DOBCARD 250 MG: Endikasyonları, Muadilleri, Kullanım Dozları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

0 249

İnotrop ilaçlardandır.

Kalp atımını daha kuvvetli hale getirir.

DOBCARD 250 MG Muadilleri

  • STERILE DOBUTAMIN CON. 250 mg/20 ml
  • STERIL DOBUTAMINE MERCURY 250 mg/20 ml
  • DOBUTHAVER 250 mg / 20 ml
  • DOBUTASEL 250mg/20ml
  • DOBUTABAG 4000mcg/ml
  • DOBUTABAG 2000mcg/ml
  • DOBUTABAG 1000mcg/ml
  • DOBCARD 250 mg / 20 ml

Kalbin kendi yapısından kaynaklı olan hastalıklar ya da kardiyak cerrahi operasyonlarından sonra gelişebilen azalmış kardiyak kontraktiliteye (kalp kasılması) bağlı kardiyak dekompansasyonu (kalp yetmezliği) olan yetişkin hastalarda, kısa süreli parenteral inotropik (ağız dışında bir yoldan kas kasıcı) destek tedavisi gerektiğinde kullanıma uygundur.

Kalp yetmezliği olan hastalarda, yan etkileri en aza indirmek için daha düşük dozlar tercih edilir. Uygulama hızı ve tedavi süresi kalp atış hızı, kan basıncı, idrar çıkışı ve eğer mümkünse kardiyak çıkışın ölçümü ile belirlenen hasta yanıtına göre ayarlanma sağlanmalıdır.

İntravenöz olarak uygulanır. İlaç hastaya verilmeden önce seyreltilmelidir. Damar içine infüzyon (infüzyon pompa aracı ile) olarak uygulanmalıdır. Dobcard’ın yüksek konsantrasyonlarında, dozundan tam emin olabilmek için infüzyon pompasıyla verilmektedir.

Daha fazla içerik

Sadece intravenöz uygulanmalıdır. Sebebi; kısa yarı ömrüne sahip olmasıdır.

Dobcard aşağıda listelenen intravenöz çözeltilerden birisiyle (Sodyum Klorür İntravenöz çözeltisi, %5 Dekstroz İntravenöz çözeltisi, %5 Dekstroz + %0,9 Sodyum Klorür İntravenöz çözeltisi, Sodyum Laktat İntravenöz çözeltisi) bir IV konteynırda uygulamadan önce en az 50 ml’ye seyreltilmelidir.

Hazırlanan çözelti 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Normal doz 2,5-10 mikrogram/kg/dk’dır. Bazen, 0,5 mikrogram/kg/dakika kadar düşük dozlar cevap meydana getirebilir. Nadiren, 40 mikrogram/kg/dk’ya kadar bir doz gerekebilir.

Dobcard 10 mikrogram/kg/dk’dan daha düşük hızlarda uygulandığı zaman, doz ilişkili yan etkiler sık değildir. 40 mikrogram/kg/dakika kadar yüksek hızlarda bile bazen önemli yan etkiler olmaksızın kullanılabilmektedir.

Her bir doz 8 dakikada infüze edilir. Sürekli EKG izlemesi gereklidir. İnfüzyon eğer kalp atımı yaş/cinsiyet maksimumuna ulaştığı zaman, sistolik kan basıncı 220 mm/Hg’nin üzerine çıktığında veya herhangi bir yan etki meydana geldiğinde sonlandırılmalıdır.

Hastaya ihtiyacından daha fazla verilen dobcard; mide bulantısı, kusma, huzursuzluk, çarpıntı, baş ağrısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetlerine sebep olabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.