Ritim ve Otizm

0 1.547

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

“Müziksel bir olgu olan ‘ritim’, çoğunlukla hayatın ilk evrelerinde öğrenilir. Belirli bir düzeni yansıtan ritim bedensel devinimle de yakından ilişkilidir. Canlı olmanın en belirgin özelliği olan devinim/hareket temelde canlı organizma da sinir-kas işbirliğine bağlıdır. Erdal (2005:1). ”devinimin bedenin bir bütün olarak ya da bir bölümünün zamanla ilintili biçimde en, boy ve derinlik gibi üç boyutlu mekan içinde yer değiştirdiğini vurgular. Bu nedenle ritim çalışmaları salt belli müziksel becerilerin öğretilmesi anlamına gelmez. Bireyin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimi üzerinde de etkilidir. Bu yönüyle, müzik yapmaya dayalı olmasa bile ritim alıştırmalarının (rhythmic entrainments) otizmli çocukların sosyal davranışlarını düzenleyici etkisinden söz edilebilir.

Goldman’a (1992) göre beyin dalgalarının oranlarını değiştirmede ritim alıştırmaları etkili bir araç olarak kullanılabilir ve bu oranlardaki değişim bilinçte de değişimi neden olur. Ostrander (1994) ritim alıştırmasının temel amacının bireyin alfa dalgalarını (rahatlama dalgaları) artırmak olduğunu ve rahatlama uyarısının en iyi konumunda sonuçlandırmak olduğunu söyler (Aktaran Orr ve diğerleri 1998:164).

Orr (1998), ritmik alıştırmaların, otizmli kişilere ve diğer gelişimsel bozuklukların kontrolünde onların davranışlarına yardım eden bir müdahale olabileceğini, bu müdahalenin otizmlilerde duyusal hareketi uyarmada ya da daha duyusal tedavi usullerine (görme, dokunma, tatma, işitme, vücutta uyaranları duyma ve koklama) yardım edebileceğini, ritmik alıştırmaların etkisine inanılırsa yaygın gelişimsel bozukluklara ulaşılabileceğini, bunun da öğrenmeyi ve sosyal hedefleri kolaylaştırabileceğini vurgular.

Otizmli bireylerin duyusal uyaranlara karşı verdikleri tepkilere bakıldığında işitsel uyaranların daha baskın olduğu görülür. Ritim uygulamaları müzik eğitiminin temeli gibi görünse de otizmlilerle yapılan uygulamalar terapi kapsamında değerlendirilir. Bu çalışmada işitsel uyaran olarak ritim kullanılarak otizmli bireyle iletişim kurulması ve devamında problem davranışların kontrol altına alınması hedeflenir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.