Sabırsız Minikler: Prematüreler Hakkında Her Şey

1 249

Bebekler normal süre olarak 38-42 hafta arasında dünyaya gözlerini açarlar Normal doğum haftasını beklemeden 37 hafta ve öncesinde doğan bebeklere prematüre bebek denir.

Genel anlamda prematüre bebek 37. gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebek olarak kabul edilse de prematüre bebeğin yenidoğan sınıflaması içerisindeki yerini belirlemek için gestasyon yaşının değerlendirilmesi, yenidoğan hastalık ve mortalite riskinin belirlenebilmesi açısından önemlidir. Özel bakım gereksinimlerinde yol gösterici olması açısından prematüreler kendi aralarında gestasyon yaşlarına ve doğum ağırlıklarına göre sınıflandırılmaktadır.

Gestasyon haftalarına göre;

İleri derece prematüre: 24-31 hafta

Orta derece prematüre: 32-35 hafta

Sınırda prematüre: 36-37 hafta olarak gruplandırılırlar.

Doğum ağırlıklarına göre;

Düşük doğum ağırlıklı(DDA) : 2500 gr’ın altı

Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) : 1500 gr’ın altı

Aşırı düşük doğum ağırlıklı (ADDA) : 1000 gr’ın altı olarak gruplandırılırlar.

Dünyada prematüre doğum oranı Avrupa’da %5 iken Afrika’ya doğru %18’e doğru artış olduğu ve dünya genelinde preterm doğum oranının %11’in altında olduğu tahmin edilmektedir.

Yılda 15 milyon prematüre bebek doğduğu ve bu Sayının giderek arttığı bilinmektedir.

Ülkemizde prematüre bebek doğum oranı ise %12’dir.

Prematür Doğumun Nedenleri Nelerdir?

Prematüre bebek doğum nedeni her zaman net anlaşılmasa da bazı durumlar bu konuda risk oluştururlar. Bunlar:

 • Düşük sosyo-ekonomik durum
 • Yetersiz prenatal bakım
 • İyi beslenemeyen gebeler
 • Kromozom anomalileri
 • İntrauterin(anne karnında) enfeksiyonlar
 • Anatomik anomaliler
 • Fetal distres( bebeğin anne karnında stres ve sıkıntı altında olması)
 • Çoğul gebelik
 • Gelişme geriliği gibi fetal faktörler
 • İlk tremester kanamaları
 • Plesantal faktörler
 • Erken membran rüptürü(EMR)
 • Polihidroamnios(amniyon sıvı fazlalığı)
 • Kronik hastalıklar
 • Annenin yaşı
 • Sık aralıklarla doğum yapma ve fazla doğum sayısı
 • Aşırı fiziksel aktivite
 • Preeklemsi
 • Kanama bozukluğu hastalığı
 • Sigara içme gibi faktörler sıralanabilir.
Daha fazla içerik

Prematüre Bebeğin Term Bebekten Farkları Nelerdir?

 • Düşük doğum ağırlığı
 • Solunum güçlüğü
 • Verniks kazeoza miktarı az
 • Tırnaklar kısa ve yumuşak
 • Ekstremiteler uzun
 • Göğüs duvarı yumuşak, karın gergin
 • Deri altı yağ tabakası az
 • Deri ince, nazik ve pembe-kırmızı görünümünde
 • Tüm vücudu kaplayan lanugo adı verilen ince sarı tüyler
 • Vücutlarının küçük olmasına karşın orantısız bir şekilde büyük baş
 • Göbek kordonu geç kurur ve geç düşer
 • Emme, yutma ve solunum koordinasyonu daha azdır(32-34 haftada gelişir)
 • Vücut yüzeyi kiloya oranla geniştir. Bu yüzden ısı kaybı çok daha fazladır

Prematüre Bebekte Görülen Sağlık Sorunları Nelerdir?

Prematüre bebekler intrauterin gelişimlerini tamamlamadan doğdukları için tüm sistemleri immatürdür ve buna bağlı olarak pek çok sağlık sorunu açısından risk taşımaktadır. Başta solunum problemi olmakla birlikte en sık karşılaşılan sorunlar:

 • Apne
 • Respiratuvar distres sendromu (RDS)
 • Patent duktus arterioazus (PDA)
 • Prematürelik anemisi
 • İntraventriküler Hemoraji
 • Nekrotizan Enterekolit (NEK)
 • Hiperbilirubinemi
 • Hipotermi, hipoglisemi
 • Enfeksiyonlar

Prematüre Bebekte Bakım Amaçları

 • Solunumun sürdürülmesi
 • Periferal doku perfüzyonun sürdürülmesi
 • Sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi
 • Enfeksiyonlardan korunması
 • Anne-bebek ilişkisinin sağlanması
 • Deri bütünlüğünün korunması
 • Prematüre bebek bakım amaçlarından biri de prematüre bebeğin beslenmesidir.
 • Prematüre bebek beslenmesinde en önemli besin kaynağı anne sütüdür.

Prematüre Bebek Beslenmesi

Anne sütü yenidoğanın gereksinim duyduğu besin maddelerini uygun miktarda ve kalitede içeren, yenidoğanın zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimi için katkı sağlayan tek fizyolojik bebek besinidir. Anne sütüyle beslenme sağlıklı beslenmenin ilk şartıdır. Anne sütü ile beslenmenin geliştirilmesi, özellikle sadece anne sütü verme ve emzirme sürelerinin arttırılması için annelere eğitim verilmesinin önemi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

Prematüre bebeklerde mümkün olduğunca doğumdan sonraki en kısa sürede anne sütü verilmelidir. Bebeklere ünitede bakıldıklarında sürede kanguru bakımı sağlanmalı, emzik veya boş anne memesi bile olsa “non nutritif”  emme desteklenmeli.

Prematüre Bebeklerde Kanguru Bakımı

Kanguru bakım; prematür ve matür bebeklerde uygulanan, bebek ile ebeveyn arasında etkileşimi sağlayan, yalnız şapkası ve bezi olan bebeğin yüzü ebeveyne dönük şekilde ve ebeveynin çıplak göğsü üzerinde yatırılmasıdır. Anne sütü ile beslenmeyi ve anne bebek bağlanmasını esas alan ten tene temasım sağlandığı ve sürdürüldüğü bir yöntemdir.

“Kanguru Anne BAKIMI (KMC)”, aşırı kalabalık, yetersiz personel kullanımı ve ekipman eksikliği nedeniyle yenidoğan ölüm ve enfeksiyon oranlarının yüksek olduğu, kaynakların sınırlı ülkelerde düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımının alternatif bir yöntemi olarak ilk kez tarif edildi.

Anne kanguru yönteminin amaçları şunlardır:

 • Düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebeklerin prognozunu iyileştirmek
 • Mümkün olduğunca doğumdan sonra anne-bebek temasını sağlamak
 • Hastaneden erken taburculuk ve böylelikle nazokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak

Prematüre bebeklerin bakımı ve takibi diğer bebeklerden daha hassas olarak takip edilmeli. Onların özel bebekler olduğu unutulmamalıdır. Dünyaya gelmek için biraz sabırsız davranmaları küçük olarak doğmalarına rağmen çok güçlü olduklarını unutmayınız. Büyük bir sabırla ve özveriyle büyüdüklerini izlemek dünyanın en inanılmaz serüveni. Bu süreçte anne, babaya ve prematür bebekle ilgilenen sağlık personellerin büyük iş düşmektedir. Bebeğiniz için en güzel bakım anne sütü ve uygun koşullarda kanguru bakımıdır.

 

1 yorum
 1. Mustafa diyor

  Harika bir çalışma emeyinize sağlık

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.