Kronik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Hemşireliği

0 130

Kronik hastalıklar yavaş ilerleyen, uzun ve sürekli bakım gerektiren, bireylerin bütün yaşamlarını etkileyen sağlık sorunudur. Kronik hastalıklar, normal fizyolojik fonksiyonlarda geri dönüşümsüz değişikliklere neden olur ve yaşamın uzun dönemini kapsayarak, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Bu yüzden kronik hastalığı olan bireyin bakımını sadece hastalık olarak değil psikolojik ve sosyal olarak da ele almak gerekir.

Kronik hastalıkların bireyin uyum kapasitesini değiştiren olumsuz etkileri vardır. Hasta da endişe, içe kapanma, üzüntü, çaresizlik, sürekli ağlama, aile ve iş yaşantısına ilişkin rol kaybı, öz benlikte azalma, ölüm korkusu, bağımlı olma endişesi, beden imajı değişikliği ve sosyal izolasyon gibi psikososyal sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Kronik bir hastalığa sahip olmak, hastalık belirtileri ile baş etmek, tedavinin getirdiği sıkıntı ya da kısıtlamalar, geleceğe yönelik yaşanan endişeler gibi pek çok olumsuz duygu bireyin, fiziksel, sosyal ve bilişsel yaşamını etkiler.

Peki, Hemşire Ne Yapmalı?

Hemşire kronik hastalığı olan bireyi değerlendirirken, bakım yaparken sadece hastalığın birey üzerindeki etkisi değil, yaşam kalitesi, sosyal yaşantısı ve meslek hayatına etkilerini değerlendirmeli ve bunlara göre girişimlerde bulunmalı. Kronik hastalığı tanısı alan bireyi bu duruma adaptasyonunu sağlayacak en önemli sağlık personeli Hemşiredir. Çünkü hemşire hasta ile en çok vakit geçiren, onu en iyi tanıyan sağlık personelidir. Hemşirenin kronik hastalığı olan bireye eğitim, bakım, danışmalık, çalışmaları organize etme, değişimin temsilcisi olma, kaynak kişi olma gibi sorumlulukları vardır. Hastanın yaşam kalitesini yükseltmede anahtar sağlık personeli hemşiredir.

Rehabilitasyon Hemşiresi Kimdir?

Daha fazla içerik

Avustralya Rehabilitasyon Hemşireleri Derneği (ARNA) rehabilitasyon hemşireliğinin hedeflerini; öz bakımı artırma, bozulan fonksiyonları düzeltme ve hastaların yaşam kalitelerini artırma olarak tanımlamıştır. Rehabilitasyon hemşiresi, geçici veya geri dönüşsüz bir işlevi ya da fonksiyona sahip bireyin adaptasyonuna yardımcı olarak iyileşme sürecini sağlar.

Rehabilitasyon hemşireliği ile hasta ve ailenin sorunları saptanabilir, çözümlenebilir ve endişeler giderilerek hastanın yeni sürece uyumunu sağlayarak yaşam kalitesi artırılabilir. Aile, bireyin bakımı ve hastalığa yaklaşım konusunda bilgi sahibi olur. Böylece aile ile hasta rehabilite edici bakımı alarak iyilik hali sürdürülecektir.

Rehabilitasyon Hemşiresinin Özellikleri

  • Olumlu iletişim kurma, iyi bir dinleyici becerisine sahip olması,
  • Rehabilitasyon hastalarını tanıma bilgisine sahip olması, rehabilitasyon alanında etkin biçimde çalışabilmesi için insan, sağlık¬-hastalık, çevre, değişim ve öğrenme teorileri, büyüme-gelişme, cinsellik gibi kavram ve kuramları bilmesi,
  • Eğitim yapabilme bilgi, beceri ve deneyimine sahip olması,
  • Hasta ve ailesinin bağımsızlık kazanmasında gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırabilmek için sabırlı ve iyi bir eğitimci olması,
  • Hastalıklar ve bunların sistemlere etkilerini bilmesi,
  • Hastalıklardan, sakatlık ve komplikasyonlardan korunma gibi konularda yeterli bilgiye ve beceriye sahip olması gerekmektedir.

Son olarak şu durumdan bahsetmek istiyorum.

Rehabilitasyonu sadece kronik hastalıklar da değil, hemşire olarak ele alabileceğimiz hastalıklarda da uygulamalıyız. Amacımız hastaya bakım verirken, yaşam kalitesini artırmak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.