Enjeksiyonları Neden Ventrogluteal Bölgeden Yapmalıyız?

0 345

İntramüsküler (İM) enjeksiyon ilaç uygulamaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. İlacın subkutan tabakayı geçip kas içerisine enjekte edilmesidir. İntramüsküler enjeksiyon işlemi gerekli koşullarda ve teknikle yapılmadığında ciddi komplikasyonlar doğurabilmektedir. Bu komplikasyonlar; apse, nekroz, hematom, ekimoz, enfeksiyon, ağrı, damar ve sinir yaralanmasıdır. Bu nedenle güvenli ilaç uygulamada temel ilkelerin yanı sıra bölge seçimi önem kazanır ve bölge sınırlarının çok iyi bilinmesi gerekir.

İntramüsküler enjeksiyon için kullanılan enjeksiyon yapma bölgesi komplikasyonun çeşidi ve önemi için belirleyici bir faktördür.

İntramüsküler enjeksiyon için uygulama bölgesi seçilirken kan damarından ve sinirlerden uzak, kas tabakasının yoğun ve kalın olduğu, kemiklerden bir bölge seçilmelidir.

İntramüsküler enjeksiyon yapılabilecek beş tane bölge vardır. Bunlar;

  • Dorsogluteal (DG) bölge,
  • Ventrogluteal (VG) bölge,
  • Deltoid kas,
  • Rektus femoris kası ve
  • Vastus lateralis kasıdır.

Dorsogluteal bölge intramüsküler enjeksiyon için kullanılan en genel bölgedir. Dorsogluteal bölge kas yapısı olarak büyük olmasına rağmen kan damarlarından zengin ve önemli sinirler olan siyatik sinire yakındır. Bundan dolayı enjeksiyon sırasında kan damarlarına ve siyatik sinire denk gelme ihtimali diğer bölgelere göre biraz daha fazladır. Dorsogluteal bölgeye yapılan enjeksiyonun en önemli komplikasyonu sinir yaralanmasıdır. İğnenin siyatik sinire denk gelmesi; ağrıya, düşük ayak ve bacakta geçici ya da kalıcı felce neden olabileceğinden bu bölgeye enjeksiyon uygulanması doğru değildir ve literatürde önerilmemektedir.

Daha fazla içerik

Lakin yapılan araştırmalarda hemşirelerin dorsogluteal bölgeyi daha çok kullandıkları ventrogluteal bölgeyi kullanmadıkları bulunmuştur. Literatürde intramüsküler enjeksiyonun ventrogluteal bölgeden yapılması önerilmektedir.

Ventrogluteal bölge, büyük kan damarları içermeyen, sinirlerden uzak bir bölgedir. Enjeksiyon sırasında da hasta tarafından en az ağrı bu bölgede duyulur.  Ayrıca bu bölgenin subkütan dokusu ve yağ tabakası dorsogluteal bölgeye göre daha incedir. Ventrogluteal bölgede subkütan yağ dokusunun daha ince olması enjeksiyonun yanlışlıkla subkütan dokuya yapılma olasılığını azaltmaktadır.

Ventrogluteal bölgenin gluteus medius kası süt çocuklarında yeterince gelişmiştir bu yüzden her yaştaki bütün bireylere güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir. Burada gelişebilecek komplikasyonlara bakarsak sadece kullanılan ilaca bağlı oluşabilecek komplikasyonlar olduğunu görürüz.

Peki, ventrogluteal bölge enjeksiyon için nasıl tespit edilir?

Ventrogluteal Bölge

Apaydın, E. & Öztürk, H. (2021). Ventrogluteal ve Dorsogluteal Bölgeye Uygulanan İntramüsküler Enjeksiyonların Kanama, Ağrı ve Hematom Açısından Karşılaştırılması . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 105-113

Yavuz, D., & Karabacak, Ü. (2011). İntramüsküler Enjeksiyonda Neden Ventrogluteal Bölgeyi Tercih Etmeliyiz? . Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 13 (2) , 81-88

Gülnar, E. & Çalışkan, N. (2014). Hemşirelerin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (2) , 70-77

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.