Hemşireler Kendini Alanda Nasıl Ön Plana Çıkartabilir?

0 112

Hemşirelik eğitimi artık lisans eğitimi veren kurumlarda gerçekleşmektedir. Önceden sağlık meslek liselerinde verilen eğitim ile ‘’hemşire’’ ünvanı verilmekteydi. Ancak hemşirelik mesleğinin bilgi ve donanım olarak daha kaliteli olabilmesi ve profesyonel hemşireler yetiştirmek adına hemşirelik eğitimi lisans kurumları tarafından verilmektedir.

Lisans eğitimi alan hemşireler, kamu hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, özel klinikler, dal hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, huzurevleri vb. kurum ve kuruluşlarda mesleğini icra edebilmektedir.

Lisan eğitimini tamamlayan hemşireler; yüksek lisans, doktora yaparak kendini geliştirebilmekte, üniversitelerde akademisyen veya uzman hemşire ünvanı ile çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini tamamlayan hemşireler, bazı kamu kuruluşlarının veya sağlık bakanlığının düzenlediği eğitimlere katılabilmekte ve alanında uzman hemşire olarak alanlaşmaktadır.  Örn. Yoğun bakımda çalışan lisans mezunu hemşiresi Sağlık Bakanlığının düzenlediği ‘’Yoğun Bakım Hemşireliği’’ kursuna katılıp sınavda başarı oldukları takdirde, sağlık bakanlığı onaylı sertifika alarak o alanda uzmanlaşan alan hemşiresi olarak görevine devam edebilmekte ve mesleğinde ilerleyebilmektedir.

Sağlık alanı çok geniş istihdamlar sağlayan, özel bilgi ve beceri gerektiren, çok iyi yetiştirilmiş, insan sağlığı konusunda gerekli eğitimleri almış, her türlü donanıma sahip bireylerin olduğu multidisipliner topluluğu oluşturur.

Hemşirelik alanı gerek insan bakımı gerek tedavi oldukça derin ve kapsamlı özel bir alandır.

Bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri, kurumun ve bakanlığın kendilerine sağladığı hakları bilmelidir. Hemşireliğin, eğitici, araştırmacı rollerini kavramalı ve gerekli olduğunda bunları alana yansıtabilmelidir. Bunun için bir hemşirenin, bir sağlık profesyonelinin, güncel hemşirelik bilgilerine doğru ve güvenilir şekilde ulaşabileceği hemşirelik derneklerini ve sağlık bakanlığını takip etmelidir.

Daha fazla içerik

Araştırmacı olmak, mesleğindeki yeniliklere hâkim olmayı kolaylaştırırken, bilgi kapasitesinin olaylara bakış açısının değişmesini de sağlamaktadır.

En az bir hemşirelik derneğine üye olunmalıdır. Hemşirelik alanında özel dal alanları olmakla beraber pek çok dernek mevcuttur. Çalıştığımız alanda, ya da ilgi duyduğumuz alanda bir derneğe üye olmak bize mesleki anlamda hem doyum sağlamakta hem de kendimizi alanda geliştirmemize olanak sunmaktadır.

Konferans ve eğitimleri takip etmelidir. Boş vakitlerinde Zoom üzerinden dahi olsa eğitimlere katılmak, bilgimizi arttırırken, kaliteli zaman geçirmeye ve sosyal çevre ortamı oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Alanda çalışan hemşireler, mavi kod ekibi, yangın söndürme ekibi gibi pek çok kurum içi ekipte yer alabilmekte, bu da mesleki doyumu arttırmaya yardımcı olabilmektedir.

Hemşireler kurumlarda verilen eğitimlere de mutlaka katılmalıdır. Bir hemşirenin kendini geliştirmeden, yeni bir şeyler üzerinde çalışmadan alanda başarılı olabilmesi imkansızdır. Bilindiği üzere bilginin sınırı yoktur ve her gün pek çok şey değişebilmektedir. Bunları bilmesi, takip etmesi ve öğrenmesi alanda kullanması gerekmektedir.

Yazımı FLORENCE NİGHTİNGALE’in bir sözü ile bitirmek istiyorum.

Bırakın her bir kişi kendi deneyimlediğinden çıkardığı gerçekliği açıklasın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.