Influencer Hemşireler: Sağlık Hizmetlerinin Yeni Değişim Ajanları

0 1.379

Influencer kelimesinin tarihine baktığımızda başkalarının eylemlerine ilham veren veya rehberlik eden kişileri tanımlamak için kullanılırken günümüzde ise sosyal medya platformlarında fikirlerini, ürünlerini ve kendilerini tanıtan ünlü kişilikleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Influencer kelimesi, dilimizde ise dijital içerik üreticisi olarak yerini almıştır.

Günümüzde pek çok profesyonel meslek grubundaki kişilerin (doktorlar, yazarlar, öğretmenler, diyetisyenler, psikologlar, spor eğitmenleri vb.) influencer olarak sosyal medya platformlarında yer aldıklarını biliyoruz.

Peki, influencerlık hemşirelik mesleğinde ne kadar yer alıyor, gelin birlikte inceleyelim…

Hemşirelikten Influencerlığa Bakış

Hemşireler yüzyıllar boyunca sağlık hizmetlerini ve toplumu etkileyecek düzeyde pek çok beceriye sahiptir. Hastalarla birebir uzun saatler boyunca çalışarak hastaların ihtiyaçlarını fark etmeleri ve çözüm üretmeleri, hasta bakımı ile ilgili teknoloji kullanımı ile iç içe olmaları ve çalışırken devamlı problem çözmeleri onları yenilikçi düşünerek değişim ajanı olmaya sevk etmiştir. Bunun yanı sıra, hemşireler hasta savunuculuğu, sağlık danışmanlığı, sağlık eğiticisi ve liderlik rolleri ile toplumu sağlık hizmetleri alanında etkileyen bir meslek grubudur. Tüm bu kavramlara baktığımızda günümüzde sosyal medya platformlarında hemşirelerin influencer olarak yer alması kaçınılmazdır.  İnfluencer hemşireler, sağlık hizmetlerindeki ve hemşirelik mesleğindeki davranış ve fikirleri dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

İnfluencer Hemşireler Hangi Alanlarda Rol Alabilir?

Hemşireler kendi uzmanlık alanlarında sosyal medya hesapları aracılığı ile vlog çekerek, içerik oluşturarak, podcast yayınlayarak, blog yazarak vb. takipçilerini eğitebilir, onları motive edebilir ve ilham verebilir, tıbbi kurumlarla iş birliği yaparak onlar adına çalışabilir ya da kendi fikir ve markalarını güçlendirebilirler. Bu sayede influencer hemşireler hemşirelik mesleğine katkı sağlayabilir ve uzman olunan konularda halkın sağlığının gelişmesinde etkili olabilir.

Geleceğin influencer hemşirelerine ilham olabilecek dünyadaki ve

Daha fazla içerik

Ülkemizdeki bazı influencer hemşirelerin yer aldığı listeye birlikte bakalım…

Dünyadaki ve Ülkemizdeki İnfluencer Hemşire Örnekleri

 1. Nurse Blake (Facebook:1.43M, Instagram: 734k, YouTube: 144k) (komedi ve hemşirelik)
 2. Nurse Sarah (YouTube: 1.23M, Instagram: 91.5k, Facebook: 42k, Twitter: 5k) (NCLEX ipuçları, hemşireleri bilgilendirme)
 3. Leah Helmbrecht (Instagram: 18.8k) (seyahat hemşireliği)
 4. Brittany Greaves (Instagram: 2.8k) (seyahat hemşireliği)
 5. Kelsey Rowell (Instagram: 97k) (kariyer koçluğu)
 6. Ebony Thyme (Instagram:12.4k) (seyahat hemşireliği)
 7. Tori Meskin (Instagram: 53k) (Yoğun bakım hemşireliği ve uzman hemşirelik)
 8. Alexis Nicole (YouTube: 263k, Instagram: 71k) (sağlıklı yaşam tarzı ve güzellik)
 9. Kimberly Ellis (Instagram: 4.6k, YouTube: 2.4k) (diyabet yönetimi ve eğitimi)
 10. Annette Tersigni (Twitter: 11.5k) (öz bakım ve yoga)
 11. Pakize Durmaz (Instagram: 20k) (İngiltere de hemşirelik)
 12. Kenan Ören- Göçmen Hemşire (Instagram: 12k) (ABD’de hemşirelik)
 13. Orhan Ocak- Nurse Turkey (Instagram: 67.3k, YouTube: 10k) (mesleki içerik)
 14. Taner Onay- Sağlık Asistanı (Instagram: 20.5k) (Genel sağlık ve mesleki içerik)
 15. Cemal Alp Eren (Instagram 64.5k) (Gezi ve yaşam)
 16. Hemşire Bey (Twitter: 39.3, Instagram: 6k) (Mesleki içerik)
 17. Aslı Güven (Instagram: 30k) (Doğuma hazırlık)

Influencer Hemşirelerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Gentry ve Paul (2020) yaptıkları araştırma sonucunda influencer hemşirelerin özelliklerini belirlemişlerdir. Bu çalışmaya göre influencer hemşirelerde olması gereken nitelikler;

 • Hemşire unvanına sahip olmak,
 • Mesleki etik kodlara uyacak şekilde topluma karşı sorumluluk bilincinde hareket etmek,
 • Hayat boyu öğrenme felsefesini gözeterek kişisel gelişimine önem vermek
 • Kanıta dayalı bilgileri içeriklerinde kullanmak
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak
 • Teknolojiye ilgi duymak
 • Uzmanlık alanı ile ilgili ölçülebilir, değerlendirilebilir ve yenilenebilir amaç ve hedeflere sahip olmak
 • Hedef kitlelere ulaşmada kullanabileceği sosyal medya platformuna sahip olmak olarak sıralanmıştır.

Hemşireler olarak değişen ve gelişen çağımızda teknolojik gelişimin gerektirdiği değişimi takip ederek sosyal medyayı uzmanlık alanlarımız doğrultusunda aktif olarak kullanmalıyız. Eğer hemşirelikte lider ve yönetici konumunda iseniz sosyal medyayı ve influencer hemşireleri mesleki ve sağlık politikalarını yönlendirebilmek, Z kuşağı hemşirelere daha rahat etki edebilmek ve toplumu sağlık alanında doğru bilinçlendirebilmek adına da değişim ajanı olarak kullanarak stratejiler üretebilirsiniz.

Bu bağlamda hem mesleki imajımızın gelişimi hem de toplum sağlığının gelişmesi için belki de gelecekteki kariyer yollarından ve rollerimizden biri olan influencer hemşireleri daha fazla takip etme ya da influencer hemşire olma yolundaki adımlarımızı hızlandırırız…

Adams JM, Glassman K, McCausland M, Pappas S, Manges K. (2019). A purposeful approach to articulate and enhance nursing influence across policy, research, education, practice, theory, media, and industry. J NursAdm.  49(9): 397- 399.

Gentry, H., & Prince‐Paul, M. (2021). The nurse influencer: A concept synthesis and analysis. Nursing Forum. 56(1): 181-187.  https://doi.org/10.1111/nuf.12516

https://www.trustedhealth.com/blog/top-15-nurse-bloggers-and-influencers (Erişim tarihi: 30.03.2022)

https://nurseslabs.com/4-positive-uses-social-media-nursing/ (Erişim tarihi: 30.03.2022)


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.