Kimyanın Tıbbi Patoloji Laboratuvarı İçindeki Yeri ve Önemi Nedir?

2 864

Üniversiteler, meslek öğrencilerini topluma kazandırmadan önce onlara değer katmak ve güçlendirmek için, staj, klinik uygulamalar ve bitirme tezlerinden yararlanırlar. Topluma kazandırdıktan sonra, doğru eğitim çağrışımlarının seçimi ve uygulanması o üniversite ve akademik kadrosunun tanınmasının ve tercih edilmesinin kolaylığı konusunda büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli mesleki bölüm ve programların sahada mevcut iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını ve topluma kazandırılmış bir kişinin doğru eğitimi alması sosyal ve ekonomik refahın artmasını sağlamaktadır ve eğitim yöntemlerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan üniversite ve mezunların rekabet koşullarının ve meslek programının gerektirdiği derslerin başarısında ön bilginin, mantıksal düşünme yeteneğinin kazanıma sunulmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Bunun sonucu olarak, üniversiteler, meslek sahibi olunabilecek bölüm ve programlara daha fazla yatırım yapar hale gelmişlerdir.

Böyle bir değerlendirmenin yapılmasındaki amaç, meslek üniversiteleri tarafından patoloji laboratuvar teknikleri programı öğrencilerin kimya dersi başarısında etkisini ortaya koymak ve bu başarıya ön bilginin, mantıksal düşünme yeteneğinin, kimya dersine karşı olan tutumlarının çalışma yaşamlarında süreç yönetimi ve analiz edebilmede büyük önem taşıması. Tıbbi laboratuvarda kimyasalların doğru kullanılmasının mikroskobik incelemede kalite ve kolaylık sağlaması ve laboratuvarda iş güvenliğinin ve laboratuvar maliyetlerinin korunmasının değerlendirilmesidir.

Patoloji konsültasyonundan, hastane laboratuvarlarında ve adli tıpta yapılan çalışmalara sonuç elde etmede kimya biliminin önemini kavramada hatta biz düşünen atom yığınları olarak canlı-cansız her varlığın çeşitli atomların bir araya gelmesiyle oluşmasındaki kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bileşimi, etkileşimi ve tepkimeler sonucunda hastalıklı dokuların, vücuttaki enfeksiyon veya bakterilerin ve suçluların gözlemlenebilmesinde kimyaya, kimyasal maddeler ve karışımlarına başvurulur.

Değerlendirme üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, patoloji laboratuvar teknikleri eğitim programında patoloji kavramı, histokimya ve immünhistokimya yöntem ve yaklaşımları ve kimya kavramı incelenmiş; kimya’nın kısaca varoluşumuzdan günümüze ve patolojide tanı koymada önemi üzerine durulmuştur.

İkinci bölümde, distile su kavramı, topluma kazandırılmış tıbbi patoloji laboratuvar teknikerinin rutin histopatolojik uygulama aşamalarında dokulara doğru kimyasalların doğru uygulanması ve hazırlama prensipleri incelenmiştir.

Değerlendirmenin üçüncü bölümünde, yazının konusunu da oluşturan kimya’nın tıbbi patoloji laboratuvarı içindeki önemine yer verilmiştir. Kimyasallarla çalışırken uyulması gereken kurallar, tehlikeli kimyasal maddelerin yönetilmesi ve karışmaması gereken kimyasallar ile ilgili konular üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.

Daha fazla içerik

Günlük yaşantımızda, kavram olarak kimyasal ajanları katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilen toksik maddelerdir. Birçok alanda kullanılan kimyasal ajanlar,  patoloji laboratuvarları insan kanı, dokusu, vücut sıvıları gibi materyallerin incelenmesi için işlemler sırasında tehlikeli kimyasallar kullanılır. İşlemler sırasında solunum ve/veya direkt temas yolu ile maruz kalınan tehlikeli kimyasallardır.

Laboratuvarda çalışan insanlar için hem güvenlik ihtiyaçlarını hem de numunenin doğru ve güvenilir inceleme ve sonuçlar elde etmede; daha çok potansiyel tehlikelere ve risklere karşı laboratuvar güvenliği kimyasal madde ile çalışılırken uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlerin, uygulanacak yöntemlerin çok iyi bilinmesiyle ve hataların minimuma indirilmesiyle başarılabilir.

Günümüzde insan sağlığı, insan güvenliği hakkında konuşulurken,  güvenlik rehberlerinden faydalandıklarını görmekteyiz. Bunlar çoğu zaman kimya sektörü olabilmekte. Tehlikeli kimyasallarda risk ve zararı minimuma indirebilmek için önemli bir role sahip eğitimin önemini, temel yapı taşı olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır.

Bu çalışmada genel olarak; kimya, patoloji laboratuvar teknikleri eğitim programında ve çalışma sektöründe kimyanın yeri ve önemi, kullanım alanları üzerinde durularak konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine çalışma içinde patoloji laboratuvarı tehlikeli maddelerin yönetimi ve karışmaması gereken kimyasallar üzerine bir değerlendirmeye yer verilmiş. Bu değerlendirmenin laboratuvar personeli tarafından kabul görmesi, beğenilmesi ve kimya eğitiminin patoloji laboratuvar teknikleri program öğrencilerinin derse isteklerinin artması, başarılı öğrenim yöntemine etkisi açısından önem taşıyabilir.

Sonuç olarak: Sağılın giderek önemini anladığımız, zorlaşan sosyal hayat şartları ve sürekli olarak çeşitlilik gösteren virüs profilleri, bilim insanlarının aşı ve ilaç geliştirme, patolojik konsültasyon önemle üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Aşı ve ilaç stratejileri geliştirilmeye, patolojide tanı ve tedavi için doğru rutin histopatolojik aşamalar üzerine çalışılırken günümüz kimya anlayışının vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir parçası olarak, temelden kimya eğitimine öğrencilerin istek ve yetkinliklerinin artmasına yönelik çalışmalara önem vermeleri gerekmektedir.

Kimya bilgi ve becerilerinin temel eğitimden, yiyecek içecekler, tarım, takı gibi birçok alanda büyük, küçük çaplı üretimden dünya sağlığının geliştirilmesine kadar kimya bilimi her kesime özgü bir değer katmakta ve özgü bir deneysel şov ve/veya üretim fırsatı sunmakta. Kimya, varoluşumuz olarak her kesimin gözünde başarılı ve kalıcı bir konumda yerleşebilir.

Günümüzde kimya, insanlar için yarı mamul ve/veya mamul olarak gereksinimlerini karşıladıkları basit bir ham maddeden daha fazla anlamlar taşıyabilmektedir. Özellikle sağlık alanında tanı ve tespit için hastane ve patoloji laboratuvarlarında tanı ve tespit için kimyasalların tercih sebebi olarak görülmesi ve sürekli olarak zihinde yer edinmesi; tüketiciler için makyaj malzemeleri, ev ve ofis ortamlarının hijyeninde tehlikeli kimyasalların bir varlık olarak kabul edilmesi, satın alma kararı sırasında kimyasal içeriklerinin tercih sebebi olarak görülmesi ve tüketici zihninde yer edinmesi kimyanın önemini bir kez daha ortaya koyan özellikler arasında sayılabilir.

Bu değerlendirme çalışmasını şu şekilde özetlemek mümkündür; başta patoloji laboratuvar teknikleri program öğrencileri tarafından kimya çağrışımının mesleğimizdeki büyük payının değerlendirilmesi ve kimya eğitiminde başarı amaçlanmaktadır. Değerlendirmede kimya temel alınarak seçilen rutin histopatolojik aşamalarda kimya ile ilgisi belirlenmeye çalışılmış ve kimyanın patoloji laboratuvarında patoloji konsültasyonuna etkisine ve laboratuvarda kimyasal maddelerin tanınması, bilinmesinin başta kişisel sağlımıza ve laboratuvar ekibine ilişkin güvenliğin ve maliyetlerin sabit tutulması yönünden kimyanın değeri incelenmiştir.

2 Yorumlar
  1. ENES diyor

    Çok başarılı bir yazı olmuş emeğinize ve kaleminize sağlık.Patoloji laboratuvar mezunu olarak bu tür çalışmalarınızın devamını dilerim bütün mezun arkadaşlarımız da bu çalışmalarınızı beğeneceklerine eminim 😊🤗

    1. Gizem Güler diyor

      Emeğinize sağlık ilknur hanım 👏 akıcı, herkesin anlayacağı dilde anlatmışsınız. vurgulanması gerekenlerle farkındalıklı bir yazı kaleme almışsınız. Patoloji teknisyeni olacaklara mezun öncesi ve sonrası için eğitime teşvik, bakış açısında dönüşüm olacaktır. Yazılarınızın devamını diliyorum 💫

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.