Türkiye’de Sağlık Sektöründe Dijitalleşme Ve İnovasyon Sistemi

0 885

Sağlık hizmeti sektörü, hem kişisel hem de toplumsal olarak büyük önem arz etmektedir. Toplumsal açıdan sağlık, refahın merkezinde yer almaktadır.

Ekonomik açıdan bakıldığındaysa sağlık hizmetleri, dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Kalite, erişim ve maliyet sorunları sürmekle birlikte modern sağlık hizmetleri teknolojinin gelişmesiyle hızla ilerlemekte ve geçmişe oranla çok daha fazla hastalığa çare bulunmaktadır.

Yeni teknolojiler, tedavi yöntemleri, bu alanda geliştirilen teknolojik uygulamalar sayesinde sağlık sistemi daha iyi hale gelmiştir. Sağlık hizmetleri sunumunda dijitalleşme süreçleri aşağıda yer almaktadır.

Sağlık sistemleri genel bir başlıkla 4 ana alanda toplanabilir. Bu alanlar: Yönetim sistemleri, bilgisayarlı karar destek sistemleri, iletişim sistemleri ve bilgi sistemleridir.

1. Yönetim Sistemleri

İdari bilgilerin hasta veya sağlık bilgisinin (görüntüler dahil) edilmesi, depolanması ve görüntülenmesi için kullanılan bilgisayar tabanlı sistemdir.

2. İletişim Sistemleri

Telekominasyon sistemleri, sağlık uzmanları, hasta ve hasta bakıcılar arasında iletişimin aktif olmasını sağlar.

3. Bilgisayarlı Karar Destek Sistemleri

Klinik karar vermeye ve muayene sonrası tavsiyeler oluşturmak için kullanılır.

4. Bilgi Kaynakları

Halkın, sağlık çalışanlarının web tabanlı e-sağlık portalları aracılığı ile kullanılan, bilgi kaynaklı depolanan veri aracıdır.

E-Sağlık Uygulamaları

1. Ulusal Sağlık Sistemi (USS)

Tüm sağlık kurumlarında sağlık verilerinin online olarak toplanmasını e-devlet alt yapısıyla sağlanmıştır.

2. Sağlık.Net

Sağlık hizmetlerinde üretilen verilerini standartlara uygun olarak toplayıp, bu verileri sağlık kurumları için uygun bilgiler üreten web tabanlı iletişim ve bilgi platformudur. Kaliteyi ve verimliliği arttırmayı amaçlar.

3. Tele-Tıp

Tele-tıp uygulaması fiziksel olmadan telefon, internet veya diğer ağlar aracılığı ile hasta bilgilerinin ülke farketmeksizin paylaşılmasını ve hasta ile tıbbi bakımını sağlamaktadır. Radyoloji uygulaması, HBYS ve PACS uygulamaları tele-tıbbın alt uygulamalarıdır.

4. Mobil Tıp Ve Sağlık

farklı hekimlere danışmak ve uzaktan hasta takibinin yapılmasını sağlamaktadır.

5. MHRS

Merkezi Hastane Randevu Sistemi, Sağlık bakanlığına bağlı olan sağlık kurumlarının 182’yi aradıkları zaman veya online olarak randevu alabildikleri sistemdir.

6. E-reçete

Hastanın ilaçlarının direk olarak eczane bilgi sistemine düşmesini sağlar.

7. E-Nabız

Sağlık kuruluşlarında toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerin mobil cihazları üzerinden erişim sağladıkları inovatif uygulama. Hastanın tüm tıbbi özgeçmişine ulaşılmasını sağlar ve dünyanın en geniş ve kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

8. ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi)

İşitme engelli bireylerin acil durum anından mobil uygulama aracılığı ile 112 Acil Servis’e ihbar yapabilme, görüntülü görüşme ve anlık mesajlaşma yapabilecekleri mobil uygulamadır. Kazaya ait veya duruma ait fotoğraflar gönderilebilmekte ve konum görülebilmektedir.

9. Engelsiz Sesli Kitap

Engelli bireylerin sağlık ile ilgili temel bilgilere ulaşılmasını kolaylaştırır.

10. Formda Kal Türkiye

Vücut değerleri, ideal kilo ölçümü, kalori yakma ölçümü, alınan kiloların hangi egzersiz ile yakılabileceğini gösteren uygulamadır.

Daha fazla içerik

11. HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)

HBYS hastanenin idari, mali ve klinik yöntemlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir sistemdir. Asıl amaç maliyeti azaltıp, verimliliği arttırmaktır.

12. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan tüm personellerin, kurumların ve binaların, malzeme bilgileri ve özel sağlık kuruluşlarına dair aynı bilgilerin izlendiği sistem.

13. Klinik Karar Destek Sistemi

Asıl amaç teşhis ve tedavide hekime optimal sürede tedavinin sürecini engellemeyecek şekilde bilginin hazır bulundurulmasıdır. KKDS, tanı süreçleri maliyeti hakkında bilgi verme, hastalıkla ilgili literatür taraması gibi birçok sistemi ve bilgiyi içerisinde barındırır.

14. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM)

Ülkedeki tüm vatandaşların sağlığına dair istatistikleri toplamak ve risk gruplarına ayırmasını sağlamaktadır. Toplumsal virüs ve bulaş riski olan vakaların kayıtları tutulur ve takibe alınır.

15. İlaç ve Malzeme Takip Sistemleri

Sistemin amacı; sahte, kaçak ve her türlü yasadışı ilacın satışının önüne geçmektir. Ayrıca ilaçların stok durumlarını izlemek mümkün olduğundan ilaçlar gerektiğinde üretici tarafından geri çağırılabilmekte veya piyasadan toplatılabilmektedir,

16. Dijital (Kağıtsız) Hastane Projesi

Bina, enerji, mobil tablet, PC, aydınlatma, haberleşme, PACS, RFID teknolojileri, sanal ameliyat sağlama gibi birçok unsurların yer aldığı, dijitalle ve yalın süreçle tam entegre olduğu, kâğıt bazlı manuel süreçlerin en minimim seviyede olduğu projedir.

Sağlık Hizmetlerinde Teknolojik İnovasyon

1. Yutulabilir Teknoloji

Doktorlar artık akıllı ilaçlarla sadece vücudunuzun içerisinden ateşinizi ölçmekle kalmayacak, kullandığınız ilaçların doğru bir şekilde hedefine ulaşıp ulaşmadığını da kontrol edebilecek.

2. Robot Doktorlar

Koronavirüs salgını sürecinde halkın kahramanı olan doktorların iş yükü “robotik muayene” ile hafifletilecek. Sağlık Bakanlığı, yapay zekâ kullanılarak ön hastalık tanısının belirlenmesi konusunda proje hazırlıyor. Buna göre hasta doktora gitmeden önce robotik muayeneden geçecek. Olası ilk beş tanı tespitiyle, hangi branşa gideceğini belirleyecek. İlk uygulama mamografide olacak.

3. Elektronik Gözlükler

E-Sight 3 adlı elektronik gözlükler, görme yetisi kusurlu kişilerin, bu becerilerini arttırarak günlük işlerini daha kolay yapabilir hale getiriyor. Sanal gerçeklik gözlüğüne benzeyen bir tasarıma sahip olan gözlükler, kameralar ile aldığı görüntüleri ekrana yansıtıyor. Odak noktasını ayarlamak için iki adet sensör kullanılırken, uzaktan kumandası ile de görüntü hem yaklaştırılıp uzaklaştırılabiliyor hem de kontrast eklenebiliyor. Gözlükler kişinin görme becerisini neredeyse 20 kat arttırabiliyor.

4. Genom Bilim

Artan bilgi işlem gücü DNA analizinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya başlıyor. Kişiselleştirilmiş test ve tedaviyi gerçek anlamda mümkün kılan genombilim, çok sayıda farklı hastalığın tedavisinde alınan sonuçlarını değiştirebilir.

5. Giyilebilir Sağlık Teknolojisi

Kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, aynı zamanda medikal araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı olacak. Şirketler çalışanlarının stres seviyesi ve sağlık durumunu takip ederek üretkenliğin artırılmasını sağlamayı hedefliyor.

6. Büyük Veri ve DNA Analizi

Daha fazla DNA’nın analiz edilmesi, giyilebilir sağlık teknolojisi ürünlerinin yaşam tarzına ilişkin daha fazla veri toplaması ve medikal kayıtların dijital ortama taşınması ile çok daha detaylı ve karşılaştırmalı bir hasta analizinin yapılması mümkün hale geliyor.

7. Minyatür Organ Üretimi

DNA sekanslama ve kök hücre araştırmalarında kaydedilen ilerlemeler, araştırmacıların hastanın, DNA’sını temel alarak minyatür organlar üretmelerine imkân tanıdı. Elektronik sensörlere bağlanan bu organlar sayesinde hücre seviyesinde uygulanan bir tedaviye hastanın nasıl tepki vereceği önceden test edilerek hangi metodun en başarılı olacağı tespit edilebiliyor.

8. Sosyal Medya İle Hastane Değerlendirme

Sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar ile birlikte düzenleyici kurumlar da artık sosyal medyada hastalar tarafından yapılan değerlendirmeleri ve dijital anketleri potansiyel sorunları tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak için gittikçe daha fazla kullanıyor. Sosyal medya sağlık hizmetlerini sürekli olarak optimize eden bir geri bildirim mekanizması haline gelebilir.

9. 3D Biyobaskı

ABD’de bulunan Wake Forest Rejeneratif İlaç Enstitüsü Şubat 2016’da hayvanlar üzerinde ilk 3D kemik, kas ve doku implantı çalışmasını başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. DNA analizi sayesinde gelecekte vücudun farklı bölümleri yenilenebilecek.

İleri Sağlık Teknolojileri I – Akıllı Sağlık Uygulamaları Ve Veri Analizi İle Sağlık Sorunlarını Tanımlamak, Araştırma Raporu Mayıs 2019, STM Thinktech

https://indigodergisi.com/2017/12/saglik-teknoloji Erişim Tarihi: 28.05.2020

https://www.xtrlarge.com/2017/12/25/saglik-teknolojisi-10-yenilikci-trend/ Erişim Tarihi: 28.05.2020

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.