THD, Her Hemşirenin İlindeki Vekillere Özlük Hakları İçin Dilekçe Göndermeleri İstiyor

0 78

Değerli meslektaşım;

Hak ettiğimiz kazanımları elde etmek için sizlerin de katkısına ihtiyaç duymaktayız. Her bir meslektaşımızın, THD tarafından ekte sunulan dilekçeyi, ilinden seçilen vekillere, e-posta ya da fax yoluyla ulaştırması gerekmektedir. İlinizden seçilmiş, sizleri temsil eden vekillerin isim ve iletişim bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu dilekçeyi ilinizdeki tüm vekillere göndermeniz ve diğer meslektaşlarımızı da bu doğrultuda yönlendirmenizi rica eder, saygıyla sunarız.

Vekillere Gönderilecek Dilekçe Örneğini buradan indirebilir veya aşağıdan kopyalayabilirsiniz.

Sayın Vekilim ……………

Ölümle yaşam arasında insanların hayatına dokunan biz hemşireler, bugün ağır çalışma koşulları ve ekonomik zorluklar altında ezilmekteyiz. Yıllardır anlatmaktan usanmadığımız, iyi niyetli çözüm arayışlarımız karşısında muhatap bulamadığımız temel sorunlarımızın üstüne bir de sağlık çalışanları arasındaki ayrışmayı derinleştiren, iş barışını bozan, mesleğimizi ve bizleri görmezden gelen ve bu nedenlerden ötürü toplumun sağlığını da olumsuz yönde etkileyen kararlar eklenmiştir.

Daha fazla içerik

Bu gün dört yıllık üniversite eğitimini tamamlamış bir hemşirenin 2021 Kasım ayında almış olduğu net maaş: 3.282,68 TL’dir. Emekliliğe yansımayan sabit ek ödeme altında 1.525,59 TL ek ödeme alan bir hemşire aylık olarak toplamda yaklaşık 4.800 TL almaktadır. Hastane, klinik ve kıdeme göre değişen performans ödemeleri ise pek çok kurumda verilmemekte ya da 100-200 TL gibi rakamlarda kalabilmektedir.

Açlık sınırının 3.027 TL, yoksulluk sınırının ise 10.299 TL olduğu günümüzde, bir hemşirenin almış olduğu ücret insanca yaşamasına ve kendi sağlığını korumasına imkân vermemektedir. 1 Aralık 2021 günü 287 sıra sayılı Kanun Teklifinde ek olarak verilen 8 maddelik ek teklifin önce TBMM’deki tüm grupların desteği ile kabul edilmesi ancak daha sonra geri çekilmesi,  sağlık hizmet sunumunda iş barışını bozmuş, hali hazırda ağır çalışma koşulları altında çalışan, yorgun ve tükenmiş sağlık çalışanları arasında ciddi boyutta çatışmaya yol açmıştır.

Bu doğrultuda;

  • Hemşirelerin yamalı bohçaya dönen ödemelerinin tek kalemde verilmesini,
  • Hemşire maşlarının yoksulluk sınırı üzerinde olmasına yönelik bir düzenleme yapılmasını,
  • Bu düzenlemenin emekliliğe de yansıyacak şekilde net maaş üzerinden gerçekleştirilmesini,
  • Söz verilmiş olan 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini,
  • Yapılan düzenlemenin, üniversite hastanelerinde çalışan hemşireleri de kapsamasını,
  • 4b ve 4c gibi süresiz ve güvencesiz kadrolarda çalışan hemşirelerin 4a ya geçirilmesini,
  • Özel hastanelerde çalışan hemşirelere yönelik olarak da kamuda çalışan hemşirelere aynı şartların sağlanabileceği düzenlemelerin yapılmasını talep etmekteyiz.

Gerek sağlık hizmet sunumunda iş barışının yeniden inşası, gerekse sağlık hizmet sunumunun ve pandeminin yükünü sırtlayan 300.000’e yakın hemşirenin derinden hissetti gibi, sorunlarımızın ve taleplerimizin sizler tarafından yok sayıldığına, görmezden gelindiğine yönelik duygu ve düşüncelerin de değişime yönelik bir adım atılması için;  hemşire ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik talebimizi değerlendirmeye alacağınızı ve bizlerin sesine ses olacağınıza inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.