Okul Öncesi Dönemde Resim Yapma Aktiviteleri Neden Önemlidir?

0 131

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Okul öncesi dönemde resim çocukların kendini ifade etme biçimidir.

Çocukların yaptığı resimler algılarını, becerilerini ve yaratıcılığını ortaya çıkaran en önemli gelişim aktivitelerinden birisidir.

Resim yapmanın faydaları;
  • Çocuğunuzun yaptığı yer resim sağ ve sol beynini aynı anda çalıştırır.
  • Aynı zamanda el, göz koordinasayonunu sağlar.
  • Bu nedenle çocuğunuzun özgüveni artar.
  • Resim yapmanın belki en büyük etkisi ise hayal dünyasını da genişletmesidir.
Çocuğunuz resim yaparken yapmanız gerekenler;
  • Resim yaparken çocuklara müdahale edilmemeli.
  • İç dünyalarını ve korkularını anlatmalarına ortam hazırlanmalı.

Çocuğun yaptığı resimler bilinçaltını gösterdiği için çok iyi tahlil edilmesi gerekmektedir.

Resim çocukları tanımamızda bize kılavuzluk eden bir araçtır.

 

Rosa Alschuler ve La Berta Hartwick tarafından sekiz ayrı okul öncesi kurumunda yüz elli çocuğu kapsayan bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmada süresince her çocuğun yaptığı renkli resimler, çocuğun sosyal ve gelişimsel süreci bir yıl boyunca kaydedildi. Çalışma bitiminde elde edilen verilerin analizleri sonucunda çocukların duygusal ve sosyal yaşamına ilişkin belirgin değişim ve gelişmelerin olduğu görülmüştür.

Sizde çocuğunuzun gelişimi için resim yapmalarına fırsat verecek ortamlar oluşturmalısınız.

Linderman, G. Marlene. (1997). Art in the Elementary School. p.93. (The Art Curriculum Foundation) Theme Graw Hill Companies, 5th. Edition USA.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.