Narsistler ve Ezikler Dünyası

0 5.706

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Çevremize baktığımızda “makul ve dengeli” insanların sayısının her geçen gün azaldığını buna karşılık kendi çıkarlarını öne çıkaran narsist insanların sayısının arttığını gözlemliyoruz.

İnsanların birçoğu çevresi ve kendisi için dengeli düşünmek yerine sadece kendini düşünen benciller olmaya başladı. Bu durum toplumun ayarlarını her geçen gün daha da bozuyor.

Ekonominin sağlıklı olması için orta direğin güçlü olması ne kadar önemliyse, toplumsal hayatın sağlıklı olabilmesi için de orta direği temsil eden dengeli insan modelinin güçlü ve çok sayıda olması da bu derece önemlidir.

Kendi çıkarlarını düşünen, kendinden başkasına değer vermeyen, her şeyi kendi zevkleri çerçevesinde yaşamaya çalışan “narsist” insanların sayısının artış nedenleri çok çeşitlidir.

Bunlar içinde öne çıkan ana nedenler olarak; yetiştirilme tarzları, televizyonda görülen narsist örnekler ile bilgisayar oyunlarının ve modern hayatın onlara öğrettiği benmerkezci, yalnız, kolaycı anlayışlar gösterilebilir.

Narsistler çoğaldıkça bunun toplumsal bir etkisi oluşmaya başladı. Narsistler, farkında olarak veya bazen de olmayarak başkalarını ezmeye onları aşağılamaya ve kendilerini yüceltmeye meyilli insanlardır.

Narsistler topluluğu bu davranışlarıyla, zaman içinde çevrelerinde bir ezikler topluluğu oluşturmaya başladılar. Onlar ezmeyi sevenlerdi ve çevrelerindeki güçsüzleri ezdikçe eziklerin sayısı da bununla paralel olarak artmaya başladı.

Eskinin, bugüne göre daha sağlıklı diyebileceğimiz toplumunda daha dengeli insanlar vardı.

İnsanlar kendilerini düşünmek yerine kendilerinden önce başkalarını düşündüğü, empati duygusunun daha güçlü olduğu, insanların birbirleriyle hemhal olduğu yıllarda narsisim filizlenecek ortamı bugünkü kadar bulamıyordu.

Günümüz nesline bir bakın, okullarda gençler birilerini ezmekten, aşağılamaktan adeta zevk alıyorlar ve nedense çoğu zaman ezileni koruyan bir kişi bile çıkmıyor. En kötüsü de başkasını ezmek kötü bir şey olarak algılanmıyor ve bunu yapan diğerleri tarafından popüler ve takip edilecek kişiler olara algılanıyor.

Narsistlerin ortaya çıkabilmesinin en önemli nedeni ona alkış tutanların olmasıdır. Onun başkalarını ezmesini mazur görenler her yerde narsistlerin filizlenmesine ve büyümesine de zemin hazırlıyorlar. Bu olayı şöyle formülize edebiliriz: Bir tarafta ezen “narsistler”, bir tarafta buna karşı gelecek gücü olmayan “ezikler” ve diğer tarafta da tüm bu bozuklukların ortaya çıkmasına çanak tutan “şak şakçı veya suskun” topluluk.

Bu bozukluğun ortaya çıkmasındaki en önemli unsur “suskunlar veya şak şakçılar” dır. Çünkü narsistik eğilim bir kişilik bozukluğudur ve topluluk bunun peşine takılmazsa ve olumsuz davranışlarına izin vermezlerse kimseyi ezebilecek ortam da ortaya çıkmayacaktır.

Narsist veya ezik olmayabilirsiniz ama lütfen “şak şakçı ya da suskun” da olmayın ki toplumsal tahrifatın bir parçasına dönüşmeyin.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.