Hemşireler Pandemide Yoğun Bakım Ünitelerinde Alınan Kararlara Ne Kadar Katılıyor?

0 292

Covid-19, Aralık 2019’da Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki bir deniz ürünleri pazarında maruz kalan hastalarda ilk kez izole edilen ve tanımlanan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonun sonucudur.

Covid-19 salgını, dünya çapında enfeksiyon ve ölüm sayılarının kısa zaman içinde endişe verici şekilde artmasıyla dünya çapında büyük bir sağlık krizine neden olmuştur.

 • Hastalığın belirsiz prognozu,
 • Hastanelerde yatak sayısı yetersizlikleri,
 • Kısıtlı kaynaklar,
 • Hastalığa karşı bilinmezlik,
 • Ölüm korkusu gibi nedenler sağlık hizmeti sağlayan kişilerde yüksek oranda psikolojik, ahlaki sıkıntıya ve strese neden olmuştur.

Özellikle yoğun bakımlarda çalışan hemşireler bu süreçten olumsuz olarak etkilenmiştir.

Hemşirelik uygulamalarının bir temeli, acıyı hafifletme, sağlığı geri kazanma ve her hastanın haklarına ve haysiyetine saygı gösterme yükümlülüğü ile bakım görevidir. Ancak hemşireler, hastalara yönelik bu bakım görevini kendilerine ve aile üyelerine karşı sorumluluklarıyla dengelemelidir. Bir pandemide birbiriyle çelişen bu görevler de ciddi ahlaki ve psikolojik sıkıntılara neden olabilmektedir.

Hastaya yönelik alınan kararları hastayı gözlemleyip yaşam bulgularına göre uygulamakla yükümlü tutulan yoğun bakım hemşireleri, Covid-19 ile mücadele sürecinde hastayı yakından takip eden, hastalığın seyrine yakından tanık olan kişiler olmuştur.

Hemşireler, küresel sağlık hizmetleri alanındaki en büyük işgücü olan ancak bakış açıları her zaman tam olarak dikkate alınmayan bir meslek grubu halini almıştır. Bu durumun en büyük nedenlerinden biri tıbbın doğuşundan beridir süre gelmiş olan Paternalist düşüncedir.

Daha fazla içerik

Paternalist düşünceye göre, hastaya yönelik bir karar alırken hasta yararının ön planda olduğuna inanılan yönteme yönelik kararlar almaktadır. Hastanın kendisi hakkında karar vermesi (özerklik) bu görüşe göre yok sayılmaktadır. Hastanın kendisi hakkında karar vermesi ve rızasının alınması hastanın özerkliği açısından önemli hususlardır.

Bu hususlarda hemşire;

 • Hiç bir ayrım gözetmeksizin sağlıklı ya da hasta bireylerin özerk ve işbirlikçi bakımını içeren,
 • Sağlığın korunması,
 • geliştirilmesi,
 • Hastalıkların önlenmesi,
 • Yardıma muhtaç ve ölmekte olan insanların bakımını kapsayan ve sağlık politikalarının oluşumuna katılımda,
 • Araştırmada,
 • Sağlıklı çevre oluşturmada savunucu,
 • Bakım ve sağlık sistemini yönetmede ve
 • Eğitimde anahtar bir role sahiptir.” şeklinde sıralanan rol ve sorumlulukları ışığında hastanın kendisiyle ilgili alınan kararlara katılımını sağlamakla yükümlüdür.
Hemşireler, rol ve sorumluluklarını bilmeli ve taraflarına yönlendirilen uygulamalara yönelik insiyatif kullanarak hastaya fayda sağlayacak yönde girişimde bulunmalıdır.

Özellikle hemşirenin birinci görevi olan bakım uygulaması ile ilgili hasta yararına yönelik kararları alabilmelidir. Fakat bir çok hemşirenin paternalist düşünce, iş birliğinin olamaması, iletişim eksikliği gibi nedenlerle hasta ile ilgili karar almakta ve uygulamakta sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir.

Bu hususlar bakımından araştırmada, Covid-19 bakım tedavilerinde hastalarla ilgili etik boyutları olan kararlar verilirken yoğun bakım hemşirelerinin gerektiği kadar karar verme sürecine müdahil olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla oluşturulmuş olan soruları içermektedir. Covid-19 pandemisiyle mücadele sırasında yoğun bakım ünitelerinde alınan birçok etik kararın uygulamasında rol alan hemşirelerin, etik karar verirken yaşadığı kaygıları analiz edip çözüm aramak ve hastaların bu süreçlerine yakından şahit olan bir meslek grubu olarak etik rollerini hasta yararını göz önünde bulundurarak uygulaması konusunda teşvik edip yol göstermek gaye edinilmiştir.

Bu konuda bilimsel bir araştırma yürütüyorum. Covid-19 sürecinde ve halen edinmiş olduğunuz tecrübeler ışığında bilimsel araştırmama katılmanızı rica ediyoruz. Çünkü bu araştırma sonucu ile hemşirelik mesleğinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Bilimsel araştırmaya buradan katılabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.