Santral Venöz Kateteriyle İlişkili 8 Enfeksiyon Türü

0 150

Leistner ve ark. 2013 yılında yapmış oldukları klinik araştırmada santral venöz katetere bağlı kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan en sık beş patojeni araştırdılar. Araştırma sonucunda sırasıyla;

  • Koagülaz negatif stafilokoklar (%48),
  • Enterococcus spp. (%34),
  • Staphylococcus aureus (%6),
  • Candida spp. (%5) ve
  • Escherichia coli (%4) en fazla görülen enfeksiyon etkeni olarak ortaya çıktı.

Santral venöz kateter ile ilişkili kan dolaşım enfeksiyonlarının kaynağını belirlemek güçtür. Teşhis için kateter ve periferik bir venden eş zamanlı olacak şekilde çekilen kan kültürlerinin pozitifliğine kadar geçen süre farkı yararlı bir tanı aracı olarak kullanılmaktadır.

Santral Venöz Kateterden alınan kan kültürü eşzamanlı olarak alınan periferik ven kanından en az 120 dakika önce pozitif hale gelir. Bu da mevcut enfeksiyon kaynağının Santral Venöz Kateter olduğu göstermektedir.

1. Kateter Kolonizasyonu

Klinik semptomlar olmaksızın semikantitatif veya kantitatif yöntemle kateter ağzında (hub) veya kateter ucunda anlamlı sayıda bakteri üremesidir.

2. Kateter Giriş Yeri İnfeksiyonu

Kateter giriş yerinden sonraki en az 2 cm’lik alanda kızarıklık, pürülan akıntı, hassasiyet veya endürasyon varlığıdır.

3. Filebit

Santral Venöz Kateter takılı vende oluşan enflamasyondur. Kateter çıkış yeri   çevresinde oluşan eritem, sıcaklık veya hassasiyet oluşmasıdır.

4. Septik Trombofilebit

Santral venöz kateterin takılı olduğu ven içerisinde enfekte pıhtının oluşmasıdır.

Daha fazla içerik

5. Tünel Enfeksiyonu

Tünelli bir kateterde, kateter çıkış yerinden kateter boyunca en az 2 cm uzağındaki alanda (Eşlik eden damar içi enfeksiyon yokluğunda) ağrı, hassasiyet ve eritem oluşmasıdır.

6. Kateter Bağlantılı Sepsis (KBS)

Sepsis semptomları olan ancak enfeksiyon için başka bir kaynak bulanamayan hastalarda kateterin uç kısmından alınan kan kültürü ile periferik venden alınan kan kültüründen aynı mikroorganizmanın üretilmesidir.

7. Cep Enfeksiyonu

Kalıcı bir damar içi kateterinin subkutan cebinde, üzerindeki ciltte spontan rüptür, drenaj veya nekroz bulunup bulunmadığına bakmadan bir kan dolaşımı enfeksiyonu olmaksızın saplanılan pürülan sıvıdır.

8. Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

Santral venöz kateteri bulunan bir hastada kateter dışında bir enfeksiyon kaynağı bulunması şartıyla en az bir periferik kan kültürünün pozitifliği ile tanısı konulan fungemi/bakteriyemi ve beraberinde klinik enfeksiyon bulgularının bulunmasıdır.

Batıl ve Özyürek 2015 yılında yapmış oldukları ‘Yoğun Bakım Hemşirelerin Santral Venöz Kateter Hakkındaki Bilgi Düzeyleri’ araştırmasında hemşirelerin çoğunun SVK hakkındaki bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu saptanmıştır.

Santral venöz kateter enfeksiyonlarını önlemede eğitim büyük rol oynar. Verilen eğitimler sistematik ve bireyselleştirilmiş olmalıdır. Eğitimler hem ekonomiktir hem de enfeksiyon oranlarının büyük ölçüde düşmesini sağlar.

Daha sık IV setlerinin ve/veya pansuman değişikliklerinin yapılmasının enfeksiyon riskini azalttığına dair kanıtlar mevcuttur. Santral venöz kateter yerleştirme bölgelerine mantar enfeksiyonlarını geliştirme potansiyeli olmasından ve antimikrobiyallere direnç nedeniyle, topikal antibiyotik merhem veya kremin kullanılması önerilmemektedir.

Leistner R ve Ark,2013, Costs And Prolonged Length Of Stay Of Central Venous Catheter- Associated Bloodstream İnfections (Cvc Bsı): A Matched Prospective Cohort Study. Clınıcal And Epıdemıologıcal Study.

Schiffer Ca ve Ark. 2013, Central Venous Catheter Care For The Patient With Cancer: American Society Of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. Journal Of Clınıcal Oncology, (1358-1370)

Kavak M, Caner M, 2020, Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları ve Klorheksidinin Etkinliği, Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi; 1(1):39-44

Öcal D, Dolapçı İ, 2012, Santral Venöz Kateter ile İlişkili Enfeksiyonlar, Türk Mikrobiyol Cem Derg 42(1):1-9,

Batı B, Özyürek P, 2015, Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateterlerle İlgili Bilgi Düzeyleri, Yoğun Bakım Dergisi; 6: 34-8

Bu içerik Billur GÜNDÜZ, Eda Ece ULAŞ, Ezgi SÖNMEZ ve İrem ÖZGÖK tarafından hazırlanmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.