Özgül Öğrenme Bozukluğu: Nedenleri, Belirtileri Ve Ne Zaman Fark Edilir?

0 133

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Nedir?

Özgül öğrenme bozukluğu, temel eğitsel becerilerin edinilmesinde güçlüklere yol açan nörogelişimsel bir bozukluktur.

Okul başarısı, iş ile ilgili performansı ve günlük yaşam aktiviteleri belirgin düzeyde etkilenmektedir. Çocukluk çağı bozuklukları arasında sıklıkla karşılaşılan türlerden bir tanesidir. Kişinin okuma, yazma, matematik, dinleme, konuşma ve akıl yürütme alanlarını kullanmada zorluk yaşaması ile karakterizedir. Bu alanlardan bir tanesinde işlevselliğin bozulabileceğinin yanında birden fazla alanda da işlevsellik bozulması karşılaşılan durumlardandır.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Ne Zaman fark Edilir?

Dinleme, okuma, konuşma, yazma, akıl yürütme ve matematik ile ilgili becerileri edinmede ve kullanmada güçlükler yaşadıkları için fark edilmesi ve tanılanması genellikle bu becerilerin çoğunun edinildiği ilkokul çağına denk gelmektedir. Çocuğun gelişimsel özellikleri, akademik performansı, doğum öyküsü, aile yapısı göz önüne alınarak klinik değerlendirme sonucunda uzman tarafından tanılanmaktadır.

Özgül Öğrenme Bozukluğunun Belirli Bir Sebebi Var mı?

Biyolojik bir temele dayanmakla birlikte genetik ve çevresel etkenler bu işlevsel bozukluğun gelişiminde rol almaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar özgül öğrenme bozukluğunun merkezi sinir sisteminin yapısal ve işlevsel bozukluğuna bağlı ortaya çıktığı görüşünde birleşmektedir.

Özgül Öğrenme Bozukluğunun Çeşitleri Nelerdir?

Okuma bozukluğu ile giden ; okuma alanında ortaya çıkan güçlüktür. Bazı seslerin ayırt edilmesi ile ilgili problemlerin yaşanması (b-p, d-b gibi), bazı harflerin atlanması, bazı kelimelerin tersten okunması, kelimelere ekleme ya da çıkarmaların yapılması, okunulanların anlaşılmaması gibi hatalardan oluşan türdür.

Yazılı anlatım bozukluğu ile giden; yazma alanında ortaya çıkan güçlüktür. Bazı harflerin ters yazılması ya da yazılamaması, sağdan sola doğru yazma, yazının hiç okunmaması gibi belirgin hataların olduğu türdür.

Sayısal (matematik) bozukluk ile giden; matematik alanında ortaya çıkan güçlüktür. Sayıların ters yazılması, işlem işaretlerinin anlaşılamaması, işlemlerin birbirine karışması gibi hataların olduğu türdür.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Nasıl Belirtiler Gösterir?

 • Bazı durumlarda kelimelerin tersten okunması, kelimelerin arasında boşluk bırakmama veya gereksiz durumlarda boşluk bırakma.
 • Belli harfleri ya da kelimeleri eksik, ters veya fazla yazma.
 • Saati öğrenmede zorluk.
 • Hecelerin yerlerinin değiştirilmesi.
 • İmla hataları ve okunması zor el yazısı.
 • Sıralama gerektiren becerilerde zorluklar.
 • Konuşma ve telaffuzda ile ilgili gecikmeler. Yaşıtlarından daha az sözcük dağarcığının olması.
 • Koordinasyon ile ilgili sorunların yaşanması.
 • Geometrik şekilleri çizmede sorun, matematik işaretlerini ayırt edememe ve aritmetik işlemleri yapmada zorlanma.
 • Yön becerilerin ile ilgili problemlerin yaşanması. Sağ-sol ve arka-ön yönlerini, şurada-burada gibi yön sözcüklerini karıştırmak.
 • Dikkat ve odaklanma ile ilgili sorunlar.
 • Dağınık olma, eşya kaybetme, nasıl çalışacağını bilememe ve organize olmakta zorluk çekme.
 • Arkadaş ilişkileri ile ilgili problemler. Örneğin arkadaşlarıyla ilişki kurma ve sürdürmekle ilgili sorunların yaşanması gibi belirtilere sahip olabilmektedirler.

Özgül öğrenme bozukluğu her çocukta aynı problemlerle karşımıza çıkmaz ve farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle, özelliklerin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulur.

Lueder, G. T., Ruben, J. B., Blocker, R. J., Granet, D. B., Karr, D. J., Lehman, S. S., Troia, S. J., Ellis, G. S., Morse, C. L., Repka, M. X., Arnoldi, K., Handler, S., Fierson, W. M., Lipinsky, L., Murphy, N. A., Burke, R., Desch, L. W., Duby, J. C., Elias, E. R., … Skipper, S. M. (2009). Joint statement – Learning disabilities, dyslexia, and vision. Pediatrics, 124(2), 837–844. https://doi.org/10.1542/peds.2009-1445

Urfali Dadandi, P., & Şahin, M. (2018). Comparison of self-concept, self-efficacy beliefs and social skills of students with specific learning disabilities and their normal peers. Elementary Education Online, 17(2), 532–545. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.418895

Lueder, G. T., Ruben, J. B., Blocker, R. J., Granet, D. B., Karr, D. J., Lehman, S. S., Troia, S. J., Ellis, G. S., Morse, C. L., Repka, M. X., Arnoldi, K., Handler, S., Fierson, W. M., Lipinsky, L., Murphy, N. A., Burke, R., Desch, L. W., Duby, J. C., Elias, E. R., … Skipper, S. M. (2009). Joint statement – Learning disabilities, dyslexia, and vision. Pediatrics, 124(2), 837–844. https://doi.org/10.1542/peds.2009-1445

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.