Pandemiler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

0 2.276

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

2002 yılında Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (Sars-CoV) salgınının “ruh sağlığı felaketi” olarak görüldüğü ve psikiyatrik bozuklukların eşlik eden insidansının %58,9’a ulaştığı bildirilmiştir. En sık görülen psikiyatrik şikayetler depresyon, anksiyete, yorgunluk, ağrı, halsizlikti. Travma sonrası stres bozukluğu ve major depresyon, sırasıyla SARS salgını sonrası en yaygın uzun süreli psikiyatrik durumlardır. SARS salgınının erken evresinde kalıcı depresyon, anksiyete, panik atak, psikomotor heyecan, psikotik semptomlar, deliryum ve intihar eğilimi de bildirilmiştir.

2021 yılı Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) verilerine göre; COVID-19 pandemisinden dolayı Dünya’da diğer yıllara oranla, majör depresyon tanısı alan kişi sayısının %28,1 oranında, anksiyete tanısı alan kişi sayısının ise %27,9 oranında arttığı saptanmıştır.

Yapılan bir araştırmada Covid-19 pandemi sürecinde aktif çalışmakta olan ve araştırmaya gönüllü 371 sağlık çalışanını kapsamaktadır. Katılımcıların %73,6’sı devlette kadrolu çalışmaktaydı ve %43,2’si doğrudan Covid-19 hastalarıyla çalışmaktaydı. Maslach Duyarsızlaşma, Covid Korku, HSA Kaygı ve Depresyon ölçeklerine göre kadın grup ortalaması, erkek grup ortalamasından anlamlı bir şekilde farklı ve büyüktü. Duygusal Tükenme, HSA toplam ve Depresyon ölçeklerinde Bekar grup ortalaması, Evli gruptan anlamlı bir şekilde büyük bulundu.

Covid Korku ve HSA ölçeklerinde ‘Ebeveynlerimle ya da eşimle/eşim ve çocuklarımla yaşıyorum’ diyenlerin grup ortalaması, yalnız yaşayanlardan anlamlı bir şekilde büyük saptandı.

Toplum ruh sağlığını etkileyen diğer etkenleri detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

1. Göçler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

2. Savaşlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

3. Afetler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

4. Pandemiler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

5. Şiddet Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

6. Ekonomik Kriz ve Toplum Ruh Sağlığı

7. Boşanmalar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

8. Bağımlılıklar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

9. İntiharlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

10. Cinsel İstismar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

11. Medya Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.