Türk Hemşireler Derneği İzmir Depremi Sonrası Çadır Kentler Değerlendirme Raporu – 7 Kasım 2020

0 117

Türk Hemşireler Derneği olarak 06.11.2020 tarihinde sekiz farklı çadır kentte yerinde değerlendirme yapılmıştır. Önceki raporda (2-3 Kasım 2020) belirttiğimiz kesintisiz sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlar, merkezi çadır kentlerde yapılan düzenlemeler ve gönüllü sağlık çalışanlarının çabaları ile giderilmeye çalışılsa da tüm çadır kentlerde acil tıbbi müdahale dışında kesintisiz sağlık hizmeti sunumunun sağlanamadığı görülmüştür. Bu soruna ek olarak; çadır kentlerde tespit edilen ve öncelikli çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir.

SORUN- 1

Bornova Türk Telekom binası önünde 1. Lokasyon olarak belirlenen İzmir Büyük Şehir Belediyesinin temin ettiği 2 çadırda temaslı bireyler olduğu için izolasyonda olması gereken aileler olduğu belirtilmiştir. Ancak bu ailelerin izolasyon kurallarına uymadığı, çadırkent alanında tüm uyarılara rağmen serbest biçimde dolaştıkları ve bu durumun diğer depremzedelerin Covid-19 bulaşına yönelik endişe ve kaygılarını artırdığı, yer yer tartışmaların yaşandığı ve izolasyona uymayan vatandaşlar için kolluk güçlerinden yardım istenebildiği görülmüştür.

Ziyaretimiz esnasında polis ekipleri tarafından gerekli uyarıların yapıldığı görülmüştür.

283/13. Sokak, Şht. Hakan Ünal Parkı’nda (2. Lokasyon) bulunan İBB tarafından kurulan çadır alanında yaşlı bir kadın bireyin çalışanla iletişim kurduğu ve kontrolsüz biçimde dolaştığı esnada oğlu tarafından, “annem Covid -19” şeklinde çalışanların uyarıldığı, ailenin temaslı olduğunun öğrenildiği, yapılan HES kodu kontrolünde risksiz çıktığı için herhangi bir müdahale yapılamadığı çalışanlar tarafından bildirilmiştir. 12. Lokasyon çalışanları tarafından çadır alanında ateşi olan bireyler olduğu bildirilmiştir. 3. Lokasyonda (Öğretmenevi) gönüllü grupların standlarında, fazla sayıda gönüllü bireyin kalabalığa neden olduğu görülmüştür.

SORUN 1 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. Çadır kentlerde yaşayan bireylerin tam ve eksiksiz listesinin çıkarılması sonrası bu bireylere Hızlı PCR testi yapılması ve günlük semptom takibinin sağlanması

2. Covid-19 tespit edilen vatandaşların önceden belirlenmiş ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için koşulların hazırlanmış olduğu (çalışanlar ve Covid-19 tanısı almış/izolasyondaki vatandaşların temasını en aza indirecek, çalışan ve depremzede ortak  kullanım alanlarının olmadığı, kesintisiz hizmet veren revir bulunan) yerleşkelere taşınması

3. Çadır kentlere girişlerin kontrollü, tek bir noktadan ve HES kodu sorgulaması sonrası yapılmasının sağlanması; bu alanlarda barınmayan ve yetkisiz kişilerin çadır kentlere girişinin önlenmesi

4. Çadır kente giriş yapacak gönüllü sayısının ihtiyaca göre sınırlandırılması

5. Temaslı takibi yapılabilmesi için çalışanlar ve çadır kentte barınan depremzedeler dışında, tüm ziyaretçi/gönüllülerin kaydının tutulması

SORUN- 2

3. Lokasyon (Öğretmenevi) ve 5. Lokasyon (Barış Sitesi) olarak bilinen noktalarda, İzmir Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından oluşturulan Çadır alanlarında görev yapan çalışanlarda da covid-19 tespit edildiği tarafımıza iletilmiştir. 3. Lokasyonda 06.11.2020 tarihinde filyasyon ekibi tarafından (Dünya Doktorları Derneği girişimi ile) isteyen çadır kent görevlilerine Hızlı PCR testi yapıldığı belirtilmiştir. Çadır alanlarında görev yapan çalışanlar konu ile ilgili endişelerini dile getirirken çalışanlara düzenli Covid-19 testi yapılması talepleri yinelenmiştir. Bununla birlikte 11. Lokasyon (249/2 Sokak), 12. Lokasyon (Sakarya Caddesi Parkı), Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda çalışanlarının maske takmadığı ve maskesiz olarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülmüştür.

SORUN 2 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

Daha fazla içerik

1. Çadır kentte görev yapan tüm çalışanların düzenli Covid-19 tarama testi yapılması

2. Covid-19 önlemlerine yönelik eğitim almalarının sağlanması

3. Her çadır kentte Covid-19 önlemlerine yönelik denetim, sorun tespiti ve iyileştirme çalışmalarını koordine edecek görevlilerin belirlenmesi

SORUN- 3

Bornova Türk Telekom binası önünde 1. Lokasyon ve 12. Lokasyonda özellikle yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlanmak isteyen depremzedelerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülmüştür. 2. , 3. ve 12. Lokasyon ile Zeki Müren Parkı’nda çocuk oyun alanlarında yetişkinler ve çocukların yoğun temas halinde olduğu, çocukların birçoğunun maske kullanmadığı ve bu alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması hususunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu gözlenmiştir. Özellikle 1. lokasyonda görüştüğümüz çok sayıda depremzedeye maskesini takması ya da doğru takması konusunda hatırlatmada bulunma ihtiyacı doğmuştur.

SORUN 3 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. Çadır kentlerde barınan tüm vatandaşlara Covid-19 bulaşının önlenmesine ve semptom takibine yönelik eğitim verilmesi; bu eğitimlerin çocuklara yönelik olarak da düzenlenerek uygulanması

2. Yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlanma saatlerinin, çadır numaralarına göre sınıflanmış farklı gruplar halinde düzenlenmesi ile sosyal temasın en aza indirilmesi

3. Çocuk oyun alanlarının yaş gruplarına dönüşümlü kullanılmasının sağlanması

SORUN- 4

Isınma ve aydınlatma ve WC hijyenine ilişkin sorunlar devam etmektedir. On ikinci lokasyonda ve 2. Lokasyonda yeter sayıda WC olmadığı ve genel olarak hijyen yetersizliğine ilişkin sorunun devam ettiği; 11. Lokasyonda WC olmadığı için çalışanlar ve depremzedelerin yakın mesafedeki benzin istasyonu kullandığı tespit edilmiştir. Özellikle hava sıcaklığının düşmesi ile çadır kentlerde ısınma; varillerde odun yakılması yöntemi ile sağlanmaktadır.

Birinci lokasyonda zaman zaman artan rüzgar ile kontrolsüz yakılan ateşten çıkan kıvılcımların çadırlar üzerine ulaşabildiği, bu yönüyle yangın riski oluşturulduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte; (1. Lokasyonda neredeyse her çadır önünde) yakılmaya çalışılan materyallerden çıkan yoğun duman çadır kentlerde hava kirliliği yaratmakta; özellikle 1. , 4 ve 12. Lokasyonda ziyaretimiz esnasında bu alanda kalmanın sağlıklı bireyde dahi gözlerde yanma ve öksürüğe neden olduğu görülmüştür. Bu durum özellikle kronik solunum problemleri olan bireyler için ciddi sağlık riski oluşturmaktadır.

SORUN 4 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşların gereksinimlerinin daha sağlıklı koşullarda sağlanacağı kalıcı yerleşim alanlarına yerleştirilmesi

2. Bu sağlanana kadar; kaynakların etkin kullanımı ve sorunlara yönelik çözümlerin hızlı üretilebilmesi için farklı lokasyonlarda depremzedelere sunulmaya çalışan barınma hizmetlerinin sınırlı sayıda merkezi lokasyonda toplanması.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.