Kitap Önerisi: Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?

0 151

Malpraktis (Hekim Hataları) Davaları ile ilgili belki de en fazla sorulan, dava dosyasına giren Bilirkişi Raporları’na Nasıl, Ne Şekilde ve Hangi konularda itiraz edilebileceği, edilmesi gerektiği benzeri sorulardır.

Bu sorularla ilgili; İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı’nı yürütmüş olan Av. Arb. Ümit ERDEM ile İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI’nın birlikte hazırlamış oldukları “Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?” başlıklı Eser, Legal Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Daha fazla içerik

Yazarlar; Eser’in hazırlanmasında Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi’nin 2019 yılında vermiş olduğu tüm Kararları tek tek incelemişlerdir.

Yazarlar; Eser’de, tüm Kararlar içerisinden seçilen 268 ayrı Malpraktis Kararı’na yer verilerek, 418 ayrı Dipnot ile değerlendirmişlerdir. Bu haliyle Kitap; tamamı 2019 yılına ait Kararlar’ın incelenmesiyle, Tıp Hukuku alanında, Hekim Hataları konusunda, en fazla ve en güncel Kararlar’ın değerlendirildiği ve yer verildiği, İLK ve TEK Eser’dir.

Av. Arb. Ümit Erdem’in 8, Doktor Y. Gökhan Doğramacı’nın 2, yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.