Vezikoüretral Reflüde (VUR) Hemşirelik Bakımı

0 683

Vezikoüretral Reflü kısaca mesanedeki idrarın üst üriner sisteme kaçması olarak tanımlabilir.

Vezikoüretral Reflü (VUR) Patofizyolojisi

Reflüde üreterler mesane duvarına anormal bir açıyla girer. Üreterlerin mesane içinde kalan parçasının konjenital olarak kısa olması, kronik enfeksiyon ya da mesane içinde artan basınç nedeniyle üreteroveziküler kapakçık mekanizması bozulur. Bu nedenle idrar yapma sırasında mesaneden üreterlere doğru geri akım olur. İdrar yaptıktan sonra üreterlere geri giden idrar tekrar mesaneye döner ve bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşur. Enfekte idrar mesaneden üst üriner sisteme dönünce, böbreklerde enfeksiyona yol açar.

Üriner Sistemin normal akış yönünü ve idrarın böbreklere kaçışını gösteren şekil.

Sürekli ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları, reflünün en yaygın göstergesidir.

Normal ve Reflülü İdrar Çıkışı

Vezikoüretral Reflü (VUR) Tanısı Nasıl Konulur?

 • Sistoüretrografi
 • TİT ve İdrar Kültürü
 • USG
 • Sintigrafi
 • Aile Öyküsü
 • Fiziki Muayene
 • Sistoskopi
Daha fazla içerik

Kız çocuklarında VUR görülme olasılığı anatomik sebeplerden dolayı erkek çocuklara göre daha yüksektir.

Vezikoüretral Reflü Sınıflandırma Sistemi

Derece
1.Derece Sadece üreterlere reflü vardır
2.Derece Üreterler, renal pelvis ve kalikserlere reflü vardır. Dilatasyon yoktur.
3.Derece Üreterler,renal pelvis ve kalikserlerde hafif dilatasyon vardır.
4.Derece Üreterler,renal pelvis ve kalikserlerde orta derecede dilatasyon vardır.
5.Derece Üreterler,renal pelvis ve kalikslerde büyük ölçüde dilatasyon vardır. Şiddetli hidronefroza eşlik eder.

Vezikoüretral Reflü (VUR) Nasıl Tedavi Edilir?

Tıbbı Tedavi: Sık idrar kültürü kontrolü ve devamlı antibiyotik profilaksisi

Cerrahi Tedavi

Vezikoüretral Reflülü (VUR) çocuklarda hemşirelik bakımı

 • Antibiyotik tedavisinin yan etkileri ebeveyne anlatılmalı
 • Çocuk ameliyata gidecekse terapötik oyun aracılığıyla hazırlanmasına yardım edilir.
 • Ameliyat sonrası bakım diğer abdomen cerrahilere benzerdir. İdrarın rengi ve miktarı ölçülüp kaydedilmelidir. Başlangıçta idrar hematüriktir. En az 4 saatte bir katater kontrolü yapılır. Tüm cerrahi işlemlerde katater yeri iyileşinceye kadar çocuğa banyo yaptırılmaz.
 • Katater yerinden idrar sızabilir. Bu bölgeye steril gazlı bez konulabilir.
 • Sıvı alımını arttırma konusunda yardımcı olunmalıdır.
 • Düzenli idrar kültürü kontrolü
 • İlaçların düzenli alma, enfeksiyonu önlemek için yeterli hijyen konusunda eğitimler verilebilir

Çavuşoğlu H,Çocuk Sağlığı Hemşireliği,2019,S:289-291

Acar, C., & Gürocak, S. (2010). Vezikoüreteral Reflüde Güncel Yaklaşımlar ve Tedavi Alternatifleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 19(1), 38-46.

Akgül, S., Tekgüç, H., Dalkan, C., Çobanoğlu, N., Öztürk, H., & Önder, N. B. (2012). Vezikoüreteral reflü nedeni olarak labial füzyon: Bir vaka sunumu ve pediatrist yaklaşımının değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 55(3), 132-4.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.