Hemşireler Hekimlerin Emir Eri Midir?

0 353

Sağlık sektöründe yıllardan beri ara ara medyada gündemde olan, daha çok sahada hizmet verirken hissedilen  “Hemşireler hekimlerin emir eridir.” mevzusu gün içinde tekrar gündem olmuş ve hemşirelik mesleğini, mesleğe mensup kişileri haksızlığa uğratmıştır. Bu yersiz tartışma ve fikirlerin son bulmasını umut ederek hemşirelik yönetmeliğinden bir madde paylaşmak istiyorum.

08.03.2010 tarihli 27515 sayılı hemşirelik yönetmeliğinin 2. bölüm 5. maddesinden bir cümle dikkatlice okunursa bu yazıda açıklamak istediğim durumun %90’ını anlatmaktadır.

“Hemşirelik hizmeti birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, iş birliği yapma ve iletişimi sağlama rollerini kapsar.”

Bu maddeye açıklık getirmek gerekirse;

Hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, yürütmek ve denetlemek hemşirelerin bağımsız rollerinden biridir. Ki bu da verilen sağlık hizmetinin merkezinde olan hasta/ sağlıklı bireyin fiziksel durumundan mental iyilik haline kadar iyileştirici ve geliştirici etki sağlamayı amaçlar.

Daha fazla içerik

Hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapmasına destek olmak tedavi ve rehabilitasyonlara ek olarak hastaya verilen eğitim, danışmanlık, yol göstericilik ve psikolojik destek hemşirenin amaçlarından sadece birkaçıdır. Hatta ve hatta hemşire başına düşen hasta sayısının fazla olması nedeniyle yeterli hemşirelik bakımı verememiş olmanın rahatsızlığı sık sık gündeme gelmektedir.

Hekimlerin yazdığı hekim istem formunu dikkatle nedensel bağlamlarla düşünerek uygulamak, uygulanan tedavinin etkilerini gözlemleyip kaydetmek, etkileşimde olduğunu düşündüğü ilaç ve besinleri bildirmek, girişimleri kaydetmek, kriz anlarını yönetmek; yapılan, yapılmaya çalışılan veya yapmayı hedeflenen diğer durumlardır.

Konu hakkındaki fikirlerime açıklık getirmek gerekirse;

Bu maddelerden herhangi birinin bir hemşirede eksik olduğu düşünülen anlarda hissedilen hiçbir durum hemşirelik ve diğer meslek mensupları tarafından olayların nedenlerini, durumların imkanlarını bilmeden ve değerlendirmeden linç unsuru yapılamaz. Yapılmamalı. Çalışılan birim, maddi manevi imkân ve mesleğini yerine getirebilme özgürlükleri bu kadar çeşitliyken özellikle genellemelerden kaçınılmalı. Çünkü hiçbir genelleme benzer durumlarla bir sonraki karşılaşmada ön fikir sahibi yapmayacaktır.

Sağlık hizmetinde tüm odak hastanın/sağlıklı bireyin durumuyken yapılan hiçbir iş değersiz ve ayak işleri olarak görülemez. Her iş kendi bünyesinde kritik noktalar barındırır ve bu işler multidisipliner ekip anlayışı kapsamında kontrollü yardım ve iş birliği içerisinde yapılır. Herkesin birbirine yardım edebildiği yapıda hemşirenin yardımcı, emir eri gibi kalıplar altında alçaltılmaya çalışılması yanlıştır. Alınan eğitimler, okulda kazandırılan beceriler, farkındalık ve bakış açıları göz ardı edilmeden her meslek üyesine hümanist yaklaşımlarda bulunulmalıdır. Bu yaklaşımla gerçekleşen ekip üyelerine karşı sevgi ve saygı, etkili iletişim, iyi bir organizasyon ardından hastaya karşı iyi bir bakım kalitesi, ekip üyelerinin kendi hayatlarında belki de iyi bir yaşam kalitesi olarak geri dönecektir.

Her meslek grubunun hak ettiği saygı ve değeri görmesi ümidiyle.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.