İklim Değişikliği Sağlığa Yansımaları ve Hemşirelik Sempozyumu

0 72

İklim değişikliği, iklim ölçümlerinde on yıldan fazla süredir devam eden önemli ve belirgin değişiklikler olarak tanımlanmıştır. İklim değişikliği doğal veya insan yapımı faktörlerden kaynaklanabilse de modern çağdaki en büyük katkı, fosil yakıtların yakılması gibi insan faaliyetleri yoluyla sera gazlarının (karbon dahil) salınmasından kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğine başlıca katkıların bazılarının insan faaliyetlerinden kaynaklandığına inanıldığı göz önüne alındığında, sürekli iklim değişikliğini durdurmak ve önlemek için sistematik etkili insan müdahalelerine ihtiyaç vardır. Daha da önemlisi, iklim değişikliği ile hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki zararlı etkiler arasındaki bağlantı, halk sağlığı tarafından duyarlı bir eylem gerektirmektedir.

Daha fazla içerik

Halk sağlığı işgücünün en büyük profesyonel bileşenini oluşturan halk sağlığı hemşireleri, halk sağlığı tehdidi ve iklim değişikliğinin sağlık etkilerinin ele alınmasında önemli bir rol oynayabilir. Toplum içindeki popülasyonların sağlığına odaklanan genelci uygulayıcılar olarak, halk sağlığı hemşireleri çevreyi sağlık ve esenliğin geniş bir belirleyicisi olarak tanıyan ekolojik ve bütünsel bir bakış açısıyla çalışırlar. Halk sağlığı hemşireleri, hastalığın temel nedenlerini ele almak, olumsuz sağlık sonuçlarını önlemek ve fiziksel ve sosyal ortamları iyileştirecek şekilde program ve politikaların uygulanmasını desteklemek için hem hemşirelik etiği hem de halk sağlığı etiği ile bağlıdır. Sağlık sorunları ve hizmetleri hakkında savunmasız ve yetersiz hizmet alan nüfusları bilgilendirmek için sosyal yardım gibi müdahaleler sağlamak için uygulama kapsamları dahilinde çalışır; bireylerin, ailelerin, alt popülasyonların ve genel olarak toplumun sağlık eğitimi; sağlık konularını ele almak için işbirliği; sağlıkla ilgili bilgi, tutum ve inançları geliştirmek için sosyal pazarlama; insan sağlığını ve refahını ilerletmek için savunuculuk; ve sistem değişikliğini etkilemek için politika geliştirme ve uygulama gibi rolleri üstlenirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.