İlk Türk Hemşire Safiye Hüseyin Elbi’yi Tanıyalım

0 166

Türkiye’de hemşireliğin öncüsü olan Safiye Hüseyin Elbi’nin doğum tarihiyle ilgili farklı kaynaklarda farklı bilgiler verilmektedir. İstanbul Ansiklopedisi Elbi’nin 1888’de doğduğunu ifade ederken; kız kardeşi Nesime Hanım’ın torunu Prof. Dr. Emre Dölen yazısında Elbi’nin doğumunu 29 Haziran 1882 olarak ifade etmiştir.

Elbi, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Ferik Ahmet Besim Paşa’dır. Annesi de soylu İngiliz bir aileden gelen Hammond Wilward’ın kızı Josephine Wilward’dır. Evlendikten sonra adını değiştirip Firdevs Adını almıştır.

Sosyokültürel düzeyi yüksek bir aileden gelen Safiye Hüseyin, bir kız, üç erkek kardeşe sahiptir. Kendisi de kardeşleri de Avrupa da eğitim almışlardır. İngiliz ve Alman mekteplerinde eğitim görmüşlerdir.

Elbi, deniz yarbayı olan Hüseyin Bey ile evlenmiştir. Hüseyin Bey, denizyolları teşkilatı müdürlüğü ve dış ülkelerde deniz ataşelikleri yapmıştır. Fatma Nihade ve Tarık adında iki çocukları vardır. Elbi, 8 Temmuz 1964’te Gureba Hastenesi’nde vefat etmiştir ve Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

Daha fazla içerik

Balkan Savaşları sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti, İstanbullu birçok kadını yaralı askerlere bakmak için göreve çağırmıştır. Safiye Hüseyin Elbi, kardeşi Nesime Hanım ile önce yatak ve yorgan bağışı toplayarak hastanelerin kurulmasını sağlamıştır.

İki kardeş çok iyi İngilizce bildikleri için Müze Hastanesi olarak bilinen İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderilmiştir. Elbi, böylece hemşirelik mesleğine ilk adımını atmıştır. Özellikle savaş yaralılarının tedavisine ayrılan bu hastanede Elbi, hasta ve yaralılara bakmış, ameliyat hemşireliği yapmıştır. Elbi, geçici hastanelerin kapatılmasının ardından pratik hemşirelik bilgisini geliştirmek için anatomi kitapları okumaya başlar.

Elbi, hayranlık duyduğu, hayalini kurduğu mesleğe adımını atmış ve eğitimine başlamıştır. Daha sonra 1913,1914 yıllarında aile dostları olan Besim Ömer Paşa tarafından üniversite konferans salonunda düzenlenen hemşirelik kurslarına katılmıştır.  Bir süre sonra Hilali- Ahmer Hastanesi tarafından yapılan Bezmi Alem Sultanisinde görevlendirilmiştir.

Safiye Hüseyin Elbi, mesleğe başladığında yere kadar beyaz önlük, gömlek giymekte, ağız burun açık şekilde, başı beyaz bir örtüyle örtmekte ve sol kolda da Hilâl-i Ahmer pazubenti takarak görev yapmaktaydı.

Gören, Ş. Y. & Yalım, N. Y. (2016). Hemşirelik Tarihinde Bir Öncü “Safiye Hüseyin Elbi” . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 6 (2) , 38-45

Akça, H., & Sarıçiçek, M. (2016). Bir rol-model: Çanakkale’nin kadın kahramanı Safiye Hüseyin. Türk Yurdu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.