Otizm ve Gelişim Geriliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

0 4.314

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Sevgili ebeveynler,

Bu yazımda son zamanda görülme sıklığı artan iki hastalık olan otizm ve gelişim geriliği arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım.

Öncelikli olarak gelişim geriliğini açıklamak istiyorum.

Gelişim Geriliği Nedir?

Gelişim geriliği; çevre yetersizliğinden kaynaklanan çocuğun ince motor, kaba motor, dil, bilişsel veya zihinsel gelişim alanlarında çocuktan beklenen becerileri sağlayamamasıdır.

Ebeveynler sıklıkla gelişim geriliğini çocuğun kilosunun veya boyunun yaşından beklenen düzeyde olmaması olarak düşünmektedir. Oysa gelişim bir bütündür. Bütün gelişim alanlarının birbirine paralel bir şekilde desteklememiz gerekmektedir.

Gelişim geriliğinin nedenlerine bakıldığında doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası nedenler etkili olabilmektedir. Gelişim geriliğinde çevresel faktörler de etkili olabilmektedir. Bunlar uzun süre televizyona, tablete maruz kalma, aşırı koruyucu ebeveyn tutumları, çocuğunuza yetersiz uyaran sunulması, duyuların yetersiz uyarılması olabiliyor.

Ebeveynlerin genellikle geç konuşur, babası da geç yürümüş veya erkek çocuklarının gelişimi geç ilerler veya daha yaşı küçük gibi tutumları gelişim geriliklerine sebep olabilmektedir. Bu durum aile tarafından gelişim geriliğini göz ardı etmelerine neden olur.

Gelişim geriliğinde kritik dönemde çocuğunuzun yaşından beklenen becerileri gösteremezse ilerleyen yaşlarda bu becerileri kazanabilmesi güçleşebilmektedir. Bu nedenle erken müdahalenin önemi görülmektedir.

Gelişim geriliğini kısaca anladık. Şimdi ise otizm konusunu ele alalım.

Otizm Nedir? Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizm; toplumsal etkileşim, duygusal karşılıklılık, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sembolik oyun alanlarında var olan güçlüklerle karakterize bir grup bozukluğunu ifade eden genel bir terimdir.
Otizm ise üç temel alanda bireyin yaşamını etkilediği görülmektedir. Bu alanlar sosyal etkileşim, dil sınırlılıkları ile ilgidir.

Otizmden Şüphelenilmesi Gereken Durumlar

Çocuğunuz on sekiz aylık olduğu halde oyun oynamıyorsa veya oyun kurmuyorsa, göz teması kurmuyorsa, basit ev işlerini taklit etmiyorsa, ortak dikkati yoksa otizmden şüphelenebiliriz.

Gelişim Geriliğinden Şüphenilmesi Gereken Durumlar

On sekiz aylık olmuş vücudunun bölümlerini gösteremiyorsa, basit yönergeleri yerine getiremiyorsa, kendine ait bir jargonu yoksa veya basit yönergeleri yerine getiremiyorsa, bay bay yapamıyorsa, nesneleri amacına uygun kullanamıyorsa, kâğıt üzerinde karalamalar yapamıyorsa, topu iki eliyle tutamıyorsa motor, dil ve bilişsel alanlarda gelişim geriliğinden şüphelenebiliriz.

Bu belirtilerin büyük bir kısmını çocuğunuzda görüyorsanız çocuk gelişimci, çocuk doktoru ve çocuk psikiyatristine başvurmalısınız.

Daha sonra uzmanların gerekli gördüğü durumlarda çocuğunuzun özel eğitim desteğine ihtiyacı var ise bir an önce sağlanmalıdır. Bu ekibin yapacağı multidisipliner bir çalışmayla çocuğunuza uygulanan erken müdahale programı ile mümkün olduğunca çocuğunuzun gelişiminin yaşıtlarını yakalaması sağlanacaktır.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Text Revision, 4th ed. Washington D.C., APA, 2000.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.