Sağlık Yönetiminde Sosyal Medya Uygulamalarının Akıllı Kullanımı Nasıl Olmalı?

0 4.859

Teknolojinin cebimize kadar girmesiyle birlikte sosyal hayatımızdan iş hayatımıza kadar giren sosyal medya uygulamaları bir hayli fazla. Özellikle geçtiğimiz günlerde yaptığı Gizlilik Protokolü’nün açıklamasıyla gözden biraz düşse de Whatsapp halen hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda yer alıyor. Peki resmi olmayan sosyal medya uygulamalarını resmi işler için kullanmak ne derecede doğru? 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi s) Bendi: “Resmî yazışma: İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci ifade eder.” hükmünü içermektedir. Whatsapp ise bu maddenin oldukça dışında…

Amatör bir sağlık hukukçusu olarak WhatsApp’ın sağlık sektöründeki yerini, artılarını ve eksilerini maddeler halinde inceledim.

POZİTİF YÖNLERİ NEGATİF YÖNLERİ
Hızlı veri akışı. Yazışmalar hacklenmeye açık.
Ücretsiz. Resmi değil.
Hem Android hem iOS telefonlarda geçerli. KVKK’ya aykırı.
Düşük veri kullanımı. Profesyonellikten uzak.
Basit arayüz. Sanal mahremiyet ihmali

 

Daha fazla içerik
  • Öncelikle kimse akıllı telefon kullanmak zorunda değil.
  • Kimse Whatsapp ya da herhangi bir resmi olmayan uygulamayı kullanmak zorunda da değil. Bunun için kurumsal mail adresleri mevcut.
  • KVKK ve Hasta Hakları’na göre resmi olmayan bir uygulama üzerinden hasta hakkında bilgi almak/vermek, görüntü, video veya ses kaydı alıp/vermek, resmi bir belgeyi (hasta dosyası, mesai çizelgesi vs.) paylaşmak suç. Bir yakınınızın radyolojik sonucunu ya da kendinize ait bir resmî belgeyi Whatsapp veri tabanında görmek ister miydiniz? Ben şahsen istemezdim. Belgeler kurumsal mail adresi üzerinden paylaşılması suç teşkil etmemekte. KVKK için Bknz.:
  • Whatsapp 7/24 açık bir uygulama, yöneticilerin mesai saatleri dışında elemanlarına bilgilendirme yapması, uyarması, azarlaması Yargıtay tarafından mobbing kanıtı olarak değerlendirilmekte. Hatta buna Cybermobbing deniliyor. Daha önce açılmış bir dava dosyasının sonucuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • WhatsApp iş hayatında hem gerekli ve faydalı bir platform hem de suiistimal edilmeye de müsait bir uygulama. Baştan kuralları koymak gereklidir. Bunun için kurum içi yönetmelik personellere sunulabilir.
  • Personellere Whatsapp yüklü bir iş telefonu temin edilebilir. Bunu yapan şirketler var lakin sağlık sektöründe ne kadar efektif olur tartışmaya açık

Mecburen kullanan hemşirelere önerim:

  • Yönetici hemşireler mesai saatleri dışında uyarı, duyuru vs. yapmamalılar. Aksi halde ekran görüntüsü alınıp mobbing davası açılabilir.
  • Rahatsız oluyorsanız mesai saatiniz bittiği zaman iş grubunuzu sessize alınız. Kimse size mesai saatleri dışında neden cevap verdiğinizi sorgulayamaz, aksi halde mobbing davası açabilirsiniz.
  • Hastaya ait (Kişinin veya velisinin sözel rızası olsa dahi) belge, bası yarası fotoğrafı, kateter fotoğrafı, video kaydı vs. paylaşmayın. TCK’ya göre de KHK’ya göre de hasta mahremiyeti gizliliği ihlali olduğu için suç teşkil etmekte.

02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği

06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 1.Maddesinde “Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacaktır.”

5. Maddesinde “Sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır.”

Maddesinde “Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecektir.” hükmüne, 12. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı (kullanıcıların bilgisi/izni olmaksızın sistemlere erişim imkânı sağlayan güvenlik zafiyeti) açıklığı içermediğine dair üretici ve/veya tedarikçilerden imkânlar ölçüsünde taahhütname alınacaktır.”

19. Maddesinde “Kurumsal olmayan şahsi e-posta adreslerinden kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla (özel iletişim, kişisel sosyal medya hesapları vb.) kullanılmayacaktır.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.