Okul Sağlığı Nedir Ve Okul Hemşirelerinin Görevleri Nelerdir?

0 396

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim ve öğretim hayatı sekteye uğradı. Milyonlarca öğrenci evlerinden senkron ve asenkron eğitim almak zorunda kaldılar. Sonrasında ise planlı sosyalleşmenin başlamasıyla öğrencilerin okula başlama durumları gündeme geldi.

Bu yazıyı hemşireler açısından okul sağlığının genel çerçevesini çizmek ve okul sağlığı ile ilgilenmek isteyen okul hemşirelerine fikir vermek için oluşturmaya çalıştım. Umarım faydalı olur.

Okul Sağlığı Nedir?

Okul öğrencilerinin ve diğer tüm okul personelinin var olan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda iyileştirilmesi amacıyla verilen hizmetler ‘okul sağlığını’ kapsar.

Dünya Sağlık Örgütü; okul sağlığı hizmetlerinin bir ekip (hekim, hemşire, öğretmen, psikolog, ebeveyn) tarafından yürütülmesi gerektiğini önermektedir.

Günümüzde covid-19 salgını nedeniyle okulların kapatılması, uzaktan eğitime devam edilmesi, bazı sınıfların (örneğin 1.sınıflar) güz döneminde başlaması gibi faktörler açık bir şekilde okul sağlığı hizmetlerine olan ihtiyacı göstermektedir. Ülkemizde okul sağlığı hizmetlerini daha çok hemşireler yürütmektedir.

Okul Hemşiresinin Yürüttüğü Sağlık Hizmetleri Nelerdir?

 • Okul sağlığı ile ilgili sorunları, ihtiyaçları belirlemek.
 • Okuldaki öğrencilerin sağlık durumunu değerlendirerek periyodik fiziki muayenelerini yapar.
 • Okul sağlığı ekibi ile bağışıklama ve sağlık taramaları doğrultusunda çalışmalarını yürütür.
 • Okul hemşiresi, öğrencilerin sağlık bilgisini geliştirmek amacıyla kişisel hijyen, hastalıklardan korunma, kazalardan korunma, sigara ve alkolün zararları, sağlıklı beslenme gibi pek çok konuda sağlık eğitimi yapar.
 • Öğrencilerde oluşan kaygı, depresyon, dikkat bozuklukları, yeme bozuklukları gibi ruhsal sorunlarda danışmanlık verir.
 • Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrencilere danışmanlık verir.
 • Bulaşıcı hastalıklardan korunmada önemli sağlık eğitimlerini okullarda yürütür.
 • Okul hemşiresi, iş birliği (öğretmen, hekim, öğrenci, psikolog ebeveyn, gibi) yaparak, tüm çalışmalarını kayıt altına alarak profesyonel bir sağlık hizmeti sağlar.
Daha fazla içerik

Okul Çocuklarında Sık Görülen Sağlık Sorunları Nelerdir?

 • Kazalar (örneğin düşme sonucu yaralanmalar)
 • Bulaşıcı hastalıklar (solunum yolu enfeksiyonları, bitlenme vb.)
 • Kansızlık
 • Görme sorunları
 • İşitme problemleri
 • Diş sağlığı ile ilgili sorunlar
 • Beslenme sorunları
 • Şiddet
 • Madde kullanımı
 • Duygusal sorunlar
 • Dikkat eksikliği
 • Aşırı hareketlilik
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Epilepsi (sara)

Okullarda sık görülen sağlık sorunlarına örnektir.

Okul Sağlığı Neden Önemlidir?

 • Okul çağındaki çocuklar sürekli büyüme ve gelişme halindedir.
 • Okul, ev ortamından sonra ilk toplu yaşadıkları yerdir. Bundan dolayı kendilerini baskı altında hissedebilirler.
 • Çocukların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları öğrenmelerini kolaylaştırır.
 • Bu dönemde çocuklara verilen sağlık eğitimleri ilerde sağlıklı ve bilinçli topluluklar oluşturmayı sağlar.

Özetlersek yaşadığımız zorlu salgın günlerinde okul sağlığının önemi, okul sağlığı ekibinin önemi anlaşılmaktadır. Okullarda sağlık sorunları giderek artmaktadır. Çocukları koruyarak sağlıklı bir toplum oluşturmak amacımız olmalıdır.

Okul sağlığı hizmetleri, toplum için çok önemli ve özel bir alandır. Okul hemşirelerinin alanlarına sahip çıkarak yaptıkları girişimler ile ne kadar fark yarattıkları gözler önüne serilmelidir.

Tokur Kesgin M, Çağlar S. Dünyada Ve Türkiye’de Okul Hemşireliğinin Gelişimi. HEAD 2019;16(4):343-352

Kıran İncirci G, Okul Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Türk Tabipler Birliği, Pandemide Okul Sağlığına İlişkin Uzman Görüşleri, 18.08.2020

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.