Kanıta Dayalı Hemşirelik Hakkında Bilmeniz Gerekenler

0 96

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile artan kolay iletişim ve bilgiye erişimin hayatımıza girmesiyle sağlık bakım hizmetlerinin beklentisi de yükseliyor. Modern hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik zorunluluk haline geliyor.

Hemşirelik eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başlayan birçok hemşire teorik bilgi ile pratik bilginin çakışmasıyla adeta hüsrana uğruyor. Gelenekselleşmiş uygulamaların olduğu, usta çırak ilişkisi ile öğrenmenin gerçekleştiği kliniklerde hemşirelere sorgulama imkânı olmadan ezber ile çalışma ortama sunuluyor. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları konuyla ilgili literatürü araştırma, bu araştırma sonuçlarını değerlendirme ve bunlara dayanarak karar vermeyi içeren bir klinik problem çözme süreciyle profesyonelliğin altın kuralı olarak karşımıza çıkıyor.

Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama örneklerine sıklıkla Kanada, Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde rastlanırken, ülkemizde 2000’li yıllarda söz edilmeye başlanmıştır. Kanıt kelime anlamı ile, sağlık bakım sistemindeki karar vericilerin ulaşabildiği, uygulamanın bilimsel değerlendirmesine dayanan bilgidir. Kanıta dayalı hemşirelik, bakım hizmetlerinde hastaların tercihlerini, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını ve eldeki en iyi kanıtları kullanarak bunlar sonucunda karar almaları süreci olarak tanımlanmaktadır.

Kanıta dayalı uygulamalar ile profesyonel meslek kriterlerinden biri olan uygulamaların araştırma temeline oturtulması sağlanmakta ve böylece hemşireler yaptıkları uygulamalarla ilgili karar verirken kendilerini güvende hissetmekte ve hemşirelik ile diğer bilimlerle ilgili bilgilerin güncel tutulması sağlanmaktadır.

Kanıta Dayalı Uygulama Sürecinin Aşamaları

 • Hasta bakımı veya tedavisi ile ilgili soruları tanımlayın.
 • Soruna yönelik araştırma yaparak en iyi kanıtı bulmaya çalışın.
 • Mevcut en iyi kanıtlarla bu soruların yanıtlanmasını sağlayın.
 • Kanıtları geçerlilik, güvenirlik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirin.
 • Sonuçları klinik alanda uygulayın.
 • Klinik performansı değerlendirin.
Daha fazla içerik

Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarının Önündeki Engeller Nelerdir?

Hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalar karşısındaki engellerini bireysel ve örgütsel faktörler olarak ikiye ayırabiliriz.

Yapılan araştırmalarda hemşirelerin bilimsel toplantılara katılmada yetersiz olmaları, alanları ile ilgili araştırma yapmak için ayıracak yeterli zamanlarının olmaması, hemşirelerin vaka tartışacak akademik ortamdan uzak kalması, hemşirelerin araştırma yapma konusunda özgüven eksikliği olması gibi bireysel faktörler ele alınmıştır.

Örgütsel olarak baktığımızda kurumda araştırma kültürünün olmaması, kıdemli çalışanların yeniliği kabul etmemesi, organizasyonel desteğin olmaması gibi faktörler ele alınmıştır.

Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Adına Neler Yapmalıyız?

 • Yaptığınız uygulamalarda neden sonuç ilişkisini sorgulayın.
 • Hasta bakımı verirken hastayla iş birliği yaparak onun isteği doğrultusunda en iyi olacak bakımı sağlayın.
 • Hemşirelik hizmeti verirken karşılaştığınız bir sorunu çözmek için en iyi kanıtları arayın.
 • Ekip arkadaşlarınıza araştırma yapma gerekliliğini anlatın ve onları teşvik edin.
 • Çalıştığınız ortamı değişim için elverişli hale getirin
 • Her şeyden önemlisi bir hemşire olarak kendinize ve bilginize güvenin.

Çopur EÖ, Kuru N, Seyman ÇC. Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2015; 2(1): 51-55.

Yılmaz D, Düzgün F, Dikmen Y. Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019; 10(4):713-719.

Kara M, Babadağ K. Kanıta Dayalı Hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2003; 6(3): 96-104.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.