E2/E3 Grubu Entegre Hastanelerde Aile Sağlığı Elemanı Olmak

0 583

Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenleridir.

Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati* üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.

Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları önceki kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personelin, sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapılır ve bunlar talepleri halinde eski görevlerine atanırlar. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.

Entegre Hastanelerin Aile Sağlığı Elemanları Nöbet Tutar Mı?

Entegre olmayan birimlerdeki aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Ancak entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenmez. Bu çalışmaların karşılığı olarak farklı katsayı ile kayıtlı kişi sayısı ödemesi yapılabilir.

Daha fazla içerik
  • Entegre Sağlık Hizmeti sunulan merkezlerde çalışan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarına tutmuş olduğu nöbetler karşılığında kanunen ücret ödemesi yapılmadığı için, nöbet izni verilmesi gerekmektedir. Nöbet izni sadece nöbetten bir sonraki gün içindir.
  • Entegre Sağlık Hizmeti sunulan merkezlerde çalışan aile sağlığı elemanlarına da aile hekimleri ile aynı şekilde ayda asgari sekiz saat nöbet yazılabilir. İhtiyaç ve zaruret hali yoksa aile sağlığı elemanlarına da ayda sekiz saatin üstünde nöbet yazılamaz.

Örneğin, benim çalıştığım hastanenin acil servisinde bir dönem çok fazla sağlık personeli eksiği vardı. Bu dönemde zaruret hali sebebiyle aile sağlığı elemanları aylık 5 tane 24 saatlik nöbet tutuyorlardı. Şu an çok fazla personel açığı olmadığı için 1-2 tane nöbetleri var.

  • Aile sağlığı elemanlarının nöbet sayıları aylık hesaplanan toplam çalışma saatine bakılarak acil servisteki personele fazla mesai saati çıkmayacak şekilde düzenleniyor. Aile sağlığı elemanları genellikle bu açığı kapamak için nöbet tutuyor. Bu, kurumda yeterli personel olup olmamasına, yıllık izin kullanan personel olup olmamasına bağlı oluyor.
  • Aile sağlığı elemanlarının acil servisteki nöbetlerinde eğer doğum gelirse ve daha kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerekirse ebelik göreviyle ambulans ile sevke gidebilir. Bu durumda ATT görevindeki kişilerden biri onun yerine serviste kalır.

Son olarak bir şey eklemek istiyorum.

Entegre hastaneler benim 1 yıla yakın zamandır gözlemlediğim kadarıyla aslında çok karmaşık kurumlar. Ben anlatırken oldukça sadeleştirmeye çalışıyorum ancak gerçekte durum çokça intizamsız. Bu sebeple E2/E3 grubu entegre hastaneler için kullanabileceğim en iyi tanım ‘’düzensiz bir düzen’’ tanımıdır. E1 grubu hastaneler için aynı şeyi söyleyemem. Onlar çok daha düzenli. Belki de bir an önce E2/E3 grubu entegre hastanelerde bir iyileştirmeye gidilmelidir.

Muvafakat*: Uygun bulma.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.