Sağlık Profesyonellerinin Kariyer Yolculuğuna Koçlukla Yol Arkadaşlığı

0 232

Mesleğin liderliğini üstlenmiş küresel bir organizasyon olan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından standartları belirlenerek, dünya geneli eğitimlerle yaygınlaştırılmış profesyonel bir meslektir koçluk.

Etik ilkelerle yapılandırılmış olan koçluk;

 • Güçlü sorularla desteklenmiş araçlarıyla
 • Etkili iletişim teknikleriyle
 • Farkındalık temelli yaklaşım tarzıyla
 • Koçluk alan kişinin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran yaklaşımıyla
 • Öğrenme ve gelişimi destekleyerek dönüştüren
 • Düşündüren ve ilham veren
 • Yaratıcı ve sonuç odaklı bir ortaklık ilişkisidir.

Yaşamın her alanında olmak üzere, sağlık, yönetim, eğitim, performans, liderlik gibi birçok alanda ve kariyer alanında katkı sağlayan bir yol arkadaşlığıdır koçluk.

Sizlerle tekrar buluştuğum bu yazımda koçluğun, iş yaşamında önemli bir yeri olan sağlık profesyonellerine sağlayacağı katkıları kaleme aldım. İlerleyen satırlarımda kariyer koçluğu yol arkadaşlığıyla, sizleri kariyer yolculuğunuzda farkındalık adına ufak bir gezintiye çıkarmayı arzuladım.

Kariyer Yolculuğu Ömür Boyu Sürer

Kariyer kavramı 16. yüzyıldan itibaren hayatımıza girmiş olup, Fransızca dilinden köken almıştır. Kariyerin Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre tanımı; bir meslekte zaman ve çalışmayla birlikte elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık şeklindedir. Meslekte ilerleme ve meslek yaşamı boyunca tecrübeyle edinilen yeteneklerin geliştirilmesi de kariyer olarak tanımlanır. Bir başka tanıma göre ise kariyer; kişinin zamanla artan iş deneyimi, ilerlemesi ve zaman içinde gelişmesi şeklindedir.

Kariyer yaşamı sadece iş yaşamıyla sınırlı kalmamakla birlikte, aslında bir yaşam biçimi olarak görülmelidir. Yaşamı boyunca üstlendiği birçok farklı rol kişinin kariyer yaşamını oluşturur. Kariyer yaşamı öğrencilik yıllarında başlayan ve ömür boyu devam eden bir yolculuktur. Kariyer yolculuğunda başarısı kişinin sadece mesleğinde gelişimi ve ilerlemesi değil, kariyeriyle yaşamının bütününde mutluluğu ve doyumu hissedebilmesidir. Kariyer yolculuğu kişinin yaşamında hedeflerine ulaşmak ve arzu ettiği başarıyı yakalamak için yetenekleri, değerleri ve ilgi alanları doğrultusunda elde edebileceği bir süreçtir. Kariyer yaşamında tutkuyla yaptığınız her şey size başarının kapılarını aralar ve bu doyum yaşamınızın geneline emin olun yansır.

Kariyeri kişinin yaşamı boyunca deneyimleriyle birlikte, mesleki ve diğer yaşam rollerinin etkileşimiyle mesleki gelişiminde ilerleme, duraklama ve gerilemelerin olduğu bir süreçtir. Kariyer gelişimi yaşam boyu devam eder ve kişinin iş yaşamını her yönüyle etkiler. Kişinin sadece işi değil kişilik yapısı, deneyimleri, yetenekleri, bilgi düzeyi, duyguları, düşünceleri, beklentileri ve amaçları kariyer gelişim sürecine etki eder. Kişinin kariyer şekli, yaşam rolleri, karar verme sitili ve değerleri de kariyer gelişimini etkileyen unsurlardır. Kariyer hedeflerinin netleştirilmesi ve netleştirilen hedeflerin hayata geçirilmesi için atılan her adım, kariyer gelişim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kariyer koçluğu da bu gelişim sürecine, gereksinim halinde eşlik eden bir yol arkadaşlığıdır.

Kariyer Koçluğu Yol Arkadaşlığıyla Kariyer Yolculuğu Nasıl Olur?

Günümüzde önemi gün geçtikçe artan profesyonel koçluk; bu desteği alan kişilere bireysel ve mesleki potansiyellerinin keşfedilmesinde, kariyer hedeflerinin netleştirilmesinde ve kariyer gelişim süreçlerinin desteklenmesinde değerli katkılar sağlar. Kişilerin kariyer yolculuklarında aldıkları koçluk desteği; yaratıcı, yenilikçi, ilham veren, düşünmeye sevk eden ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kariyer gelişimini destekler. Kariyer koçluğu desteği alan kişiler çalışma hayatlarının erken dönemlerinde ya da öğrencilik dönemlerinde ilgi ve yeteneklerini tanıma, güçlü yönlerini keşfederek potansiyellerini arttırma, farkındalıklarını ve bakış açılarını genişleterek kaynaklarını zenginleştirme ve motivasyonlarını güçlendirme olanağı yakalar. Böylece kariyer yolculuklarında karar verme becerileri gelişir ve kariyer planlamalarını gönüllerince yaparlar. Netleştirmiş oldukları kariyer hedeflerine giden yolda, koçluk desteği alarak daha emin adımlarla ve kararlılıkla ilerleme imkânı yakalamış olurlar.

Daha fazla içerik

Kariyer yolculuğunun her aşamasında katkı sağlayan kariyer koçluğu desteği; sağlık profesyonellerinin kariyer yaşamına da değerli katkılar sağlar. Kariyer koçluğu desteği sağlık hizmetleri sektöründe önemli rolü olan sağlık profesyonellerinin; kariyer hedeflerine ulaşmaları için kariyer planlamalarında sağladığı katkıyla birlikte, liderlik ve liderlik dışı rollerinin gelişiminde ve performanslarının güçlenmesinde de önemli katkılar sağlar.

Kariyer koçluğunun sağlık profesyonellerinin kariyer gelişimine sağlayacağı diğer katkıları ise siz değerli okuyucularıma şu şekilde sırlayabilirim.

 • Kariyer hakkında farkındalık kazanılarak bilgi düzeyinin arttırılması
 • Kariyer seçimiyle birlikte kariyer bilincinin desteklenmesi
 • Arzulanan kariyer hedeflerinin keşfedilerek netleştirilmesi
 • Kariyer belirsizliklerinin veya kararsızlığının giderilmesi
 • Kariyer ihtiyaçlarının doğru saptanması
 • Kişilerin kariyer yaşamına yönelik ilgi alanları, değerleri, güdüleri ve yetenekleri konusunda farkındalık kazanmaları
 • Kariyer hedeflerine giden yolda etkin stratejilerin oluşturulması
 • Kariyer yolculuğunda potansiyelin keşfedilmesi ve performansın arttırılması
 • Kariyer yaşamında doyum sağlamak için yeni bakış açıları ve davranış modelleri kazanılması
 • Kariyer gelişim sürecinde kişinin çözüm yollarını keşfetmesinin sağlanması
 • Kariyer değerleri üzerinde çalışılması
 • Kariyer çatışmalarının etkin yönetilmesi
 • Kariyer yaşamında olası fırsatların keşfedilmesi ve engellerin aşılması
 • Kariyer durağanlığının olası nedenlerinin keşfedilmesi
 • Kariyer yaşamında doyumun arttırılması
 • İş ve özel yaşam dengesinin sağlanması ve kararlılıkla sürdürülmesi
 • Kariyer yaşamında başarı için yetkinliklerin geliştirilmesi
 • Kariyer yolculuğunda gelişim ve dönüşüm sağlamak için eylem adımlarının planlanması ve aksiyona dönüşmesinin sağlanması

Kariyer Koçluğu Desteğini Kimler Alabilir?

Yazımın bu son bölümünde sizlere şunu vurgulamak isterim ki; kariyer koçluğu kişilerin kariyer yolculuklarında kariyer gelişimini bütünsel anlamda destekleyerek değişim, gelişim ve dönüşüm sağlayan keşif dolu kapılar aralar. Elbette her insan arzu ettiği yaşamın yaratımını kendi gerçekleştirir. Koç sadece o yolculuğa koçluk ilişkisiyle belli bir süre eşlik eder. Koçluk alan kişi kazandığı farkındalıkla, keşif dolu yolculuğunda hangi adımları atacağını özgür iradesiyle kendi seçer. Bu ömür boyu süren öğrenme, değişim, gelişim ve dönüşüm yolculuğudur. Aslında her insan için yolculuk kendinden kendinedir. Koçluk ilişkisiyle gerektiğinde yolculuğa eşlik eden koç; ayna tuttuğu kişiyi kendi içsel yolculuğuna çıkartır. Koç güçlü sorularıyla düşündürür, bakış açısını genişletir, ilham verir, yaratıcılığı teşvik eder, farkındalık kazandırır ve koçluk alan kişinin arzuladığı yolda ilerlemesine katkı sağlar.

Sağlık hizmetleri sektöründe meslekleriyle ve alana katkılarıyla önemli rol alan sağlık profesyonelleri arasında kimler kariyer koçluğu desteği alabilir diye düşünüyor olabilirsiniz.

Profesyonel koçluk desteğini;

 • Sağlık hizmetleri alanında öğrenim hayatına yeni başlayanlar ya da sürdürenler
 • Sağlık hizmetleri alanında öğrenim gördüğü okulundan mezun olup iş yaşamına yeni başlayacak olanlar
 • Sağlık hizmetleri sektöründe kendilerine uygun ideal iş ya da iş ortamını arayanlar
 • Sağlık hizmetleri sektöründe iş yaşamlarında değişime ve/veya dönüşüme ihtiyaç duyanlar
 • Sağlık hizmetleri sektöründe iş yaşamını değiştirmek ya da farklı bir alanda yetkinlik kazanarak işini geliştirmek isteyenler
 • Sağlık hizmetleri sektöründe iş yaşamına ara verdikten sonra tekrar geri dönme planında olanlar
 • Sağlık hizmetleri sektöründen emekli olmuş ve emeklilik sonrası yeniden iş yaşamına girmeyi planlayanlar gereksinimleri doğrultusunda alabilirler.

Sağlık hizmetleri sektöründe uzun yıllardır kariyer yaşamımı sürdüren biri olarak öğrenmeye ve gelişmeye daima önem verdim. Sağlık profesyonelliğinde uzmanlık alanımla birlikte koçluk alanında kazandığım bilgi ve deneyimlerim ışığında kariyer yolculuğumu her daim tutkuyla ve doyum hissederek sürdürdüm. Hemşirelik alanında akademik eğitimlerimle birlikte, işletme ve işletme yönetimi alanındaki akademik eğitimlerim kariyer yaşamıma değerli katkılar sağladı. Kariyerimde profesyonel koçluk yetkinliğim ise gelişim ve dönüşüm yolculuğuma ayrı bir anlam kattı. Önce kendi kariyer yolculuğumda kazandığım farkındalıkla çok şey keşfettim ve keşfetmeye de devam ediyorum. Biliyorum ki bu yolculuk ebedi!

Keşif dolu bu yolculuğumda satırlarımla sizlere de ilham ve katkı sağladıysam ne mutlu bana. Sağlıkla, sevgiyle ve gönlünüzce olsun kariyer yolculuğunuz. Cesaretle tutkularınızın peşinden gidin daima.  

https://sozluk.gov.tr/  Erişim Tarihi: 13.06.2022

https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-global/icf-global-hakkinda/ Erişim Tarihi: 13.06.2022

Bayraktaroğlu, S. (2013). İnsan kaynakları yönetimi. Sakarya: Sakarya Kitapevi

Inkson, K. (2007). Understanding Careers: The metaphors of working lives. London: Sage Publicaton.

Çetin, C. (2008). İş ve iş dışı yaşamda 3’ü 1 arada: Kariyer, Hedef, Koçluk. İzmir: Kitapana Yayınevi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.