Hemşireliğe Girişimcilik Ruhunu Nasıl Katabiliriz?

0 432

Hemşirelik alanında aldığım eğitimlerimle birlikte, işletme alanında tamamladığım akademik eğitimlerim kariyer hayatıma önemli katkılar sağladı. Hemşirelik ve kariyer kategorisinde yazılar yazmak, ayrıca öğrenme ve öğrendiklerimi paylaşma arzumu güçlendiriyor. Genç meslektaşlarıma kariyer hayatlarında başarı için, yaşam boyu öğrenme anlayışında olmalarını ve eğitime yatırım yapmaktan kaçınmamalarını tavsiye ederim. Bilgi güçtür sizi daima motive eder ve daha ileriye taşır.

İşletme alanında en ilgimi çeken konulardan biridir girişimcilik. Hemşirelerin girişimcilik hisleri ve girişimcilik potansiyelleri kariyer hayatlarında karşılarına çıkabilecek çeşitli fırsatları yakalamalarına hatta fırsatlar yaratmalarına imkân tanır. Başarı ise bulunduğunuz yerden hedeflediğiniz yere olan kariyer yolculuğunuzda hissettiğiniz manevi doyumunuzdur. Girişimcilik ruhunu taşımak ve mesleki alanda yeni girişimlere imza atmak emin olun kariyer hayatınıza ayrı bir tat katar.

Hemşirelik mesleğinde girişimcilik ruhu taşıdığını düşünenler arasında görüyorum kendimi. Yaptığım işi çağın gereklilikleri ölçüsünde dönüştürme çabasında olan biriyim. Fakat bunu yaparken mutlaka yaratıcılığımı katarak, bana özgü olmasına hassasiyet gösterenlerdenim. Bu yazımda sizler için hemşirelikte girişimcilik konusuna değinmeyi arzu ettim. Size ilham vermesi ve bu konuda yapabilecekleriniz üzerinde beyin fırtınası yapmanıza katkı sağlaması temennilerimle.

Hemşireliğe girişimcilik ruhunuzu katmalısınız. Emin olun farklılıklarımızdır hayatı hepimiz için zenginleştiren. Her insan emek vererek ürettikleriyle, hem kendine hem de tüm canlılara katkı sağlar.

Hemşirelikte Girişimcilik  

Girişim, bir işi yapmak amacıyla harekete geçme ve başlama durumunu ifade eden bir kavramdır. Böyle bir durumun içinde yer alan girişken kişiye ise girişimci denir. Girişimcilik ise girişimcilerin risk alarak, fırsatları kovalayarak, hedeflerini hayata geçirme ve yaratıcılıklarını kullanarak yenilik yapma süreçlerinin tümü olarak tanımlanır.

International Council of Nurses (ICN) tarafından girişimci hemşirelerle ilgili yapılmış tanımlama “Hasta bakım ve uygulamaları ile ilgili hemşire denetimi” şeklindedir. Girişimci hemşire, bakım, eğitim, araştırma, yönetim veya danışmanlık gibi hemşirelik rolleriyle verdiği hizmeti yenilikçi bir anlayışla ve yaratıcılıkla dönüştüren kişidir.

Girişimci hemşire kimdir sorusunun yanıtlarını sizlere ayrıca şöyle sıralayabilirim. Girişimci hemşire:

 • Kendi işinin kurucusu, patronu ve organizatörü hemşiredir.
 • Sağlık bakımında toplumsal değişiklikler göz önüne alınarak, hemşirelik hizmet sunumunda ve organizasyonunda değişiklik yapan hemşiredir.
 • Hemşirelik hizmet sunumunda yeni fikirlerle ve yöntemlerle hizmette yenilikler yapan, bakımda kullanılan ürünlerde yenilik ya da farklılık yaratan ve bunları pazarlayan hemşiredir.
 • Hemşirelik alanında yaratıcılığını kullanarak, yeni iş modelleri geliştirebilen hemşiredir.

Tüm hemşireler girişimcilik ruhu taşır mı derseniz, elbette hayır derim size. Girişimci bir hemşire olabilmek için bazı bireysel ve mesleki özellikleri taşımak gerekir. Bu konuyla ilgili literatürde birçok kaynak bulabilirsiniz.

Peki girişimci bir hemşirede bulunması gereken özellikler nelerdir? Size bu özellikleri şu şekilde sırlayabilirim:

 • Evrensel ve ileriye dönük düşünebilme
 • Farklı fikirleri bir araya getirebilme ve özgür düşünme
 • Cesaretle risk alabilme
 • Gelişmiş sorumluluk ve yüksek benlik duygusu
 • Hayal kurma yeteneği
 • Etkili iletişim kurma yeteneği
 • Başarı odaklı olma ve kararlılık
 • Dinamik olma
 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişkenlik
 • Vizyon sahibi olma
 • Planlı ve disiplinli olma
 • Güvenilir, sabırlı, dürüst, açık sözlü ve azimli olma
 • Özgün olma ve bağımsızlık duygusu taşıma
 • Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olma
 • Ekip ilişkisine yatkın olma
 • İçsel motivasyonu yüksek olma
 • Stresle baş etme becerisine sahip olma
 • Zamanı etkili yönetebilme becerisi

Girişimci bir hemşirede bulunması gereken mesleki nitelikler ise: mesleki alanda eğitim alt yapısı, meslekte deneyim sahibi olma, mesleki alanda yaşam boyu öğrenme anlayışıdır. Bunların dışında girişimci hemşirelerin; yasal bilgi ve sorumluluklar, sigorta, bağışlar ve vergi durumu konularında, pazarlama ve muhasebe konularında, marka yönetiminde, yaratıcı düşünme tekniklerinde, dijital pazarlama ve halkla ilişkiler konularında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Hemşirelikte Girişimcilik Potansiyeli

Girişimcilik potansiyeli, kişinin başarı motivasyonunun girişimcilik davranışına olan etkisidir. Hemşirelerin başarı arzusu ne denli yüksek ise, başarıyı yakalamak için gösterdikleri sabır ve azimleri de o düzeyde yüksek olur. Hemşirelerin özgüven ve sorumluluk duygusu yine başarıyı olumlu etkileyen faktörlerdir.

Daha fazla içerik

Hemşirelerin başarmak istedikleri girişim hedeflerinde, içsel motivasyonlarını daima yüksek tutmaları ayrıca önem taşır. İnsan ilişkilerinde etkili iletişim yeteneğiyle beceri sahibi olma ve güçlü ilişki bağları oluşturma yetkinlikleri girişimcilik potansiyelini güçlendiren diğer etkenlerdir. Özgün ve bağımsız düşünebilme, risk alabilme cesareti, zorluklarla başa edebilme gücü, yaratıcı fikirleri organize etme ve hayata geçirme yeterliliği, durağan olmamak ve engelleri aşabilme kabiliyeti girişimcilik potansiyelini güçlendiren diğer unsurlardır.

Hemşirelerin Girişimcilik İçin Sahip Oldukları Fırsat Alanları                    

Hemşirelerin çok geniş alanda mesleki rolleri bulunur. Hemşireler için bu roller ve hizmet verdikleri alanların çeşitliliği girişimcilik potansiyelleri için birer fırsattır aslında. Önemli olan bu fırsatların farkında olmak, uygun koşullarda ve katkı sağlar nitelikte değerlendirebilmektir.

Hemşirelerin en temel rollerinin başındadır klinisyenlik rolü. Temel hemşirelik uygulamaları, sağlığı değerlendirme ve koruma, hastalık yönetimi ve kronik hastalıklarda bakım, diyabet gibi özellikli alanlarda bakım, yaşam sonu (palyatif) bakım, yaşlılıkta bakım, evde bakım, okul ve iş sağlığı alanları hemşirelerin klinisyen rolüyle girişimde bulanabilecekleri alanlar arasındadır.

Hemşirelerin girişimde bulunabilecekleri bir diğer rollerinden biri de eğiticiliktir. Hemşirelerin eğitici rolleriyle girişim alanları; diyabet eğitim ve danışmanlığı,  diyabet yaşam koçluğu, sağlıklı yaşam koçluğu, fonksiyonel tıp sağlık koçluğu, sağlığın korunması (uykunun düzenlenmesi, stresin azaltılması, beslenme vb), kadın sağlığı, doğum koçluğu, aile planlaması, emzirme danışmanlığı, çocuk sağlığı danışmanlığı, sağlığı koruma programları (seks, çocuk, ilaç kullanımı, şiddet, kaza vb), toplum danışmanlığı, sürekli eğitim programları ve ilk yardım gibi alanlardır.

Hemşirelerin danışmanlık rolleriyle girişimde bulunabilecekleri alanlar; yönetim danışmanlığı,  iş sağlığı danışmanlığı, insan kaynaklarını planlama danışmanlığı, sağlıklı yaşam danışmanlığı, ofiste sağlıklı yaşam danışmanlığı şeklindedir.

Psikoterapi ve solunum terapisi gibi alanlarda yine hemşireler için fırsatlar olabilir. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve/veya toplumun sağlığı için proje geliştirme, vaka yöneticiliği, sağlık hizmetleri sunumunda yenilikler, hasta hakları savunuculuğu, sağlık hizmetleri alanında personel yönetimi ve gelişimi, sağlık bakımında yaratıcı yaklaşımların desteklenmesi, sağlık hizmetleri için yer sağlama, mimari planlama ve alan yaratma gibi alanlarda hemşireler için yeni girişim alanları olabilir.

Sağlık hizmetlerinin sağlanması, sağlıkta kalite güvencesinin izlenmesi, sağlık hizmetleri tedavi ve bakım malzeme/donanım düzenlemesi, sağlık ürünlerinin/tekniklerin/işlemlerinin geliştirilmesi, iş çevresinin yönetimi, sağlıkta stratejik planlama, sağlık hizmetleri kaynak planlanması-yönetilmesi ve geliştirilmesi hemşirelerin girişimcilikte değerlendirebileceği diğer alanlardır.

Girişimci Hemşirelerin Engelleri Yok Mudur?

Yazımı hemşireler için girişimciliğin önündeki bazı engellerle sonlandırmak istedim. Tabii azimle ve sabırla aşılamayacak engel yoktur. Meslek hayatımda uzun yılların bana kazandırdığı deneyimlerimle bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Peki girişimciliğin önündeki bu engeller nelerdir:

 • Hemşireler arası işbirliği ve ortaklık konusunda yaşanan zorluklar
 • İşin maliyeti konusundaki sınırlılıklar
 • Hemşirelerin işletme konularındaki bilgi ve deneyim eksiklikleri
 • Tıbbi planlamalarda yasal düzenlemelerle ilgili durumlar
 • Özel hemşirelik uygulamalarında profesyonel desteğin sağlanamaması
 • Hemşirelikle ilgili özel uygulamalarda diğer sağlık personelinin tutumları
 • Toplumun yeniliklere olan algısı
 • Yeni iş alanında hizmet sunumunda, yasal konulardaki endişeler ve belirsizlikler
 • Hemşireler ve işletmeler arasındaki etik uyumsuzluklar
 • Hemşirelerin geleceğe yönelik kaygıları ve korkuları
 • Hemşireler arası ilişkilerde etkili sinerjinin yakalanamaması ya da rekabet algısı

Hemşirelikte Girişimcilik Üzerine Son Söz

Hemşirelik mesleğine gönül vermişseniz ve girişimcilik ruhuna sahip olduğunuza inanıyorsanız, biraz bu konuda fikir üretmek, sonra karar vermek ve araştırma yapmaya başlamak iradenizde saklı tercihinizdir. Başaranlar önce başarıyı isteyenlerdir. Mesleki niteliklerinizi, yetenekleriniz ve yenilikçi fikirlerinizle daha ileriye taşımaya ne dersiniz. Bu yazı girişim ruhunuzu ufak da olsa harekete geçirdiyse katkı sağlamış demektir.

Aytaç, Ö., İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: 101–120.

International Council of Nurses (ICN) (2004). Guidelines on the Nurse Entre/ Intrapreneur Providing Nursing Service. Geneva, 1-33.

Dayyhoff, N., Moore, P. (2002). Entrepreneurial clinical nurse specialists. Innovators of patient care. Clinical Nurse Specialist, 16(5): 274–276.

Duran C., Büber H., Gümüştekin G. Girişimcilik hislerine eğitimin katkısı, (2013); Kütahya-Türkiye.

Arslan H., Şener D.K. Hemşirelikte Yeni ve Önemli Bir Kavram: Girişimcilik. İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 – Sayı 2: 140-145.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.