Türk Hemşireler Derneği Haklı Taleplerini Tüm Yetkililere İletiyor

0 96

Çok tehlikeli iş yeri statüsünde yer alan hastanelerde giderek zorlaşan koşullarda, görev alan biz hemşirelerin özlük haklarına yönelik talepleri yıllardır yok sayılmakta, hayatta kalma mücadeleleri görmezden gelinmektedir. Covid-19 pandemisi, hemşirelerin içinde bulunduğu bu durumu tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermiş, daha da derinleştirmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının;

  • 2022 yılında ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı,
  • 2023 yılı içinse ilk ve ikinci altı ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı teklifi, başta biz hemşireler olmak üzere tüm kamu emekçilerini, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm etmek, insanca yaşamalarını engellemek demektir. Bu teklif kabul edilemez.
Daha fazla içerik

Yetkilileri, kamu ve özel sektörü ayırımı yapmaksızın, bir an önce hemşirelerin ücret ve özlük haklarını, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye getirmek konusunda, Türk Hemşireler Derneği ile kapsamlı bir çalışma yapmaya davet ediyor, aşağıdaki taleplerimizin bir önce karşılanmasını talep ediyoruz;

  • Hemşire özlük haklarının 3600 ek göstergeye göre düzenlenmesi,
  • Performansa dayalı ücretlendirme başta olmak üzere, sağlık çalışanları arasında adaletsizliğe yol açan her türlü ek ödemeden vazgeçilmesini, bütün ek ödeme ücretlerinin maaş olarak tek kalemde verilmesi ve emekliliğe yansıması,
  • Maaş ve özlük hakları ile ilgili yapılan iyileştirmelerin, özel sektörde veya Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, hemşireleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesini ve toplu sözleşmeye dahil edilmesi,
  • Çalışma koşulları ve nöbetler nedeni ile aile bütünlüğünü korumakta zorlanan tüm sağlık çalışanlarına 7/24 kreş imkânı veya çocuk bakım ücreti verilmesi,
  • Covid-19’un meslek hastalığı olarak sayılması, özlük hakları ve ücret politikalarının bu doğrultuda tekrar güncellenmesi.

Bütün bu taleplerimizin, ilgili makamlarca dikkate alınarak bir an önce hayata geçirilmesini istediğimizi kamuoyuna bildiririz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.