düzeni sürdürür.
 • Sistem ve yapı merkezlidir.
 • Kontrol eğilimlidir.
 • Vizyon sahibi değildir.
 • Mevcut durumu kabul etme eğilimindedir.
 • İşi doğru yapandır.

Yönetici (astları yönlendirir), LİDER (grubu yönlendirir)

 • Yöneticinin hedefi kurumun hedefini gerçekleştirmek için astlarını çalıştırabilmektir. Yasal güç kaynaklarını kullanır. Sorumluluğu mevcut sistemi çalıştırmak ve riskleri en aza indirmektir. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak düzen sağlar. Yasal yetkileri gereği örgütün tüm imkanlarından yararlanır.
 • Liderin hedefi, grubun hedefini gerçekleştirmektir. Riske girerek yenilik yaratır. Aksaklık durumunda sadece kendisinin ve grubun imkanlarından yararlanır. Grubun amaçlarını benimser ve kendi amaçlarını grubu etkileyerek grubun amaçları haline dönüştürür. Kendisini lider olarak kabul etmiş gruba karşı sorumludur.

Liderlik Çeşitleri

(İstismarcı Otokratik): Astlara güvenmez. Sorunların çözümünde astların fikirleri nadiren alınır.

(Yardımsever Otokratik): Ast ve üst arasındaki güven anlayışına sahiptir. Bazen astların fikrini sorar.

(Katılımcı): Astlara kısmen güvenir ancak kararlarla ilgili kontrole sahip olmak ister. Genelde fikrini alır ve onları kullanmaya çalışır.

(Demokratik): Astlara bütün konularda tam olarak güvenir. Daima astların fikirlerini alır ve onları kullanır.

Yönetici Çeşitleri

İşlere karışmayan yönetici

Yönetici ne yönettiği kurumla (ya da birimle); ne de çalışanlarıyla ilgilenir.

Pasif Yönetici

Pasif yönetici, kuralları koyar, emirleri verir, kurumda yapılacaklarla ilgili uygulama standartlarını belirler, ancak çalışanların işlerini nasıl yaptığını, bu standartlara uyup uymadığını sorgulamaz.

Hata Arayan Yönetici

Çalışanları hata bulmak için yakından izler, yapılanları sık sık kontrol eder, yapılan her şeyde kurallara uyulup uyulmadığını denetler.

Ödüllendirici Yönetici

Yönetici, vaat ettiği ödüllerle çalışanların çabalarını arttırarak hem çalışanların hem de kurumun ihtiyaçlarını karşılar.

Çalışana Değer Veren Yönetici

Kişiler arası ilişkilere önem verir, çalışanların moralini yükseltir. Huzurlu bir iş ortamı yaratmaya çalışır, bireyler arası anlaşmazlıkları çözer.

Kurumsal Öğrenmeyi Destekleyen Yönetici

Çalışanların araştırma yapmalarını, yeni fikirler ve öneriler geliştirerek uygulamaya aktarmalarını sağlar.

Uğur. (S). Uğur (U).Yöneticilik Ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi.2014.Cilt 6, Sayı,1 S:123-132.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.